Deel:


Kaarten van Luxwoude


Kaart van de Groote en provinciale Communicatien met dedaar op zich bevindende Bruggen tollen etc.

Tekst niet aanwezig!

Jurisdictiƫn der drie kantons Franeker, Bolsward en Dronrijp en van de steden Harlingen en Workum

Tekst niet aanwezig!

Chromo-Topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, schaal 1:50.000 (kaartblad 11 West: Heerenveen)

Actuele situatie

Tekst niet aanwezig!

Kaart van de ontworpene bedijking van het 6e en 7e Veendistrict

Tekst niet aanwezig!

Aengwirden in de atlas van Eekhoff

Tekst niet aanwezig!

Kaart van de provincie Friesland uit 1847

Tekst niet aanwezig!