Deel:


Kaarten van Piaam


Kaart van de Groote en provinciale Communicatien met dedaar op zich bevindende Bruggen tollen etc.

Tekst niet aanwezig!

Jurisdictiën der drie kantons Franeker, Bolsward en Dronrijp en van de steden Harlingen en Workum

Tekst niet aanwezig!

Chromo-Topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, schaal 1:50.000 (kaartblad 10 West: Sneek)

Tekst niet aanwezig!

Actuele situatie

Tekst niet aanwezig!

Kaart van de provincie Friesland uit 1847

Tekst niet aanwezig!

Gemeente Wonseradeel in de atlas van Eekhoff

Tekst niet aanwezig!