Deel:


Kaarten van Raard


Schets der wegen in de Grietenij Westdongeradeel

Tekst niet aanwezig!

Kaart van de Groote en provinciale Communicatien met dedaar op zich bevindende Bruggen tollen etc.

Tekst niet aanwezig!

Chromo-Topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, schaal 1:50.000 (kaartblad 16 West: Steenwijk)

Tekst niet aanwezig!

Actuele situatie

Tekst niet aanwezig!

Westdongeradeel in de atlas van Eekhoff

Tekst niet aanwezig!

Kaart van de provincie Friesland uit 1847

Tekst niet aanwezig!