Deel:


Kaarten van Woudsend


Ontwerp tracé straatweg Akkrum-Joure-Lemmer

Tekst niet aanwezig!

Kaart van de Groote en provinciale Communicatien met dedaar op zich bevindende Bruggen tollen etc.

Tekst niet aanwezig!

Chromo-Topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, schaal 1:50.000 (kaartblad 10 Oost: Sneek)

Tekst niet aanwezig!

Actuele situatie

Tekst niet aanwezig!

Wymbritseradeel in de atlas van Eekhoff

Tekst niet aanwezig!

Situatiekaart van het groot scheepsvaarwater van Heeg naar Sloten

Tekst niet aanwezig!

Kaart van de provincie Friesland uit 1847

Tekst niet aanwezig!