Dorpscanon van Wommels


Dorpscanon van Wommels


De eerste, aan het eind van de 15e eeuw afgebrande kerk, was een kerk van tufsteen. Al in de 12e eeuw wordt de kerk genoemd. De huidige laatgotische Jacobikerk dateert uit begin 1500 en is gebouwd op een terp.

Aanvankelijk had de kerktoren een zadeldak, maar tijdens een verbouwing in 1862, heeft de kerk een spitse toren gekregen, gebouwd van een ander formaat en kleur stenen. Daarom werd er in 1873 besloten het schip en het koor te bepleisteren. In de jaren 1971-1972 werd dit pleisterwerk verwijderd en zijn oude elementen weer zichtbaar gemaakt. Aan de kant van de supermarkt is een gevelsteen met een tekst uit 1591 ingemetseld en de daar nog zichtbare deur in het midden dateert uit begin 1700. Het zou de ingang voor de adel kunnen zijn geweest, omdat dit gedeelte grenst aan het vroegere park van de adellijke familie Van Sminia.

Het interieur bestaat o.a. uit fraaie rouwborden en 17e-18e eeuws meubilair. In de toren van de kerk hangen twee klokken, die in de tweede wereldoorlog door de bezetter uit de kerktoren gehaald, om in Duitsland te worden omgesmolten. De grote klok kwam eerst in opslag in Giethoorn en is daar vanwege wateroverlast blijven staan. In juli 1945 kwam die klok weer terug in Wommels. De kleine klok werd vervoerd naar Hamburg, kwam gescheurd terug en werd in 1955 omgesmolten. Op 3 maart 1955 werd die klok weer in de toren geplaatst.

Aan de achterkant van de kerk bevindt zich nog een hek, dat een restant is van de eerste Sminiastate, gelegen aan de Terp, daar waar nu de supermarkt staat.Tot beginjaren vijftig stond dit toegangshek aan het begin van It Bosk.

Een deel van de gracht gegraven om het bos of Sminiapark van de eerste Sminiastate bestaat nu nog en is zichtbaar langs de Van Sminialeane. Na de afbraak van het slot rond 1870, werd het bos in 72 percelen verdeeld en verhuurd als volkstuintjes voor de Wommelser arbeiders.


Archivering van erfgoedinformatie met het ErfgoedCMS™

Bent u geïnteresseerd in erfgoedinformatie en hoe u dit op een professionele en duurzame manier kunt ontsluiten op het internet, dan is het volgende voor u van belang.

Sinds kort is er namelijk het ErfgoedCMS™ van DeeEnAa. Met dit op maat gemaakte ErfgoedCMS™ kan ieder dorp of iedere stad haar erfgoedinformatie registreren, rubriceren en ontsluiten. Daarnaast kan het ErfgoedCMS™ worden ingezet als webshop voor lokale producten en kan het de basis vormen voor dorps- of stadswandelingen compleet met QR-code bordjes.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag naar de pagina over het ErfgoedCMS™ op de ErfgoedCMS-website via onderstaande knop.