De Hege Wier Sexbierum
FrieslandWonderland
FriesDuitsEngels


Deel:

-

-


De Hege Wier

De Hege Wier

De Hege Wier

Deze vijf meter hoge stinswier ligt aan de oostkant van Sexbierum. De aarden heuvel heeft een oppervlak van 25 vierkante meter en valt in het vlakke landschap meteen in het oog. Tijdens archeologisch onderzoek vóór 1996 bleek deze omgracht te zijn geweest. Op het voorterrein ervan bevond zich een boerderij.
In de late middeleeuwen stond op de wier waarschijnlijk een stins van de verder onbekende familie Goslinga. Het hier gevonden puin wijst daarop. Het perceel met wier werd naar deze familie genoemd. Het geheel was in 1546 in het bezit van de kerk van Sexbierum. De kerk bezat vlakbij de wier een boerderij, “Feijckama saete”. Het vermoeden bestaat dat de Goslinga’s of hun erfgenamen het bezit aan de kerk hebben vermaakt.
Dergelijke wieren waren in de Middeleeuwen talrijk in de provincie, met een concentratie rondom de vroegere Middelzee. De heuvels gebruikten de hoofdelingen voor de bouw van hun versterkte huizen als onderdeel van hun strategie om hun machtspositie te beschermen.
Er zijn nog vijf wieren in Friesland bewaard gebleven, waaronder die van Menaldum en Jellum het bekendst zijn.

Tekst: © Stichting Staten en Stinzen, auteur: mw.drs. R.Mulder-Radetzky - Foto: © Stichting Staten en Stinzen

Webshop

Mogelijk hebben de volgende produkten uit onze webshop ook uw interesse. Deze produkten worden u aangeboden in samenwerking met diverse uitgeverijen, erfgoedinstellingen en fotografen.