FrieslandWonderland
NederlandsFriesDuitsEngels

Alles over Hieslum

Hieslum

Hieslum is een kleine kern tussen Workum en Bolsward. Het terpdorpje telt zo'n tachtig inwoners. Het heeft samen met het nabijgelegen Parrega een dorpsvereniging die ruim tachtig jaar bestaat. De meeste inwoners van Hieslum wonen niet in de kern van het dorp, maar in de nabijgelegen buurtschappen Atzeburen en Idzerdaburen.

Geschiedenis
Zoals veel terpdorpen heeft ook Hieslum een lange geschiedenis. Het dorp komt al in bronnen uit de 9de eeuw voor. Vroeger lag Hieslum in een zeer waterrijk gebied. Door de droogmakerijen ligt het nu wat verlaten in het landschap. Het dorp zelf heeft een kleine kern. Meer dan een paar huizen, schuren en de iets uit het centrum gelegen kerk kent het niet. De kerk is relatief nieuw (1874). Zij verving de oude middeleeuwse kerk die waarschijnlijk rond 1300 werd gebouwd.
Op het kerkhof van Hieslum liggen zeven gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog in een speciaal oorlogsgraf.

Bezienswaardigheden
De kerk van Hieslum is een spiegelbeeld van de kerk in Idsengahuizum. Ze heeft een schip met rondboogvensters en een klein houten torentje. In die toren hing een klok uit 1696. Maar die heeft de oorlog niet overleefd. Na de oorlog kreeg de kerk een nieuwe klok. Binnen is de preekstoel uit de 17de eeuw het bekijken waard.

Wonen en leven
Hieslum telt 24 woningen. Het ligt ongeveer vijf kilometer van Workum en acht van Bolsward. De inwoners maken gebruik van de voorzieningen in deze beide steden en in Parrega.

© Gemeente Sudwest Fryslân

Historie van Hieslum

Hieslum is een klein terpdorp dat al in een stuk van 855 wordt genoemd omdat een zekere Folkertus uit het dorp een schenking aan het klooster in het Duitse Werden doet. Het dorp komt ook voor in een lijst van kloosterbezittingen van Fulda. Vroeger lag Hieslum tussen allerlei meren en plassen gevangen. Dankzij droogmakerijen ligt het nu in de verlatenheid tussen de Workumer Trekvaart en de Brekken rond Oudega. Het is het meest zuidoostelijke dorp van Wûnseradiel.

In de dorpskern wonen weinig mensen; de meeste inwoners zijn te vinden in twee buurschappen. Ten noorden van het dorp ligt de buurschap Atzeburen, ten zuiden de vrij aanzienlijke Idzerdaburen. Het dorp met slechts een paar huizen en schuren aan de weg, ligt merkbaar hoog in de lage landerijen. Het uitzicht is spreekwoordelijk weids.

De kerk staat iets naar achter en kwam op de plaats van de middeleeuwse kerk die vermoedelijk omstreeks 1300 was gebouwd. De kerk behoorde in de late Middeleeuwen aan het St.-Odulphusklooster in Stavoren. Dat hield in dat de pastoors door dit klooster werden aangesteld. Dankzij een tekening uit 1789 is bekend dat die kerk een zadeldaktoren bezat.

De huidige kerk van Hieslum is niet oud. In 1874 is het middeleeuwse gebouw afgebroken. De nieuwe kerk lijkt sprekend op die van Idsegahuizum en kreeg een houten toren op het westelijke front. Zij heeft een schip met rondboogvensters, een driezijdige koorsluiting en dat houten torentje op de westgevel. Op de overgang naar de achtzijdige spits zit een kleine balustrade met gekruist regelwerk. In de toren hing een klok die in 1696 door Petrus Overney in Leeuwarden is gegoten, maar die tijdens de oorlog door de bezetters is geroofd. Er hangt nu een nieuwe luidklok. Het interieur bevat een preekstoel met ionische zuiltjes op de hoeken van de kuip die in de eerste helft van de 17de eeuw is vervaardigd. Achter het 19de-eeuwse orgelfront met zilver geschilderde houten pijpen staat een harmonium.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © Hendrik van Kampen

Webshop

Mogelijk hebben de volgende produkten uit onze webshop ook uw interesse. Deze produkten worden u aangeboden in samenwerking met diverse uitgeverijen, erfgoedinstellingen en fotografen.

Categorie:

Nieuwe encyclopedie van Fryslân

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vier

... lees meer

Prijs: € 125,00