Elf steden 11 verhalen
FriesDuitsEngels

1Webshop


Elf steden 11 verhalen

Elf steden 11 verhalen

Frisian Colorists & Restorers ziet het als hun missie om de mooie, oude tradities van hun vak door te geven aan een nieuwe generatie. In het kader van LF2018 maakten zij daarom een uniek prentenboek met als thema de Elf Steden. De uitgave werd een ‘proeve van bekwaamheid’ voor hun vakgebied, maar ze werkten ook samen met verschillende ambachtslieden en studenten. In het prentenboek worden historische gebeurtenissen/mythen van de Elf steden verbeeld, de Nederlandse tekst isgeschreven door Susan van den Berg en vervolgens voor iedere stad nog een keer herhaald in de eigen variant van het stadsfries.

De prenten en stadsletter werden met kroontjespen getekend, overgezet op een drukplaat, met een Eickhoff cilinderhandpers gedrukt. Een speciale editie van het boek werd in beperkte oplage gedrukt, gebonden en gekleurd. Daarnaast is er een publieke versie van het boek gedrukt, deze is hier verkrijgbaar.


Kleur en materiaal

Prijs

€ 16,00