• Het woordenboekgedeelte zelf, dat meer dan 700 pagina’s beslaat. Met voorbeeldzinnen, vaste verbindingen en zegswijzen. Oudere Hindelooper vormen zijn ook meegenomen. Een bijzonderheid van het woordenboek is de ruime aandacht voor synoniemen.
 • Een uitgebreide index Nederlands-Hindeloopers.
 • Een index Fries-Hindeloopers, beperkt tot basiswoorden en in eerste instantie bedoeld om beide varianten gemakkelijker met elkaar te kunnen vergelijken. Deze index is een noviteit voor een Fries dialectwoordenboek.
 • Een uitvoerige beschrijving van de Hindelooper uitspraak en grammatica, die hier en daar nogal van het Fries afwijken.
 • Een verslag in Neerlandistiek (online tijdschrift voor taal- en letterkundig onderzoek)
 • " /> Graet Hylper Wordebook
  Let op!

  Let op! Op dit moment wordt onderhoud aan deze website gepleegd. U kunt de site blijven gebruiken maar mogelijk zullen bepaalde pagina's tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn. Daarvoor vragen wij uw begrip.

  Deel:


  Graet Hylper Wordebook

  Auteurs: Gosse Blom & Siebren Dyk

  Ondersteuning: Wiebe Evert Zoethout


  Het Hindeloopers is een dialect van het Fries, maar heeft een eigen ontwikkeling doorgemaakt, zodat het tegenwoordig behoorlijk van het gewone Fries afwijkt. In die zin is het vergelijkbaar met de Friese dialecten van Terschelling en Schiermonnikoog. Het Hindeloopers valt op door zijn conservatisme: verscheidene eigenschappen van het Oudfries zijn er nog in terug te vinden.


  Alhoewel er al een Hindelooper woordenboek(je) bestond (Gosse Blom: Hylper Wurdboek, 1981), is in 2006 op de Fryske Akademy toch besloten om een nieuwe versie te maken, om op die manier de Hindelooper taal nog een zo goed mogelijk te beschrijven.


  Na jaren van intensieve arbeid is het woordenboek nu gereed. Het telt meer dan 1000 pagina’s, een record voor een Fries dialectwoordenboek.


  De belangrijkste gedeelten van het Graet Hylper Wordebook zijn:


  • Het woordenboekgedeelte zelf, dat meer dan 700 pagina’s beslaat. Met voorbeeldzinnen, vaste verbindingen en zegswijzen. Oudere Hindelooper vormen zijn ook meegenomen. Een bijzonderheid van het woordenboek is de ruime aandacht voor synoniemen.

  • Een uitgebreide index Nederlands-Hindeloopers.

  • Een index Fries-Hindeloopers, beperkt tot basiswoorden en in eerste instantie bedoeld om beide varianten gemakkelijker met elkaar te kunnen vergelijken. Deze index is een noviteit voor een Fries dialectwoordenboek.

  • Een uitvoerige beschrijving van de Hindelooper uitspraak en grammatica, die hier en daar nogal van het Fries afwijken.

  • Een verslag in Neerlandistiek (online tijdschrift voor taal- en letterkundig onderzoek)
  • Productdetails

   Prijs:
   € 65,00
   Verzendkosten:
   € 2,50
   ISBN-nummer:
   9789493159006
   Taal:
   Hylpers
   Bindwijze:
   Gebonden
   Paginas:
   1000   © Tekst: - © Foto voorblad: Afûk

  Graet Hylper Wordebook
  ©: Afûk