FrieslandWonderland
NederlandsFriesDuitsEngels

Boeken, kaarten en foto's van Friesland

Met trots presenteren wij u onze nieuwe webshop. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met diverse lokale uitgeverijen, erfgoedinstellingen, fotografen en aanbieders van typisch Friese producten. De webshop zal de komende weken geleidelijk worden uitgebreid met nieuwe produkten die allemaal te maken hebben met de provincie Friesland in de meest brede zin van het woord.

Wilt u uw eigen typisch Friese produkten verkopen via deze website neem dan contact op met info@frieslandwonderland.nl.

Categorie: boeken

Redbad Koning van Friesland

Redbad Koning van Friesland

Dit is de ware geschiedenis van de grootste koning die het Friese volk ooit had. Redbad was onze eerste vrijheidsstrijder; hij vocht tegen oprukkende vreemde overheersing, tegen machtsbelusten Franken

... lees meer

Prijs: € 12,50


Categorie: boeken

Sa is

Sa is

Anne Oosterbaan heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en gratie van zowel de koe als het paard, die niet alleen cultuurdragers van Friesland zijn, maar ook economisch een grote rol spe

... lees meer

Prijs: € 20,00


Categorie: boeken

Terpen en Wierdenland

Terpen en Wierdenland

De geschiedenis van het Noord-Nederlandse kustgebied – het land van de terpen en wierden – kent maar twee echte hoofdrolspelers: de mens en het water. De rode draad van dit boek is de interactie

... lees meer

Prijs: € 25,00


Categorie: boeken

Unlân

Unlân

Unlân is de debútbondel fan Gerrit de Vries. De bondel fangt it libben yn meast hurde, wrange en wanhopige bylden. Wat dêryn trochbrekt is de langst nei tagedienens.

Ut ‘oanreitsje’:

... lees meer

Prijs: € 12,00


Categorie: boeken

WAD

WAD

Overleven op de grens van water en land.

Waar hemel en aarde in elkaar overgaan, waar de zee tweemaal per etmaal land wordt, daar is de wereld van het Wad.

Dit fotoboek gaat door waar de fil

... lees meer

Prijs: € 35,00


Categorie: boeken

Wadden - De Natuurgids

Wadden - De Natuurgids

In 2017 zijn de Wadden uitgeroepen tot ‘mooiste natuurgebied van Nederland’.

Geen wonder. Nergens anders vind je zulke weidse en wilde landschappen. Dit is het grootste getijdegebied van zij

... lees meer

Prijs: € 25,95


Categorie: boeken

Wâldman

Wâldman

Boek by de multy mediale útstalling ‘Wâldman’ fan Tjibbe Hooghiemstra (Tytsjerk, 1957). De keunster is hikke en tein yn de Fryske Wâlden. Hy wenne dêr mear as fjirtich jier. Fan 2014 t/m 2018

... lees meer

Prijs: € 18,95


Categorie: boeken

Waling Dykstra Duvelskeunstner

Waling Dykstra Duvelskeunstner

De ûnbekendste bekende poëzij yn de Fryske literatuer is tsjintwurdich wierskynlik dy fan Waling Dykstra (1821-1914). Populêrder as Dykstra yn syn gloarjetiid wie, hat gjin Fryske skriuwer wer west

... lees meer

Prijs: € 19,95


Categorie: boeken

Wek yn `e rivier

Wek yn `e rivier

In oangripende roman oer it libben fan Ake Dongera. Hy kin tige leare en studearret op oanstean fan syn heit teology. Yn ’e oarloch wurdt de húshâlding yn it fersetswurk behelle. As troch ferrie d

... lees meer

Prijs: € 19,50


Categorie: boeken

Wie ben ik?

Wie ben ik?

It sykjen fan Louis Godschalk. As Joadsk bern ûnderdûkt yn Fryslân.

Al enkele dagen na het einde van de oorlog, op 8 mei 1945, publiceerde de Minister van Justitie het Besluit Oorlogspleegkinde

... lees meer

Prijs: € 18,95


Categorie:

36x Leeuwarden

36x Leeuwarden

Uit het voorwoord van burgemeester Crone:

De titel van dit boekje is veelzeggend. Daaruit blijkt namelijk al dat er veel is veranderd in ‘Leeuwarden’ de laatste jaren

... lees meer

Prijs: € 12,50


Categorie:

Aebelina

Aebelina

Het mooiste, snelste skûtsje van de negentiende eeuw was de AEbelina. Een secuur ontworpen replica van dit verdwenen schip is in de jaren 2004 – 2009 onder leiding van Johan Prins gebouwd bij het S

... lees meer

Prijs: € 18,50


Categorie:

Alle Middeleeuwse kerken in Friesland

Alle Middeleeuwse kerken in Friesland

De mooiste en gaafste middeleeuwse kerken van Europa staan onder andere in het vlakke land van Friesland. Ze behoren tot de vroegste getuigenissen van de christelijke cultuur in het Noorden. Architect

... lees meer

Prijs: € 25,00


Categorie:

Buorkje yn Fryslân

Buorkje yn Fryslân

In skets fan it boerelibben in `e tweintichste ieu
Dat de wrâld hieltyd feroaret is gjin nijs. Hoe hurd dy feroarings gean, wurdt dúdlik, as men de muoite nimt om achterom te sjen

... lees meer

Prijs: € 19,90


Categorie:

De Academie van Vriesland

De Academie van Vriesland

Geschiedenis van de Academie en het Athenaeum te Franeker, 1585-1843

Opgericht in 1585 bestond er in het provinciestadje Franeker ruim 250 jaar lang een instelling voor a

... lees meer

Prijs: € 16,90


0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13