Dorpen in Friesland
FriesDuitsEngels
Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Aanbieding: Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!

| Prijs inclusief verzenden: € 29,90

1Dorpen in Friesland


Deel:

-

-

Er zijn meer dan vierhonderd dorpen in Friesland te vinden, van groot tot klein. Drachten is zondermeer de grootste. Leons wellicht het kleinste met haar kerk, woonhuis en boerderij. Allemaal hebben ze hun eigen interessante verhaal en ontstaansgeschiedenis. Hieronder zetten we dit voor u op een rij.

Om een bepaald dorp te vinden klikt u op de bijbehorende beginletter. Binnenkort voegen we meer zoekmogelijkheden toe aan deze pagina.

Beginletters:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(Klik hier voor de traditionele dorpen en stedenlijst)

Aalsum
© FrieslandWonderland

Aalsum

Aalsum is een in veel geboomte besloten terpdorp ten noorden van Dokkum. Het heeft ooit een vrij uitgestrekt dorpsgebied gekend dat tot bij de buurschap Sibrandahuis bij Wetzens (niet het dorp ten wes...

lees meer

Abbega
© Peter Karstkarel

Abbega

Gelegen aan de Bolswardervaart is het kleine terpdorpje Abbega een aantrekkelijke woonplaats voor botenliefhebbers. Een zijstroompje van deze vaart loopt langs de rand van het dorp. Abbega heeft ongev...

lees meer

Achlum
© FrieslandWonderland

Achlum

Het terpdorp Achlum ligt ten zuidwesten van Harlingen en ten zuidoosten van Franeker. Aan de zuidkant van het dorp ligt de Slachte, een zeer oude zeekering. De fraaie oude dorpskern van het dorp ligt ...

lees meer

Akkrum
© FrieslandWonderland

Akkrum

Dorp van Manke Meine en Kromme Knilles Akkrum is een levendig en geliefd watersportdorp! Met een unieke winkeltjes, gezellige cafés en restaurants. Het ligt aan het begin van de Turfroute; een...

lees meer

Akmarijp
© Hendrik van Kampen

Akmarijp

Akmarijp (in het Fries Eagmaryp) is een streekdorpje tussen de graslanden. Het plaatsje ligt even ten noorden van Joure. Akmarijp heeft een klokkenstoel en is vooral bekend van het ooievaarsdorp.

A...

lees meer

Aldeboarn
© FrieslandWonderland

Aldeboarn

Het dorp Aldeboarn is gelegen aan weerszijden van de rivier de Boarn en kent een rijke historie. Al in 753 werd het dorp samen met Dokkum als enige plaats in Fryslân genoemd in de reisbeschrijving va...

lees meer

Aldtsjerk
© FrieslandWonderland

Aldtsjerk

Het dorp Aldtsjerk behoort samen met Oentsjerk, en Gytsjerk tot de Trynwalden, een lint van dorpen op een oude zandrug. Trynwalden verwijst naar Thrimwalde, oud Fries voor ‘in de drie wouden’.

lees meer

Allingawier
© FrieslandWonderland

Allingawier

Het kleine en karakteristieke terpdorp Allingawier werd ooit bestempeld als één van de tien mooiste plaatsen van Nederland. Het dorp is van oudsher een vissersdorp en ligt hemelsbreed zo'n 7 ki...

lees meer

Anjum
© FrieslandWonderland

Anjum

Anjum, komt voor het eerst in het midden van de 10de eeuw in de bronnen voor en is een oud terpdorp in de noordoostelijke uithoek van Friesland. De terp is al een paar eeuwen voor het begin van de jaa...

lees meer

Appelscha
© Hendrik van Kampen

Appelscha

In de Zuidoostelijke punt van Fryslân ligt het esdorp Appelscha. Eeuwenoude documenten uit 1247 vermelden al de nederzetting ‘Appels’, Later werd dit Appelscha, waarbij ‘scha’ verwijst naar b...

lees meer

Arum
© FrieslandWonderland

Arum

Het terpdorp Arum ligt tussen Harlingen en Witmarsum. Het dorp telt zo’n elfhonderd inwoners.

Geschiedenis
Arum was in 1380 het toneel van een veldslag tussen de monniken van Ludingake...

lees meer

Augsbuurt
© FrieslandWonderland

Augsbuurt

Augsbuurt, ook wel Lutjewoude genoemd, is een klein komdorp van middeleeuwse oorsprong dat vanaf 1654/’56 aan de toen gegraven Stroobosser Trekvaart kwam te liggen.

De kerk is in 1782 opgetrokken...

lees meer

Augustinusga
© Jan Dijkstra

Augustinusga

Augustinusga is van oorsprong een agrarisch wegdorp dat in de Middeleeuwen is gevormd nabij de splitsing van wegen van Buitenpost naar Surhuizum en Drachten. Bij de brug en een sluis over en in het Ko...

lees meer

Baaium
© FrieslandWonderland

Baaium

Baaium is een terpdorp dat geen compacte bebouwing kent, maar buurtjes en boerderijen die om de kleine kern met kerk in het landschap lijken te zijn gestrooid. Aan de doorgaande weg van Winsum naar Dr...

lees meer

Baard
© FrieslandWonderland

Baard

Baard is een terpdorp in de Greidhoeke. Vroeger nam het een bijzondere positie in vanwege het feit dat er recht werd gesproken. Het was ook de hoofdplaats van de voormalige grietenij Baarderadeel. De ...

lees meer

Bakhuizen
© Hendrik van Kampen

Bakhuizen

Bakhuizen is een komdorp aan de voet van een keileemrug die even ten oosten van het dorp tot meer dan 11 meter hoog is. Bakhuizen is omstreeks 1200 ontstaan als buurt die oorspronkelijk bij het zuidoo...

lees meer

Bakkeveen
© FrieslandWonderland

Bakkeveen

Bakkeveen (Bakkefean) is een prachtig dorp vlakbij het drie provinciënpunt van Friesland, Groningen en Drenthe. Een ongewoon stukje Friesland waar het bos, de heide en duinen de boventoon voeren. Een...

lees meer

Balk
© FrieslandWonderland

Balk

Balk is van oudsher de belangrijkste plaats van een bijzonder deel van Fryslân, Gaasterland. Het dorp heeft ongeveer 3800 inwoners. De Luts, die door het centrum van het dorp loopt, zorgt voor een di...

lees meer

Ballum
© FrieslandWonderland

Ballum

Ballum is een esdorp dat in de volle Middeleeuwen is ontstaan. In de eerste helft van de 15de eeuw is de Jelmerastate er gesticht, in de 16de eeuw uitgebouwd tot de representatieve residentie van de H...

lees meer

Bantega
© Hendrik van Kampen

Bantega

Bantega is een jong streekdorp, dat omstreeks 1900 in de uitgestrekte verveende en in cultuur gebrachte gebieden ten zuiden van Oosterzee en Echten is ontstaan. Na de oorlog kreeg het de dorpsstatus. ...

lees meer

Beers
© FrieslandWonderland

Beers

Het terpdorp Bears ligt ten Zuidwesten van Leeuwarden in de Greidhoeke. Het vormt samen met Jellum een tweelingdorp. De beide dorpen vormen samen een dorpsbelang en de dorpsfeesten wisselen elkaar af....

lees meer

Beetsterzwaag
© FrieslandWonderland

Beetsterzwaag

Beetsterzwaag (Beetstersweach) is een karaktervol, sfeervol en stijlvol dorp in het hart van de Friese Wouden. Beetsterzwaag was vroeger een dorp met aanzien. Niet voor niets staat Beetsterzwaag ook w...

lees meer

Berltsum
© FrieslandWonderland

Berltsum

Berltsum, beter bekend onder de Nederlandse naam Berlikum, is ontstaan op een oude oeverwal aan de Ried, een oude slenk met een open verbinding naar de voormalige Middelzee. Van oudsher is dit terpdor...

lees meer

Bitgum
© Hendrik van Kampen

Bitgum

Beetgum is een terpdorp, dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan op een kwelderwal, onmiddellijk ten westen van de Boarn of Bordine die zich in de Middeleeuwen had verbreed tot...

lees meer

Bitgummole
© Jan Dijkstra

Bitgummole

Beetgumermolen is een streekdorp, dat uit een buurschap bij Beetgum langs de oude Middelzeedijk is ontstaan. In de 17de eeuw lagen twee buurten ten oosten van Beetgum: ‘Bij de Molen’ en even verde...

lees meer

Blauwhuis
© Marica van der Meer

Blauwhuis

Blauwhuis is met 591 inwoners een klein, maar levendig dorp. Ieder jaar worden hier volop activiteiten georganiseerd. Zo vieren de Blauwhústers al sinds 1968 ieder jaar carnaval en staan in de zomer ...

lees meer

Blesdijke
© Hendrik van Kampen

Blesdijke

Blesdijke is een streekdorp dat in de late Middeleeuwen is ontstaan op een zandrug aan weerszijden van de weg van Oldemarkt naar Noordwolde. Op de grietenijkaart van Weststellingwerf van Schotanus uit...

lees meer

Blessum
© FrieslandWonderland

Blessum

Blessum is een terpdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan ten westen van de Middelzee. Het dorp is door de Blessumervaart naar het noorden ontsloten richting Harlingertrekvaart, nu Van Harinxm...

lees meer

Blije
© FrieslandWonderland

Blije

Het terpdorp Blije is ontstaan op een kwelderwal langs de Friese noordkust. In de levensbeschrijving van abt Frederik van Hallum uit de dertiende eeuw werd het dorp al vermeld als ‘Blythe’. De dor...

lees meer

Boazum
© FrieslandWonderland

Boazum

Het oude terpdorp Boazum ligt in de Greidhoeke, vroeger lag het aan de westelijke oever van de voormalige Middelzee.

Blikvanger in het dorp is de 12e eeuwse romaanse kerk, een van de oudste van Fr...

lees meer

Boelenslaan
© FrieslandWonderland

Boelenslaan

Boelenslaan is een jong heidedorp langs de kaarsrechte Boelenswei, vroeger Heidelaan genoemd. Tot het midden van de 19de eeuw bestond de nederzetting uit verspreid op de afgeveende heide staande spitk...

lees meer

Boer
© Hendrik van Kampen

Boer

Het terpdorp Boer ligt anderhalve kilometer oostelijk van Dongjum en met dit dorp en het oostelijk gelegen dorp Ried op dezelfde kwelderwal. Een paar boerderijen en enkele huizen, waaronder een oude p...

lees meer

Boijl
© Hendrik van Kampen

Boijl

Boijl is een streekdorp van vermoedelijk laatmiddeleeuwse oorsprong. Het is gelegen in de uiterste oostelijke punt van Weststellingwerf. Het bezit tussen de dorpen Oldeberkoop en Nijeberkoop in het no...

lees meer

Boksum
© Jan Dijkstra

Boksum

Boksum is een terpdorp dat op een oeverwal bij de Middelzee enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan. De hoge terp heeft een duidelijke radiale structuur.

In 1869 is de terp aan ...

lees meer

Bontebok
© FrieslandWonderland

Bontebok

Dit dorp met zijn bijzondere naam ligt zo’n 5 kilometer ten oosten van Heerenveen. De Schoterlandse Compagnonsvaart was vroeger de belangrijkste toegangsroute naar het gebied. Het dorpsgezicht weers...

lees meer

Boornbergum
© Hendrik van Kampen

Boornbergum

Boornbergum is een streekdorp dat in elk geval al aan het einde van de 17de eeuw bestond. Het was toen nog een bescheiden nederzetting van een kerk en enige verspreide boerderijen en huisjes aan de Bo...

lees meer

Boornzwaag
© FrieslandWonderland

Boornzwaag

Boornzwaag ligt aan de Scharsterrijn én aan de Langweerder Wielen. Het wateroppervlak wordt nog groter door de put van Nederhorst, een zandafgraving, die als een afgesloten plas grenst aan de Scharst...

lees meer

Bornwird
© FrieslandWonderland

Bornwird

Bornwird is een bijna leeg terpdorp met enige verspreide bebouwing in het land. In de bronnen komt het als Brunnenuurt voor het eerst voor in een lijst van parochies uit 945. De kerk staat op een, alt...

lees meer

Brantgum
© FrieslandWonderland

Brantgum

Het terpdorp Brantgum ligt in het uitgestrekte kleigebied ten noordwesten van Dokkum. Het dorp heeft een kenmerkende radiale vorm met de kerk in het midden. De oude ringweg is zelfs nog te herkennen. ...

lees meer

Breezanddijk
© Peter Karstkarel

Breezanddijk

Kornwerderzand en Breezanddijk hebben een bijzondere en korte geschiedenis. Ze zijn gesticht als werkeilanden voor de aanleg van de Afsluitdijk. Kornwerderzand is nu vooral bekend van zijn Kazematten....

lees meer

Britsum
© FrieslandWonderland

Britsum

Britsum is een terpdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan op een kwelderwal ten oosten van de Boornestroom die zich tot Middelzee had verbreed. De terp heeft een radiale structuur, maar na afg...

lees meer

Britswert
© FrieslandWonderland

Britswert

Het terpdorp Britswert ligt vlakbij Wiuwert, waarmee het kerkelijk en cultureel mee verbonden is. Symbool van de band tussen de twee dorpen is het beeld van een Zwaan. Van oudsher lag Britswert tussen...

lees meer

Broek
© FrieslandWonderland

Broek

Broek in twee helften

Ongeveer 750 jaar terug kwamen de eerste bewoners in Broek, waarschijnlijk uit de omgeving van Sneek. Ze vonden bij Broek een veenstroompje dat ze uitdiepten en verbre...

lees meer

Broeksterwâld
© FrieslandWonderland

Broeksterwâld

Lang hoorde de Broek, ook wel de Broekpollen genoemd, onder Akkerwoude. In 1964 is Broeksterwoude zelfstandig geworden. Het is een betrekkelijk jong ontginningsdorp dat is ontstaan op de af- en uitgev...

lees meer

Buitenpost
© FrieslandWonderland

Buitenpost

Buitenpost is een oud agrarisch wegdorp, is tamelijk hoog gelegen en was over land goed bereikbaar. Het dorp lag halverwege Leeuwarden-Groningen en aan die weg, de Voorstraat, concentreerde zich de be...

lees meer

Burdaard
© FrieslandWonderland

Burdaard

Het schilderachtige dorp Burdaard is ontstaan langs de oevers van de kronkelende Dokkumer Ie en ligt op de grens van het Friese kleigebied en de Dokkumer Wâlden. Ná Leeuwarden is dit de eerste plaat...

lees meer

Buren
© VVV Ameland

Buren

Buren is een streekdorp met een vrij open structuur. Het dorp is niet rijk aan geboomte en het silhouet is bescheiden. In Buren staat slechts een klein aantal hoge gebouwen. Vroeger werd het dorp besc...

lees meer

Burgum
© FrieslandWonderland

Burgum

Burgum is een streekdorp dat in de Middeleeuwen met verschillende kernen is ontstaan nabij het in de late 12de eeuw gestichte Sint- Nicolaasklooster of het Barraconvent. Burgum werd heel goed ontslote...

lees meer

Burgwerd
© Hendrik van Kampen

Burgwerd

Op nog geen twee kilometer ten noorden van Bolsward ligt Burgwerd. Midden door het dorp loopt de Bolswarder trekvaart. Met de ligging aan het water is Burgwerd een gewilde woonplaats voor mensen die i...

lees meer

Burum
© Hendrik van Kampen

Burum

Burum is een terpdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan op een kwelderwal. Als het dorp in 1408 voor het eerst in de bronnen wordt genoemd, blijken de Burumers hun kerk te hebben afgestaan aan...

lees meer

Cornjum
© FrieslandWonderland

Cornjum

Cornjum is een terpdorp dat voor het begin van de jaartelling is ontstaan op een kwelderwal ten oosten van de Middelzee. Ten zuiden van de terp vormde de Cornjumervaart een waterverbinding met de Dokk...

lees meer

Cornwerd
© FrieslandWonderland

Cornwerd

Het dorpje Cornwerd, circa tachtig inwoners, ligt tegen de voormalige Zuiderzeedijk aan. De Afsluitdijk ligt zo dichtbij dat Amsterdam maar een flink uur rijden is. De kerk vormt al zo’n negen eeuwe...

lees meer

Damwâld
© FrieslandWonderland

Damwâld

Damwoude, de hoofdplaats van de gemeente Dantumadeel, is in 1971 ontstaan door samenvoeging van de van west naar oost op elkaar volgende streekdorpen Akkerwoude, Murmerwoude en Dantumawoude die toen a...

lees meer

De Blesse
© Hendrik van Kampen

De Blesse

De Blesse is een streekdorp dat als buurt bij het watertje Blesse al op de grietenijkaart van Weststellingwerf in de atlas van Schotanus staat aangegeven. Het hoort dan nog tot het dorp Blesdijke. In ...

lees meer

De Falom
© FrieslandWonderland

De Falom

De Valom, een water- en wegbuurt, kreeg in 1974 de status van zelfstandig dorp. Daarvoor werd het noordelijke gedeelte bij Murmerwoude en het zuidelijke deel bij Zwaagwesteinde gerekend. Als nederzett...

lees meer

De Haule
© Hendrik van Kampen

De Haule

Haule is een oud streekdorp, dat mogelijk al in de late Middeleeuwen is ontstaan aan de van west naar oost lopende weg op een wat hogere rug in het land ten noorden van de Tsjonger tussen Hoornsterzwa...

lees meer

De Hoeve
© Hendrik van Kampen

De Hoeve

De Hoeve is een klein en jong streekdorp bij een driesprong van wegen. Op de grietenijkaart van Weststellingwerf in de atlas van Schotanus uit 1716 staat het dorp nog niet vermeld. Wel zijn op de heid...

lees meer

De Knipe
© Hendrik van Kampen

De Knipe

De Knipe ligt langs de Schoterlandse Compagnonsvaart. Het dorp dankt zijn bijzondere naam aan de plaatselijke versmalling of ‘knijp’ in de vaart. Die is overigens niet meer zichtbaar omdat de vaar...

lees meer

De Tike
© Hendrik van Kampen

De Tike

De Tike is een streekdorp dat in de 17de eeuw als vervenersnederzetting op een bescheiden wijze gestalte kreeg ten westen van het Zwartveen. Op de grietenijkaart van Schotanus staat het aangegeven en ...

lees meer

De Veenhoop
© FrieslandWonderland

De Veenhoop

De Veenhoop is een streekdorp dat in de 19de eeuw is ontstaan op de plaats waar het Polderhoofdkanaal of de Nieuw Beetstervaart in het Grietmansrak uitkomt. Het was een strategische plaats omdat in he...

lees meer

De Westereen
© FrieslandWonderland

De Westereen

Zwaagwesteinde is een streekdorp op het westelijke einde van de zwaag van Kollum, een keileemrug op de grens van een redelijk hoge streek en lagere veengebieden aan de noorden westzijde.

Dantumadee...

lees meer

De Wilgen
© Hendrik van Kampen

De Wilgen

De Wilgen is een streekdorp dat lang een buurschap bij Boornbergum was. Het heeft kerk noch school en heeft die voorzieningen ook nooit gehad. Bovendien is de nederzetting tot enkele tientallen jaren ...

lees meer

Dearsum
© FrieslandWonderland

Dearsum

Het dorpje Dearsum is na de schaatsoverwinningen van Ids Postma bijna wereldberoemd, terwijl het slechts 150 inwoners heeft. Links van de enige en ook nog doodlopende weg staat een breed eind-negentie...

lees meer

Dedgum
© Marica van der Meer

Dedgum

Alhoewel beide plaatsen op ruim veertig kilometer afstand van elkaar liggen, is de oude kerkpoort van de kerk uit Dedgum in Leeuwarden te bezichtigen. Met de sloop van de kerk in 1889 werd de poort na...

lees meer

Deinum
© FrieslandWonderland

Deinum

Deinum is een fraai terpdorp in de Greidhoeke, dat is ontstaan op een kwelderwal aan de voormalige Middelzee. Met de trein is het maar een paar minuten naar Leeuwarden.
De kerk van Deinum is in ...

lees meer

Delfstrahuizen
© Hendrik van Kampen

Delfstrahuizen

Het streekdorp Delfstrahuizen heeft vroeger, in de tijd van de verveningen in vooral de 18de en 19de eeuw bij de grietenij en later gemeente Schoterland behoord. Daarna is het dorp enige tijd bij Hask...

lees meer

Dijken
© FrieslandWonderland

Dijken

Dijken is in feite niet veel meer dan een streek boerderijen ten zuiden van Langweer. De naam Dijken, in het Fries Dyken wijst erop dat dit plaatsje haar naam heeft gekregen doordat het gebied door di...

lees meer

Dokkumer Nieuwe Zijlen
© FrieslandWonderland

Dokkumer Nieuwe Zijlen

Dokkumer Nieuwe Zijlen is een buurtschap dat is ontstaan bij de sluis die hier in 1729 gebouwd werd in het Dokkumer Grootdiep. Vóór de bouw van de sluis was het Dokkumer Grootdiep een zeearm die die...

lees meer

Dongjum
© FrieslandWonderland

Dongjum

Dongjum is een terpdorp op een kwelderrug waar de verder oostelijk gelegen dorpen Boer en Ried ook op lagen en die naar het westen doorloopt met de buurschap Voorrijp en het dorp Wijnaldum. Vrij ver t...

lees meer

Doniaga
© FrieslandWonderland

Doniaga

Het oude dorpje Doniaga heeft al een indrukwekkende geschiedenis achter de rug. Doniaga (in het Fries Dunegea) heeft haar naam te danken aan de familienaam Donia. Wanneer u tegenwoordig door het `dorp...

lees meer

Donkerbroek
© Hendrik van Kampen

Donkerbroek

Donkerbroek is een streekdorp dat mogelijk al in de 13de eeuw is ontstaan tussen Hoornsterzwaag en de Haule, aan de van west naar oost lopende weg, op een wat hogere rug in het land ten noorden van de...

lees meer

Drachten
© FrieslandWonderland

Drachten

Drachten is een vlekke, een grote plaats, die uit een dubbel streekdorp is ontstaan. Tot ruim in de 17de eeuw was nog geen sprake van Drachten. Er waren twee bescheiden boerenstreken: de Noorderdracht...

lees meer

Drachtstercompagnie
© FrieslandWonderland

Drachtstercompagnie

Drachtstercompagnie is een streekdorp dat in de tweede helft van de 18de eeuw is ontstaan uit een paar buurtjes nabij de ontmoeting van een aantal veenwijken met de Compagniesterdwarsvaart. Al veel ee...

lees meer

Driezum
© FrieslandWonderland

Driezum

Driezum ligt in het gebied dat wel wordt aangeduid als de Dokkumer Wâlden. Dat gebied is op zijn beurt onderdeel van Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden. Dit kleinschalige couliss...

lees meer

Drogeham
© FrieslandWonderland

Drogeham

Drogeham is een hooggelegen oud komdorp, aan en rond de Tsjerkebuorren dat geleidelijk tot een wegdorp, de Buorren, is uitgegroeid. Er is ook nog de Ikebuorren te vinden, die tot aan het begin van de ...

lees meer

Dronryp
© FrieslandWonderland

Dronryp

Dronrijp is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling op een kwelderwal is ontstaan. Het was aanvankelijk een agrarische nederzetting waarvan de bebouwing zich concentreerde ron...

lees meer

Eagum
© FrieslandWonderland

Eagum

De dorpjes Eagum, Friens en Idaerd behoren tot de kleinste in Mid-Fryslân.

Eagum lijkt met zo’n 25 inwoners, verdeeld over 6 boerderijen, niet meer dan een stipje op de kaart. Echter, naast de z...

lees meer

Earnewâld
© Peter Karstkarel

Earnewâld

Hart van het Nationaal park De Alde Feanen
Een aantrekkelijke vakantieplaats in het Nationaal Park De Alde Feanen. Jachthavens, campings, een modern bungalowpark, een luxe hotel. Earnewâld...

lees meer

Easterein
© FrieslandWonderland

Easterein

Easterein is zonder twijfel een van Frieslands mooiste dorpen, als even aan het bedrijventerrein aan de noordoostzijde voorbij wordt gegaan. Het dorp heeft een soort middelpuntzoekende kwaliteit: het ...

lees meer

Easterlittens
© FrieslandWonderland

Easterlittens

Het terpdorp Easterlittens ligt in de Greidhoeke ten zuidwesten van Leeuwarden. Het is gelegen aan het kruispunt van de Boalserter- en Frentsjerterfeart. Vroeger was het een drukke handelsplaats waar ...

lees meer

Eastermar
© FrieslandWonderland

Eastermar

Eastermar is een uitgestrekt streekdorp dat uit twee kernen bestaat: It Heechsân dat op een hoge zandrug ten oosten van het Bergumermeer ligt en De Wal bij de Lits ten zuidoosten van dit meer. It Hee...

lees meer

Easterwierrum
© FrieslandWonderland

Easterwierrum

Het komdorp Easterwierrum ligt op niet al te grote afstand van de belangrijke waterverkeersader de Zwette. Er staat een eenzame toren buiten de dorpskom. Easterwierrum was een terpdorp zonder echte ke...

lees meer

Echten
© Jan Dijkstra

Echten

Echten is een streekdorp met een middeleeuws verleden. Het ligt langs de oude weg Lemmer- Heerenveen en vertoont verdichtingen van de bebouwing op de kruising met de Middenweg – met een reeks vroege...

lees meer

Echtenerbrug
© Hendrik van Kampen

Echtenerbrug

De oorspronkelijke buurschap Echtenerbrug heeft het moederdorp Echten geheel overvleugeld en wordt thans beschouwd als zelfstandig dorp. Het streekdorp strekt zich uit langs de Hoofdweg, de belangrijk...

lees meer

Ee
© FrieslandWonderland

Ee

Ee is een terpdorp dat al enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan in een landschap van zeearmen en kreken op een kwelderwal. Ee kon door de dijk langs de tot 1729 open blijvende ze...

lees meer

Eesterga
© FrieslandWonderland

Eesterga

Eesterga is een streekdorp van middeleeuwse oorsprong, een boerenstreek van bijna drie kilometer lang, onmiddellijk ten noorden van Lemmer. De streek gaat in het noorden ongemerkt over in Follega. Het...

lees meer

Elahuizen
© Hendrik van Kampen

Elahuizen

Elahuizen is een van de vier dorpen van de streek Noordwolde, waar de oorspronkelijke grietenijnaam ‘Hemelumer Olderphaert en Noordwolde’ op wees. Het is een laag gebied en nadat het zuidelijke de...

lees meer

Elsloo
© Hendrik van Kampen

Elsloo

Elsloo is een streekdorp van hoge ouderdom dat zich heeft ontwikkeld langs de noord-zuid gerichte Binnenweg, thans Hoofdweg en Peperstraat geheten, en de Buitenweg die er ten westen langs loopt en waa...

lees meer

Engwier
© Peter Karstkarel

Engwier

Engwier is een agrarische nederzetting midden in de Polder de Weeren tussen Wons en Makkum. Het heeft de status van dorp eeuwenlang gehad, zonder dat ooit sprake is geweest van een kom of een streek. ...

lees meer

Engwierum
© FrieslandWonderland

Engwierum

Engwierum is een terpdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan op een kwelderwal op een hoek land dat omringd was door de Lauwerszee en de monding van de diep in het land dringende slenk die als ...

lees meer

Exmorra
© FrieslandWonderland

Exmorra

Tussen Makkum en Bolsward ligt het terpdorp Exmorra. Van oorsprong een vissersdorp, te midden van vele plassen en meren. Vandaag de dag herinnert alleen het vaartje ten noorden van het dorp nog aan de...

lees meer

Ezumazijl
© FrieslandWonderland

Ezumazijl

Ezumazijl is een buurschap die eigenlijk bij het dorp Anjum hoort. Bij de sluis en het veel later gebouwde gemaal is een buurschap met een zelfstandig karakter gegroeid. Vooral aan de noordelijke zijd...

lees meer

Feanwâlden
© FrieslandWonderland

Feanwâlden

Veenwouden is een streekdorp dat zich aan de zuidelijke rand van een uitgestrekt veengebied op een hogere zandrug heeft ontwikkeld. In de 14de eeuw waren er twee nederzettingen die beide een kerk hadd...

lees meer

Feanwâldsterwâl
© FrieslandWonderland

Feanwâldsterwâl

Veenwoudsterwal is een streekdorp met een opmerkelijk karakter. Het is vanuit Veenwouden ontstaan als veenkolonie, mogelijk van Gieterse doopsgezinden, aan het water dat de grens uitmaakte tussen de g...

lees meer

Ferwert
© FrieslandWonderland

Ferwert

Ferwert wordt gekenmerkt door een vijftiende eeuwse kerktoren en het is de geboorteplaats van een van de bekendste Friese schrijvers, Trinus Riemersma.
‘Het Vrijhof’ is zeker een bezoekje waar...

lees meer

Ferwoude
© Jan Dijkstra

Ferwoude

Aan de voormalige Zuiderzeedijk, net boven Workum, ligt Ferwoude. Een compact dorp waar oudere huizen en nieuwbouw met elkaar verweven zijn. De plaats met iets meer dan tweehonderd inwoners ligt midde...

lees meer

Finkum
© FrieslandWonderland

Finkum

Finkum is een terpdorp dat omstreeks het begin van de jaartelling is ontstaan in het kweldergebied ten oosten van het stroomgebied van de Boarn. In de omgeving van Finkum waren meer terpen te vinden e...

lees meer

Firdgum
© Hendrik van Kampen

Firdgum

Firdgum is een klein terpdorp in de Friese Bouwhoek. De dorpsnaam is mogelijk afgeleid van Feirdighem, een veerpont over de oude Middelzee naar Stiens.
Het dorp is in de verre omtrek te herkennen...

lees meer

Fochteloo
© Hendrik van Kampen

Fochteloo

Fochteloo is een lang, zeer extensief bebouwd streekdorp tussen Oosterwolde en het Fochteloërveen, een van de grootste hoogveengebieden van het land. De Tegenwoordige Staat van Friesland meldde in 17...

lees meer

Follega
© FrieslandWonderland

Follega

Follega is een streekdorp van middeleeuwse oorsprong. De boerenstreek volgt op Eesterga. De overgang tussen de dorpen is niet te merken. Het zijn dorpen, evenals de voortzetting van Doniaga in de buur...

lees meer

Folsgare
© Hendrik van Kampen

Folsgare

Net boven Sneek ligt het terpdorpje Folsgare. Het dorp is vanwege haar prachtige omgeving een gewilde woonplaats voor mensen die in Sneek werken. Met zo’n 360 inwoners is het een klein dorp. Desonda...

lees meer

Formerum
© Hendrik van Kampen

Formerum

Formerum is een agrarisch streekdorp dat zich op een strandwal tussen Midsland en Hoorn in de 17de eeuw heeft ontwikkeld. Het bestaat uit verspreide bebouwing van boerderijen en woningen. Ten westen i...

lees meer

Foudgum
© FrieslandWonderland

Foudgum

Het terpdorp Foudgum heeft veel overeenkomsten met de zusterdorpen Brantgum en Waaxens. In 1853 veranderde de oude terp van karakter door de aanleg van de nieuwe weg van Dokkum naar Holwerd.
De ...

lees meer

Franeker
© FrieslandWonderland

Franeker

Franeker, ster van de Elfsteden. Na deze stad begint het meest barre deel van de Elfstedentocht. Daarom kunnen de rijders hier altijd rekenen op een extra warm onthaal.

Ook ú heten we van harte we...

lees meer

Friens
© FrieslandWonderland

Friens

De dorpjes Eagum, Friens en Idaerd behoren tot de kleinste in Mid-Fryslân.

Eagum lijkt met zo’n 25 inwoners, verdeeld over 6 boerderijen, niet meer dan een stipje op de kaart. Echter, naast de z...

lees meer

Frieschepalen
© Hendrik van Kampen

Frieschepalen

Frieschepalen (Fryske Peallen) ligt tegen de grens met de provincie Groningen en naast de dorpen Siegerswoude en Ureterp. Frieschepalen is in de 18e eeuw ontstaan als ontginningsdorp in het hoogveenge...

lees meer

Gaast
© Hendrik van Kampen

Gaast

Aan de IJsselmeerkust tussen Workum en Makkum ligt Gaast. Het dorp is van oorsprong een echt vissersdorp. De walvisvaart was hier lange tijd erg populair. Gaast telt ruim tweehonderd inwoners en genie...

lees meer

Gaastmeer
© FrieslandWonderland

Gaastmeer

Het ruim 875 jaar oude Gaastmeer is een watersportplaats. Het dorp staat rechtstreeks in verbinding met een aantal Friese meren, zoals de Fluessen, het Heegermeer en het Grote Gaastmeer. Het dorp heef...

lees meer

Garyp
© FrieslandWonderland

Garyp

Garyp is een langgerekt streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan op een zandrug tussen veengebieden in het noorden en heidevelden in het zuiden. Geleidelijk zijn de buurten Greate Buorren en Lyts...

lees meer

Gauw
© FrieslandWonderland

Gauw

'In de weiden maar tussen de steden, is het goed wonen in ons kleine dorp'. Een mooiere omschrijving van het dorp Gauw is er niet. Gauw ligt ongeveer 5 km ten noordoosten van Sneek en heeft ...

lees meer

Gerkesklooster
© FrieslandWonderland

Gerkesklooster

Gerkesklooster is oorspronkelijk een komdorp dat ooit de naam Wigerathorp droeg en de huidige naam heeft geërfd van het premonstratenzer klooster. Dit werd gesticht omstreeks 1240 door een zekere Ger...

lees meer

Gersloot
© Hendrik van Kampen

Gersloot

Gersloot is een streekdorp dat deel uitmaakt van de dorpenreeks Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot, die De Streek van het oude Aengwirden vormen. Ze zijn met het noordoostelijke gedeelte van ...

lees meer

Ginnum
© Hendrik van Kampen

Ginnum

Ginnum is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan. Het is een van de zogenoemde Vlieterpen. Ginnum was een radiale terp, waarvan de sporen ondanks de sterke afgrav...

lees meer

Goënga
© FrieslandWonderland

Goënga

Goënga is een deel van de ‘Snitser Fiifgea’. Dit zijn vijf dorpen - Gauw, Sijbrandaburen, Terzool en Offingawier – die samen de Lege Geaen vormen. Het dorp heeft ongeveer 250 inwoners en ligt a...

lees meer

Goëngahuizen
© Hendrik van Kampen

Goëngahuizen

Goëngahuizen is een tamelijk geïsoleerde boerenstreek van uitsluitend verspreid liggende boerenbedrijven, helemaal in de westelijke punt van Smallingerland. De streek staat al op de grietenijkaart u...

lees meer

Goingarijp
© FrieslandWonderland

Goingarijp

Het dorpje Goïngarijp is vroeger gesticht vanuit een dorp aan de andere kant van het Sneekermeer, namelijk Goënga. De uitgang 'ryp' betekent “rand”. Goïngarijp is van oudsher maar een...

lees meer

Gorredijk
© FrieslandWonderland

Gorredijk

Gorredijk was vroeger aan de zuidoostkant omsloten door een hoogveengebied. Door de afgraving daarvan is hoogteverschil ontstaan. Een andere zichtbare herinnering aan de tijd van de turfwinning is de ...

lees meer

Goutum
© FrieslandWonderland

Goutum

Goutum is een terpdorp met een oude kern, dat sinds de jaren 60 van de vorige eeuw is uitgegroeid tot een flink forensendorp. De uitbreidingswijk Goutum-noord grenst aan het brede Van Harinxmakanaal d...

lees meer

Greonterp
© Jan Dijkstra

Greonterp

Het kleine plaatsje Greonterp met zo’n tachtig inwoners ligt net onder Blauwhuis. Het dorp werd bekend toen schrijver Gerard Reve er in 1964 ging wonen. Het rustige Greonterp was de ideale plek om t...

lees meer

Grou
© FrieslandWonderland

Grou

Internationaal watersportcentrum
Grou, gelegen aan het Pikmeer en het Pr. Margrietkanaal, is de hoofdplaats van de gemeente Boarnsterhim. Vroeger was dit een belangrijk centrum van schippe...

lees meer

Gytsjerk
© Peter Karstkarel

Gytsjerk

Gytsjerk is een streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan op de zandrug waar ook de andere dorpen van de Trynwâlden – Oentsjerk en Aldtsjerk en waar Mûnein en Roodkerk wel eens bij worden gere...

lees meer

Hallum
© FrieslandWonderland

Hallum

Hallum is een radiaal terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling op een kwelderrug is ontstaan. In de 11de eeuw is de zeedijk die ten noorden van de Ferwerderadeelster dorpen werd op...

lees meer

Hantum
© FrieslandWonderland

Hantum

Hantum is een karakteristiek terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan op een kwelderwal en geleidelijk tot flinke hoogte is opgeworpen. Het komt in het midden van de 10...

lees meer

Hantumeruitburen
© FrieslandWonderland

Hantumeruitburen

Hantumeruitburen is administratief een dorp, maar er heeft zich volstrekt geen komvorming voorgedaan. Er is nooit een kerk geweest en de kinderen waren voor het onderwijs ook aangewezen op omliggende ...

lees meer

Hantumhuizen
© FrieslandWonderland

Hantumhuizen

Hantumhuizen bestaat uit een dorpskom, de buurtschap Hantumerhoeke en verspreid liggende solitaire woningen en (woon)boerderijen. In totaal heeft Hantumhuizen ca. 225 inwoners.

In de kom bevindt zi...

lees meer

Harich
© Marica van der Meer

Harich

Harichster folksliet op de wize fan 'Daisy Bell' fan Harry Dacre.

Harich, Harich, plakje op’t Fryske sân
Harich, Harich, paerel fan Gaesterlân
Te midden fan bosk en hei...

lees meer

Harkema
© Hendrik van Kampen

Harkema

Harkema is een jong en in de jongste tijd sterk gegroeid streekdorp met een verleden als heidedorp. Harkema kent allerlei varianten aan namen: vroeger was het Harkema Opeinde, maar om verwarring te vo...

lees meer

Harlingen
© FrieslandWonderland

Harlingen

Volgens velen is Harlingen de mooiste van de Friese Elfsteden. Over smaak valt natuurlijk niet te twisten, maar Harlingen heeft in elk geval iets wat de andere tien niet hebben: de unieke sfeer van ee...

lees meer

Hartwerd
© FrieslandWonderland

Hartwerd

Het honderdveertig inwoners tellende Hartwerd kent een woelige geschiedenis. Een historie waarin de bloei en vernietiging van twee kloosters een belangrijke rol speelde. De eens zo religieuze plaats m...

lees meer

Haskerdijken
© FrieslandWonderland

Haskerdijken

Haskerdijken (Haskerdiken) en Nieuwebrug (Nijbrêge) zijn zogenaamde tweelingdorpen: ze liggen tegen elkaar aan. De dorpen liggen iets ten noorden van Heerenveen aan de Heeresloot. In 1231 werd in Has...

lees meer

Haskerhorne
© FrieslandWonderland

Haskerhorne

Haskerhorne ligt even ten zuidoosten van Joure, in de hoek van de A6 en de A7. Dit dorp heeft zijn naam te danken aan het feit dat het in de hoek (horne) van Haskerland lag. Eeuwen terug was dit één...

lees meer

Haulerwijk
© Hendrik van Kampen

Haulerwijk

Haulerwijk is een karakteristiek en naar verhouding oud veenkoloniedorp, een streekdorp langs de Compagnonsvaart, de Haulerwijkstervaart en Kromme Elleboogvaart. De vaart werd in 1756 door de Drachtst...

lees meer

Heeg
© FrieslandWonderland

Heeg

Vanuit de boot zo het terras op!
Leg uw boot aan in het centrum van Heeg en stap zo een van de gezellige terrasjes op! Heeg ligt midden in het merengebied van Zuidwest Fryslân. Vlak land, ...

lees meer

Heerenveen
© FrieslandWonderland

Heerenveen

Heerenveen is een plaats die ontstaan is uit een streekdorp van verveners. Heerenveen, zo staat in de Tegenwoordige Staat van Friesland (1788) ‘is haare opkomst alleen verschuldigd aan de turfgraave...

lees meer

Hegebeintum
© Hendrik van Kampen

Hegebeintum

Al voor de jaartelling wierpen de Friezen heuvels op om de voeten droog te houden. De terp van Hogebeintum is de hoogste van Nederland (8,8 meter). In deze terp zijn allerlei bijzondere voorwerpen gev...

lees meer

Heidenskip It
© Hendrik van Kampen

Heidenskip It

De geleerden zijn het er niet over eens: is It Heidenskip nu een dorp of een buurtschap van Workum? Of een polder met hier en daar een woning en Brandeburen als woonkern? Wat de benaming ook is, It He...

lees meer

Hemelum
© Hendrik van Kampen

Hemelum

Hemelum is een klein en dynamisch dorp. Het dorp ligt prachtig in het glooiende landschap van Gaasterland. In het Noorden grenst het dorp aan de Morra, één van de oudste meren van Friesland. Aan de ...

lees meer

Hempens
© FrieslandWonderland

Hempens

In het midden van de 19de eeuw meldde het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa dat tot het dorp Hempens voorheen ook Zuiderburen behoorde, maar dat de vijf huizen allemaal waren gesloopt. Nu is ...

lees meer

Hemrik
© FrieslandWonderland

Hemrik

Het kleine, sfeervolle dorpje Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. In en rond het dorp staan verschillende historische gebouwen, zoals de boerderij Himrikerpaed 1 en 4, de prachtige w...

lees meer

Herbaijum
© Hendrik van Kampen

Herbaijum

Herbaijum is een klein terpdorp ten westen van de Slachte. De kern met kerk ligt ten noorden van de voormalige rijksweg Leeuwarden- Harlingen die vroeger erg veel verkeersoverlast bracht.

Hier ston...

lees meer

Hiaure
© FrieslandWonderland

Hiaure

Hiaure is een klein terpdorp waarvan de ontstaansgeschiedenis nog onduidelijk is. De terp kan al dateren van voor het begin van de jaartelling omdat het op oude kaarten een radiale terp lijkt die verg...

lees meer

Hichtum
© Hendrik van Kampen

Hichtum

Een wandeling door het dorpje Hichtum, net boven Bolsward, neemt bezoekers mee naar de tijd dat het dorp bewoond werd door rijke Friese grietmannen. Hichtum kent een hele lijst van schatrijke families...

lees meer

Hidaard
© FrieslandWonderland

Hidaard

Hidaard is een klein terpdorp in de oostelijke punt van het eiland van Easterein en even ten noordoosten van de scherpe bocht die de Slachtedyk maakt bij de Kliuw. Het dorp kan uitsluitend over de Sla...

lees meer

Hieslum
© Hendrik van Kampen

Hieslum

Hieslum is een kleine kern tussen Workum en Bolsward. Het terpdorpje telt zo'n tachtig inwoners. Het heeft samen met het nabijgelegen Parrega een dorpsvereniging die ruim tachtig jaar bestaat. De...

lees meer

Hijum
© FrieslandWonderland

Hijum

Hijum is een terpdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan op een kwelderwal nabij de monding van de Boarn. Vanaf de 11de eeuw is de terp in de vroegste bedijking – de huidige Lege Hearewei en ...

lees meer

Hilaard
© Hendrik van Kampen

Hilaard

Hilaard is een terpdorp waar de bebouwing aanvankelijk vrij verspreid over de terp en de onmiddellijke omgeving gestrooid leek. Vanaf het midden van de 19de eeuw is het dorp verdicht en vormden zich w...

lees meer

Hinnaard
© Hendrik van Kampen

Hinnaard

Hinnaard is een klein, compact terpdorp. Het ligt slechts 500 meter ten zuiden van de Bolswardertrekvaart, maar het waterbuurtje Spyk hoort bij het westelijker gelegen dorp Iens. Daartussenin stond Sa...

lees meer

Hitzum
© Hendrik van Kampen

Hitzum

Hitzum is een terpdorp ten zuiden van Franeker en het bestaat buiten de bebouwing langs de doorgaande weg langs de kerkterp uit twee dwars daarop staande vrij compacte streken huizen. Met aan de Arume...

lees meer

Hollum
© FrieslandWonderland

Hollum

Hollum is een esdorp met buurten dat uit twee delen is ontstaan. In het zuidelijke, jonge, gedeelte is de losse bebouwing vrij regelmatig geplaatst langs twee noord-zuid verlopende lanen, de Ooster- e...

lees meer

Holwerd
© FrieslandWonderland

Holwerd

Vertrekpunt naar Ameland. Pal aan de Waddenzee. Wandel over de lange pier. Meeuwen krijsen boven uw hoofd. Vanaf Holwerd kunt u goed aan een wadloop tocht beginnen. Een waar avontuur op de zeebodem!

lees meer

Hommerts
© FrieslandWonderland

Hommerts

Hommerts en buurdorp Jutrijp vormen een tweelingdorp. Samen hebben ze een kleine duizend inwoners. Hommerts-Jutrijp ligt als een lint langs de Provinciale weg tussen Sneek en Lemmer.

Geschiedenis<...

lees meer

Hoorn
© Hendrik van Kampen

Hoorn

Hoorn is een streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan op een oude strandwal. Op dezelfde wal ontwikkelde zich de agrarische streek Lies. De Dorpsstraat raakte aanvankelijk vooral aan de zijde van...

lees meer

Hoornsterzwaag
© FrieslandWonderland

Hoornsterzwaag

Hoornsterzwaag staat samen met buurdorp Jubbega ook wel bekend als de Kompenije. De dorpen liggen in het prachtige gebied ten oosten van de Heerenveen en kennen diverse recreatieve voorzieningen. Er i...

lees meer

Houtigehage
© FrieslandWonderland

Houtigehage

Houtigehage is een heidedorp dat pas aan het einde van de 19de eeuw gestalte kreeg. De oorsprong is ouder. Tot in de eerste helft van de 18de eeuw lagen in deze streek hoge venen. Op de grietenijkaart...

lees meer

Húns
© FrieslandWonderland

Húns

Húns is een klein terpdorp met een aantrekkelijk ontwikkelde structuur. Het ligt ten noorden van de Bolswardertrekvaart waarmee het met een dorpsvaartje was verbonden. Over land lag Húns tot in de t...

lees meer

Hurdegaryp
© FrieslandWonderland

Hurdegaryp

Hurdegaryp is een langgerekt streekdorp, in de Middeleeuwen ontstaan op een zandrug. De dorpskern met een 13de-eeuwse kerk lag aanvankelijk zuidelijker dan waar nu het centrum is te vinden. Nog zuidel...

lees meer

Idaerd
© FrieslandWonderland

Idaerd

De dorpjes Eagum, Friens en Idaerd behoren tot de kleinste in Mid-Fryslân.

Eagum lijkt met zo’n 25 inwoners, verdeeld over 6 boerderijen, niet meer dan een stipje op de kaart. Echter, naast de z...

lees meer

Idsegahuizum
© Marica van der Meer

Idsegahuizum

Ondanks dat Idsegahuizum slechts veertig huizen telt, is het een levendig dorp. Bewust kiezen de ruim honderd inwoners er voor dat huizen gebruikt worden als vakantiewoning. Zo voorkomen ze dat Idsega...

lees meer

Idskenhuizen
© FrieslandWonderland

Idskenhuizen

Idskenhuizen is een komdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan op zandgronden die even hoger lagen dan de omgeving. In de 17de eeuw stond in dit dorp het rechthuis van de grietenij. Op de kaart van Do...

lees meer

Idzega
© Hendrik van Kampen

Idzega

Het dorpje Idzega ligt aan de gelijknamige Idzegaasterpoel. Er wonen circa dertig mensen. De inwoners van het buurtschap gaan voor hun dagelijkse boodschappen naar buurdorp Oudega.

Geschiedenis

lees meer

Iens
© Jan Dijkstra

Iens

Iens is een klein terpdorp met een losse structuur van een paar boerderijen en vervolgens wat huizen aan een door hagen omzoomd en naar de terp omhoog lopend weggetje naar de kerk. Met twee dwarswegen...

lees meer

Indijk
© Hendrik van Kampen

Indijk

Indijk is een dorpje met ongeveer honderdtwintig inwoners. Het ligt aan de rand van het Heegermeer. De inwoners zijn sterk georiënteerd op buurdorp Woudsend dat veel voorzieningen heeft.

Geschied...

lees meer

Ingelum
© Hendrik van Kampen

Ingelum

Engelum is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling op een kwelderrug ten westen van de Middelzee is ontstaan. De Beetgumervaart meandert vanuit het noorden naar Engelum en wor...

lees meer

Itens
© FrieslandWonderland

Itens

Itens aan de noordoostelijke flank van de eilandpolder van Easterein lijkt een streekdorp, maar is een oud terpdorp met een later gevormde streek. De beide zijden van de oude dijk, de hoep, zijn redel...

lees meer

Jannum
© FrieslandWonderland

Jannum

Jannum is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan. Het is altijd een klein dorp geweest, bestaand uit een kerkbuurt van enkele woningen en wat verspreid liggende b...

lees meer

Jellum
© Hendrik van Kampen

Jellum

Jellum ligt in de Greidhoeke ten zuidwesten van Leeuwarden. Een groot deel van het dorp ligt als een lint aan de Hegedyk. Deze dijk beschermde het dorp vroeger tegen de voormalige Middelzee. Er is een...

lees meer

Jelsum
© FrieslandWonderland

Jelsum

Jelsum is een radiaal terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan op een kwelderwal. Vanaf Leeuwarden gerekend is dit het eerste van een reeks van de terpdorpen die op de ...

lees meer

Jirnsum
© FrieslandWonderland

Jirnsum

Méér dan water alleen!
Jirnsum heeft een authentieke en idyllische uitstraling. U zult verbaasd zijn als u ontdekt wat een rust dit dorp brengt. Een heerlijk rustpunt tijdens uw vaartocht...

lees meer

Jislum
© FrieslandWonderland

Jislum

Jislum is een radiaal terpdorp dat dateert van enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling. Het dorp wordt het vroegst in de bronnen vermeld in de 8ste eeuw als Gisleheim. Dat Jislum een terpdorp ...

lees meer

Jistrum
© Jan Dijkstra

Jistrum

Jistrum is een dorp dat het midden houdt tussen een langgerekt streekdorp en een esdorp omdat het een brink-achtige ruimte in het midden heeft. Het dorp is in de Middeleeuwen ten oosten van het Bergum...

lees meer

Jonkerslân
© Hendrik van Kampen

Jonkerslân

Jonkerslân is een jong streekdorp dat zich in de 20ste eeuw uit een buurtschap onder Langezwaag ontwikkelde. In 1986 kreeg het dorp de dorpsstatus. Het is gelegen in de zuidwestelijke hoek van de gem...

lees meer

Jorwert
© FrieslandWonderland

Jorwert

Jorwert ligt ten westen van de spoorlijn Leeuwarden-Sneek. Dit oude terpdorp werd landelijk bekend door de schrijver Geert Mak. In zijn klassieker ‘Hoe god verdween uit Jorwert’ beschrijft hij de ...

lees meer

Joure
© FrieslandWonderland

Joure

Historische Vlecke
Een Vlecke van naam en faam. Hoe de hoofdplaats van Skarsterlân aan haar naam komt, daar bestaan verschillende verhalen over. Bij de verklaring wordt vaak gedacht aan h...

lees meer

Jouswier
© FrieslandWonderland

Jouswier

Jouswier is een terpdorp dat door de eeuwen heen het kleinste dorp van Oostdongeradeel was en is gebleven. Rond de terp hebben steeds slechts enkele huizen en boerderijen gestaan. In de omgeving ligt ...

lees meer

Jubbega
© FrieslandWonderland

Jubbega

Jubbega staat samen met buurdorp Hoornsterzwaag ook wel bekend als De Kompenije. De dorpen zijn al ruim 400 jaar oud en zijn met name bekend door de veenafgravingen uit de 18e en 19e eeuw. In die peri...

lees meer

Jutrijp
© FrieslandWonderland

Jutrijp

Hommerts en buurdorp Jutrijp vormen een tweelingdorp. Samen hebben ze een kleine duizend inwoners. Hommerts-Jutrijp ligt als een lint langs de Provinciale weg tussen Sneek en Lemmer.

Geschiedenis<...

lees meer

Katlijk
© Hendrik van Kampen

Katlijk

In een prachtige omgeving met verschillende fiets-, wandel en ruiterroutes ligt het schilderachtige dorpje Katlijk. Het is klein, maar rijk aan natuur en historie. Het dorp ligt temidden van een aanta...

lees meer

Kimswerd
© Peter Karstkarel

Kimswerd

Kimswerd is een dorp, met zo’n zeshonderd inwoners, en ligt ongeveer twee kilometer ten zuiden van Harlingen. Het oorspronkelijke terpdorp is vooral bekend geworden door een befaamde middeleeuwse in...

lees meer

Klooster-Lidlum
© Peter Karstkarel

Klooster-Lidlum

Klooster Lidlum is vernoemd naar het Premonstratenzer klooster dat hier in 1182 werd gesticht vanuit het moederklooster Mariëngaarde bij Hallum. Het terrein van het klooster overstroomde regelmatig e...

lees meer

Kolderwolde
© Hendrik van Kampen

Kolderwolde

Kolderwolde is een van de vier dorpen van de streek Noordwolde, waar de oorspronkelijke grietenijnaam ‘Hemelumer Olderphaert en Noordwolde’ op wees. De hele streek is in 1984 bij Gaasterlân-Sleat...

lees meer

Kollum
© FrieslandWonderland

Kollum

Kollum is een vlekke, een dorp met kleinstedelijk karakter, dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan op de rand van een zandplateau als een nederzetting bij de direct met zee in verbinding staande Dw...

lees meer

Kollumerpomp
© FrieslandWonderland

Kollumerpomp

Kollumerpomp is een streekdorp aan de omstreeks 1315 aangelegde oude dijk die in 1529 slaperdijk werd toen om het Nieuwkruisland een nieuwe dijk was aangelegd. Daarna is bebouwing gekomen in de buurt ...

lees meer

Kollumerzwaag
© FrieslandWonderland

Kollumerzwaag

Kollumerzwaag is een streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan op de noordelijke rand van een keileemrug die in de 11de/12de eeuw een ontginningsas vormde. De lange Foarwei getuigt daar nog van. D...

lees meer

Kootstertille
© FrieslandWonderland

Kootstertille

Officieel bestaat het komdorp Kootstertille pas sinds 1959. Daarvóór was het een gedeelte van het dorp of liever de streek Koten (of Kooten), het gedeelte dat in het zuiden lag bij een hoge, beweegb...

lees meer

Kornwerderzand
© Hendrik van Kampen

Kornwerderzand

Kornwerderzand en Breezanddijk hebben een bijzondere en korte geschiedenis. Ze zijn gesticht als werkeilanden voor de aanleg van de Afsluitdijk. Kornwerderzand is nu vooral bekend van zijn Kazematten....

lees meer

Kortehemmen
© Hendrik van Kampen

Kortehemmen

Kortehemmen is een streekdorp van middeleeuwse oorsprong dat op de vroegste kaarten voorkomt als een agrarische nederzetting in een wirwar aan lanen tussen de akkers. De buurschappen Zandburen en de G...

lees meer

Koudum
© FrieslandWonderland

Koudum

Het hart van de Zuidwesthoek
U kent het dorp vast vanwege de vele recreatiemogelijkheden op en rond het water! Koudum ligt centraal in de Friese Zuidwesthoek, nabij de IJsselmeerkust en de ...

lees meer

Koufurderrige
© Hendrik van Kampen

Koufurderrige

Het agrarische streekdorpje Koufurderrige is sterk gericht op Woudsend. Het ligt aan de Provinciale weg tussen Sneek en Lemmer en telt een kleine honderd inwoners.

Geschiedenis
Koufurd...

lees meer

Kûbaard
© Hendrik van Kampen

Kûbaard

Het terpdorp Kûbaard kan alleen over kronkeldijkjes bereikt worden, alsof de toegangen op effect zijn aangelegd. In de kerk is in het begin van de 16de eeuw dan ook Sint-Christoffel afgebeeld, die pa...

lees meer

Laaksum
© FrieslandWonderland

Laaksum

Laaksum wordt wel het kleinste vissersdorp van Europa genoemd. En niet zonder reden. Het dorpje telt enkele vissershuisjes, een boerderij en een haventje dat te boek staat als cultuurhistorisch monume...

lees meer

Landerum
© Hendrik van Kampen

Landerum

Formerum is een agrarisch streekdorp dat zich op een strandwal tussen Midsland en Hoorn in de 17de eeuw heeft ontwikkeld. Het bestaat uit verspreide bebouwing van boerderijen en woningen. Ten westen i...

lees meer

Langedijke
© Hendrik van Kampen

Langedijke

Langedijke is een oud streekdorp dat zich langs de weg van Makkinga naar Groot Wateren in Drenthe uitstrekt. Het is verreweg het kleinste dorp van Ooststellingwerf. Omstreeks het jaar 1500 wordt het d...

lees meer

Langelille
© Hendrik van Kampen

Langelille

Langelille is een jong streekdorp nabij de Tsjonger die in de Stellingwerven de Kuinder wordt genoemd. De streek van verspreide bebouwing lag aan de zuidoostelijke oever van de oude rivier vanaf Schot...

lees meer

Langezwaag
© FrieslandWonderland

Langezwaag

Langezwaag is aantrekkelijk gelegen tussen de grotere plaatsen Heerenveen en Gorredijk. Het dorp is rijk aan historie en ligt in een prachtige omgeving. U kunt het gebied zowel op de fiets als wandele...

lees meer

Langweer
© FrieslandWonderland

Langweer

Langweer is een sfeervol en pittoresk dorpje aan een van de mooiste meren van Friesland. Door haar centrale ligging is Langweer een ideale uitvalsbasis om prachtige zeiltochten te maken. Bij iedere wi...

lees meer

Legemeer
© FrieslandWonderland

Legemeer

Legemeer is eigenlijk niet meer dan een boerenstreek, even onder Langweer. Deze streek ligt in de luwte van de bossen bij Sint Nicolaasga. De golfbaan van Sint Nicolaasga ligt in dit gebied, met een n...

lees meer

Lekkum
© FrieslandWonderland

Lekkum

Lekkum is een terpdorp dat voor de Middeleeuwen is ontstaan op de oeverwal van de Ee, een nederzetting met een agrarisch karakter. In het midden van de 19de eeuw stelde het dorp niet veel voor met zes...

lees meer

Lemmer
© FrieslandWonderland

Lemmer

Lemmer: de poort van Fryslân
Aan de rand van het IJsselmeer op weg naar de Friese meren, vindt u Lemmer. Met zijn zandstrand, bruisende centrum en het grootste nog in werking zijnde stoomg...

lees meer

Leons
© FrieslandWonderland

Leons

Het terpdorp Leons ligt in de Greidhoeke ten zuidwesten van Leeuwarden. Leons is een van de kleinste dorpen van Fryslân en vormt een twee-eenheid met Húns. Een groep huizen, boerderijen en een fraai...

lees meer

Lichtaard
© FrieslandWonderland

Lichtaard

Lichtaard is een klein terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan. Er wordt verondersteld dat Lihdanfurth, genoemd in de uit de 10de eeuw stammende lijst van kloosterbezi...

lees meer

Lies
© Hendrik van Kampen

Lies

Hoorn is een streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan op een oude strandwal. Op dezelfde wal ontwikkelde zich de agrarische streek Lies. De Dorpsstraat raakte aanvankelijk vooral aan de zijde van...

lees meer

Lioessens
© Hendrik van Kampen

Lioessens

Lioessens is een dorp met een kleine terp in het oosten dat zich vooral in westelijke richting naar een splitsing van wegen heeft ontwikkeld. De tweelingdorpen Morra en Lioessens zijn sociaal en maats...

lees meer

Lippenhuizen
© FrieslandWonderland

Lippenhuizen

Lippenhuizen is van oorsprong een boerendorp, dat vroeger Kobunderhuizen werd genoemd. Via de Turfroute, een toeristische vaarroute die onder meer door Zuidoost Friesland loopt, is het dorp verbonden ...

lees meer

Loënga
© FrieslandWonderland

Loënga

Ten noorden van Sneek ligt Loënga. Wie van Sneek naar Leeuwarden gaat, komt het dorp rechts van de weg tegen. Tegenwoordig een klein dorp dat nog net niet wordt opgeslokt door Sneek. Maar ooit kon Lo...

lees meer

Lollum
© FrieslandWonderland

Lollum

Net boven Witmarsum en Wommels ligt Lollum. Niet te verwarren met Lutjelollum, dat vlakbij Franeker ligt. Begin 2009 telde het dorp zo’n driehonderdzeventig inwoners. Vriendelijke dorpsstraatjes, tw...

lees meer

Longerhouw
© FrieslandWonderland

Longerhouw

Longerhouw is een oud terpdorp. Het telt een kleine zestig inwoners en ligt enigszins geïsoleerd. De oude waterwegen die het dorp vroeger met de buitenwereld verbonden, bestaan nog steeds. Zoals de o...

lees meer

Luinjeberd
© FrieslandWonderland

Luinjeberd

Luinjeberd is een streekdorp dat deel uitmaakt van de dorpenreeks – van west naar oost – Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot, die De Streek van het oude Aengwirden vormen. Ze zijn met het ...

lees meer

Luxwoude
© Hendrik van Kampen

Luxwoude

Luxwoude is van origine een veenontginningsdorp en behoort tot de kleinere dorpen van de gemeente Opsterland. Het dorp wordt gekenmerkt door een lintbebouwing langs zowel de Hegedyk, de Alde Leane en ...

lees meer

Lytsewierrum
© FrieslandWonderland

Lytsewierrum

Het compacte terpdorp Lytsewierrum ligt in de oostelijke punt van het ‘eiland van Easterein’. Het dorp bestaat uit wat losstaande huizen, een oud rijtje, een pastorie en enkele boerderijen, sponta...

lees meer

Makkinga
© FrieslandWonderland

Makkinga

Makkinga is oorspronkelijk een streekdorp dat vanuit Oosterwolde in de 15de eeuw als agrarische ontginningsnederzetting is ontstaan. Het bestond aanvankelijk uit enkele agrarische streken. Er groeide ...

lees meer

Makkum
© FrieslandWonderland

Makkum

Koninklijk paradijs langs de boulevard
Het historische vissersdorpje aan de voormalige Zuiderzee kent een rijke geschiedenis en dat is in het oude dorpscentrum nog goed te zien.
In Makk...

lees meer

Mantgum
© FrieslandWonderland

Mantgum

Mantgum is een fraai terpdorp ten zuidoosten van Leeuwarden. Tot 1984 was het dorp de hoofdplaats van de voormalige gemeente Baarderadeel. Het imposante oude gemeentehuis is inmiddels particulier bezi...

lees meer

Marrum
© FrieslandWonderland

Marrum

Marrum is een radiaal terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling op een kwelderwal is ontstaan. Het dorp komt in de vroege Middeleeuwen voor het eerst als Mereheim in de bronnen voor...

lees meer

Marsum
© FrieslandWonderland

Marsum

Marssum is een radiaal terpdorp dat omstreeks het begin van de jaartelling is ontstaan aan de westelijke oever van de Middelzee. Omstreeks 1000 werd er de Middelzeedijk aangelegd. Vooral het noordelij...

lees meer

Menaam
© FrieslandWonderland

Menaam

Menaldum is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling op de kwelderwal tussen Dronrijp en Beetgum is ontstaan. De bebouwing concentreerde zich om de kerk, behalve aan de zuidoos...

lees meer

Metslawier
© Hendrik van Kampen

Metslawier

Het terpdorp Metslawier was sinds het einde van de 18de eeuw de hoofdplaats van de gemeente Oostdongeradeel. Het is enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling ontstaan. De bebouwing heeft zich la...

lees meer

Midlum
© Jan Dijkstra

Midlum

Midlum is een terpdorp en eeuwenlang een vooruitgeschoven post van Franekeradeel geweest. Het is ontstaan op een van de terpen die hier, zo dichtbij de zee, nogal dicht gezaaid waren. Het dorp was het...

lees meer

Midsland
© Hendrik van Kampen

Midsland

Midsland is een streekdorp dat is ontstaan op een oude strandwal. Ten zuiden van het huidige dorp werd aan de Hoofdstraat in de 10de eeuw al een houten kerkje van Stryp gesticht, dat later in steen is...

lees meer

Miedum
© FrieslandWonderland

Miedum

Miedum is een terpdorp waar in de loop der eeuwen niet zoveel van overgebleven is. Echter aan de uiterste noordelijke rand van de gemeente Leeuwarden heeft het wel een markante scheve wachter, een tor...

lees meer

Mildam
© Jan Dijkstra

Mildam

Mildam ligt iets ten noorden van het (voormalige) riviertje de Tsjonger, dat sinds mensenheugenis de taalgrens vormt tussen het Fries en het Stellingwerfs. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog was de Tsjon...

lees meer

Minnertsga
© FrieslandWonderland

Minnertsga

Het terpdorp Minnertsga werd gebouwd op een oude kwelderwal in de voormalige gemeente Barradeel. Bij de gemeentelijke herindeling van 1984 werd Minnertsga ingedeeld bij Het Bildt en werd daarmee het o...

lees meer

Mirns
© FrieslandWonderland

Mirns

Het kleine dorp Mirns wordt voor het eerst vermeld in de 12de eeuw en ligt ten zuiden van het veel grotere Bakhuizen dat op zijn grondgebied is ontstaan. Het bestaat uit twee buurten met vrij open beb...

lees meer

Moddergat
© FrieslandWonderland

Moddergat

Paesens en Modddergat: duo-dorpen aan de Waddenzee. Dubbel zoveel vertier. De zee altijd dichtbij. Geniet van de oude vissershuisjes. Herinneringen aan de verdwenen kustvisserij waaien u tegemoet.
...

lees meer

Molkwerum
© FrieslandWonderland

Molkwerum

Direct aan het IJsselmeer, tussen Stavoren en Hindeloopen, ligt Molkwerum. Een dorp met een rijk zeevaardersverleden, dat wel het Venetië van het Noorden werd genoemd. Tegenwoordig telt het dorp een ...

lees meer

Morra
© Hendrik van Kampen

Morra

Morra is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan. De ovale, niet zeer hoge terp is prachtig te ervaren, omdat de meeste bebouwing geconcentreerd binnen de volledig...

lees meer

Mûnein
© FrieslandWonderland

Mûnein

Mûnein is een streekdorp dat tot 1948 bij Oentsjerk hoorde en toen de status van zelfstandig dorp kreeg. Het dorp bestaat uit buurten aan weerszijden van verschillende wegen en paden die langs de Dr....

lees meer

Munnekeburen
© Hendrik van Kampen

Munnekeburen

Munnekeburen is een streekdorp dat waarschijnlijk in de late Middeleeuwen aan de Padsloot is ontstaan. Vanaf het zuiden, vanaf Spanga, liep de Padsloot in een boog door de westelijke hoek van Weststel...

lees meer

Munnekezijl
© Erica Schaafsma

Munnekezijl

Munnekezijl is een komdorp, dat in de late Middeleeuwen is ontstaan bij de in 1476, door de cisterciënzer monniken van Gerkesklooster geslagen sluis in de Lauwers die het door hen ingedijkte land moe...

lees meer

Nes (Ameland)
© FrieslandWonderland

Nes (Ameland)

Nes is een dorp met een es-achtig karakter. Het oorspronkelijke centrum lag veel oostelijker dan waar de dorpskom nu ligt. Ruim voorbij de in 1878 door P.J.H. Cuypers ontworpen neogotische rooms-katho...

lees meer

Nes (Boarnsterhim)
© FrieslandWonderland

Nes (Boarnsterhim)

Het dorpje Nes wordt vaak in één adem genoemd met Akkrum. Aan de Kleasterwei ligt het kerkhof op de deels afgegraven terp. Deze is een overblijfsel van het Nesser Klooster van de Duitse Orde. Op het...

lees meer

Nes (Dongeradeel)
© FrieslandWonderland

Nes (Dongeradeel)

Nes is een terpdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan. Het heeft een niet zeer hoge terp en een rechthoekige structuur. De oude bebouwde kom wordt omvat door een rechthoek van straten en de ke...

lees meer

Niawier
© Hendrik van Kampen

Niawier

Niawier is een terpdorp dat net als andere niet zeer oude terpdorpen in Dongeradeel, zoals Engwierum en Nes, een rechthoekige structuur bezit, maar in vergelijking met die andere is de terp hier toch ...

lees meer

Nieuwebildtdijk
© Hendrik van Kampen

Nieuwebildtdijk

Nieuwebildtdijk is een streek die eigenlijk de status van dorp niet bezit maar grotendeels bij Oude Bildtzijl wordt gerekend. Het is de tweede dijk die in 1600 het nieuw aangeslibde land van Het Bildt...

lees meer

Nieuwebildtzijl
©

Nieuwebildtzijl

In 1600 werd tussen Nieuwebildtzijl en Zwarte Haan de Nieuwebildtdijk aangelegd. Daarmee werd het opgeslibde land ten noorden van de bijna 100 jaar eerder opgeworpen Oudebildtdijk definitief aan de ze...

lees meer

Nieuwebrug
© FrieslandWonderland

Nieuwebrug

Nieuwebrug (Nijbrêge) en Haskerdijken (Haskerdiken) zijn zogenaamde tweelingdorpen: ze liggen tegen elkaar aan. De dorpen liggen iets ten noorden van Heerenveen, aan de Heeresloot.

Nieuwebrug onts...

lees meer

Nieuwehorne
© FrieslandWonderland

Nieuwehorne

Gezellig is het in de bij elkaar 2500 inwoners tellende tweelingdorpen Oudehorne en Nieuwehorne. Het winkelcentrum vormt de kern van het dorp. Naast vele bezienswaardigheden zoals de prachtige Hervorm...

lees meer

Nieuweschoot
© FrieslandWonderland

Nieuweschoot

Nieuweschoot is een oud streekdorp dat thans ligt uitgestrekt langs de Rotstergaasterweg. Het is altijd vrij klein gebleven. Door het sterk naar het zuiden uitgebreide Heerenveen is het bijna de zuide...

lees meer

Nij Beets
© FrieslandWonderland

Nij Beets

Nij Beets is een jong streekdorp, gesticht door veenarbeiders, dat is ontstaan toen de turfwinning rond 1860 begon. Het dorp ligt op het grondgebied waar ooit het oude dorp Beets lag.

De erbarmeli...

lees meer

Nijeberkoop
© FrieslandWonderland

Nijeberkoop

Nijeberkoop is een streekdorp dat niet zo jong is dan de naam doet vermoeden. Het is als dochternederzetting van Oldeberkoop al ontstaan in de 13de eeuw. Het is een klein dorp gebleven en de inwoners ...

lees meer

Nijega
© FrieslandWonderland

Nijega

Nijega is een streekdorp van middeleeuwse oorsprong. Op de grietenijkaart in de atlas van Schotanus uit 1718 is het een agrarische streek langs de Lijkweg, thans de Kommisjewei, tussen de akkers. De k...

lees meer

Nijehaske
© Hendrik van Kampen

Nijehaske

Nijehaske en Oudehaske (in het Fries Aldehaske), westelijk `onder de rook' van Heerenveen, vormen van oorsprong het centrum van de oude gemeente Haskerland. De kern van het oorspronkelijke Nijeha...

lees meer

Nijeholtpade
© FrieslandWonderland

Nijeholtpade

Nijeholtpade is een streekdorp, in de late Middeleeuwen ontstaan aan de weg van Wolvega naar Oosterwolde. De vrij losse lintbebouwing langs de Binnenweg (thans Hoofdweg) is op de grietenijkaart in de ...

lees meer

Nijeholtwolde
© Peter Karstkarel

Nijeholtwolde

Nijeholtwolde is een klein streekdorp van niet grote ouderdom dat aan de zuidzijde van de oude Weerdijk is ontstaan. Deze Weerdijk is duidelijk weergegeven op de grietenijkaart van Weststellingwerf in...

lees meer

Nijelamer
© FrieslandWonderland

Nijelamer

Nijelamer is een agrarisch streekdorp dat in de late Middeleeuwen aan de zuidzijde van de oude Weerdijk is ontstaan. Deze Weerdijk is duidelijk weergegeven op de grietenijkaart in de atlas van Schotan...

lees meer

Nijemirdum
© FrieslandWonderland

Nijemirdum

Nijemirdum is een streekdorp dat op de rand van dezelfde zandrug als Oudemirdum is ontstaan, vermoedelijk omstreeks 1200. De streek ligt aan de rand van de rug aan de oude landweg van Stavoren en Slot...

lees meer

Nijetrijne
© Peter Karstkarel

Nijetrijne

Nijetrijne is een streekdorp van niet zeer grote ouderdom en een zeer dunne bebouwing. Het is gelegen tussen in de 19de eeuw voor de turfwinning vergraven landerijen wat het natuurreservaat de Rottige...

lees meer

Nijhuizum
© Hendrik van Kampen

Nijhuizum

Nijhuizum is met zo’n dertig inwoners een van de kleinste dorpjes van de gemeente Súdwest Fryslân. Het streekdorp ligt zo’n twee kilometer ten oosten van Workum op een steenworp afstand van de V...

lees meer

Nijland
© FrieslandWonderland

Nijland

Het komdorp Nijland ontstond op een kruispunt van wegen in de ingepolderde Middelzee. Het dorp ligt tussen Bolsward en Sneek. Ligging en bereikbaarheid spelen een belangrijke rol in de groei van het d...

lees meer

Noardburgum
© FrieslandWonderland

Noardburgum

Noardburgum is een jong heidedorp dat vanaf het midden van de 19de eeuw, toen de heide werd ontgonnen, in een aantal streken is ontstaan.

De Bergumerheide werd ontgonnen op initiatief van dr. Nicol...

lees meer

Noordwolde
© Hendrik van Kampen

Noordwolde

Noordwolde is een groot streekdorp van middeleeuwse oorsprong dat zich al spoedig na het graven van de Noordwoldervaart (oorspronkelijk Noordwolder Sloot) in 1642 tot een kruisdorp ontwikkelde. Dat be...

lees meer

Oentsjerk
© FrieslandWonderland

Oentsjerk

Het streekdorp Oentsjerk ligt op een zandrug in de Noordelijke Friese Wouden. Het maakt deel uit van de Trynwâlden. Achter de naam van deze streek zitten verschillende verhalen. Het meest bijzondere ...

lees meer

Offingawier
© FrieslandWonderland

Offingawier

Ten oosten van de stad Sneek ligt Offingawier. Een dorp met een kleine 200 inwoners. Hoewel dit beperkte aantal inwoners wellicht anders doet vermoeden, heeft Offingawier een behoorlijk grondoppervlak...

lees meer

Oldeberkoop
© FrieslandWonderland

Oldeberkoop

Het rustieke dorp Oldeberkoop bestaat al sinds 1228 en telt vandaag de dag 1550 inwoners. Het dorp valt vooral op door zijn allure en het authentieke karakter. Niet voor niets is het prachtige gebied ...

lees meer

Oldeholtpade
© FrieslandWonderland

Oldeholtpade

Oldeholtpade is een lang streekdorp, in de Middeleeuwen ontstaan aan de weg van Wolvega naar Oosterwolde. Het dorp komt al in 1204 in de bronnen voor. De vrij losse lintbebouwing langs de Binnenweg (t...

lees meer

Oldeholtwolde
© Hendrik van Kampen

Oldeholtwolde

Oldeholtwolde is een klein streekdorp dat in de late Middeleeuwen op de kruising van de oude Weerdijk en de Slingerweg is ontstaan. De Weerdijk is duidelijk weergegeven op de grietenijkaart van Westst...

lees meer

Oldelamer
© Hendrik van Kampen

Oldelamer

Oldelamer is een lang agrarisch streekdorp dat in 1165 voor het eerst in de bronnen voorkomt en dat aan de zuidzijde van de oude Weerdijk is ontstaan. Deze Weerdijk is duidelijk weergegeven op de grie...

lees meer

Oldeouwer
© FrieslandWonderland

Oldeouwer

Tussen Joure en het Tjeukemeer liggen de dorpjes Ouwsterhaule, Oldeouwer en Ouwster Nijega. Deze kleine plaatsjes vormen met hun drieën de zogenaamde Ouster Trijegeaën, zeg maar een drielingdorp. Ou...

lees meer

Oldetrijne
© FrieslandWonderland

Oldetrijne

Oldetrijne is een streekdorp dat in de late Middeleeuwen is ontstaan aan de Binnenweg die in de westelijke hoek van de grietenij van Schoterzijl naar Wolvega liep. Terwijl Nijetrijne zich later naar e...

lees meer

Olterterp
© FrieslandWonderland

Olterterp

Olterterp, ten oosten van Beetsterzwaag, is het kleinste dorp van de gemeente met ongeveer 90 inwoners. In Olterterp staat een kerk uit 1415 met een toren uit de 18e eeuw. In de aan Sint-Hippolytus ge...

lees meer

Oost-Vlieland
© Hendrik van Kampen

Oost-Vlieland

Oost-Vlieland is na de ondergang van het oorspronkelijk grotere West-Vlieland in het midden van de 18de eeuw het enige dorp van het eiland. Het is een streekdorp dat in de 12de eeuw is ontstaan. De br...

lees meer

Oosterbierum
© Jan Dijkstra

Oosterbierum

Oosterbierum ontstond in de achtste eeuw op een kwelderwal. Van de dorpen in de ‘Bouhoeke’ ligt het het dichtst bij de Waddenzee. De lange-afstands-wandelroute ‘Friese Kustpad’ loopt langs het...

lees meer

Oosterend
© Hendrik van Kampen

Oosterend

Oosterend is een agrarisch streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan op een duinvoet en op de rand van de zuidelijk gelegen polders. Het is lang beschouwd als een buurschap bij het westelijk geleg...

lees meer

Oosternijkerk
© Hendrik van Kampen

Oosternijkerk

Oosternijkerk is voor het noordoosten van Friesland een flink dorp en dat valt te meer op daar de nederzetting vrij jong is: het bestanddeel ‘nij’ in de naam duidt al in die richting. Het is geen ...

lees meer

Oosterwolde
© FrieslandWonderland

Oosterwolde

Oosterwolde is een oud agrarisch streekdorp met de (Drentse) karaktertrekken van een brinkdorp. Het wordt in 1207 voor het eerst vermeld. De verbinding van de Brink en de dunner bebouwde Oosterbrink, ...

lees meer

Oosterzee
© FrieslandWonderland

Oosterzee

Oosterzee is vanouds een deftig streekdorp: in de 18de eeuw stond hier nog het rechthuis van de grietenij. Het bestaat uit twee gedeelten: Oosterzee-Buren en Oosterzee-Gietersebrug, waarvan de laatste...

lees meer

Oosthem
© FrieslandWonderland

Oosthem

Het terpdorp Oosthem ligt net boven IJlst aan de rand van het gelijknamige Oosthemmermeer. Het dorp vormt samen met Nijezijl een buurtschap. Langs de westzijde van het dorp loopt het water van de Wijm...

lees meer

Oostmahorn
© FrieslandWonderland

Oostmahorn

Oostmahorn is sinds 2007 het 28e dorp van de gemeente Dongeradeel. Was Oostmahorn voorheen gekoppeld aan Anjum, sinds de dorpsstatus heeft Oostmahorn een eigen dorpsbelang, welke voor de belangen van ...

lees meer

Oostrum
© FrieslandWonderland

Oostrum

Oostrum is een terpdorp dat waarschijnlijk enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan in het door kreken en zeearmen doorsneden gebied. Het ligt tussen de Zuider Ee en het Dokkumer Gr...

lees meer

Opeinde
© FrieslandWonderland

Opeinde

Opeinde is een streekdorp dat in de Middeleeuwen op een zandrug is ontstaan. De bebouwing richtte zich vooral op de Lijkweg, thans de Kommisjewei. De Tegenwoordige Staat van Friesland meldde in 1788: ...

lees meer

Oppenhuizen
© FrieslandWonderland

Oppenhuizen

Een oude legende vertelt over het ontstaan van de dorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga. Ooit hebben hier drie reuzen gewoond, zo beweert de vertelling. Broer, Douwe en Jarich. De drie broers waren zo ...

lees meer

Oranjewoud
© FrieslandWonderland

Oranjewoud

Het dorp Oranjewoud ligt ten oosten van Heerenveen en bestond oorspronkelijk uit een aantal buurtschappen en uitgestrekte heidevelden. In 1676 kocht Albertina Agnes een bestaand landgoed wat uiteinde...

lees meer

Oud Beets
©

Oud Beets

Oud Beets bestaat als dorp eigenlijk niet meer. De boerenstreek is in 1958 in twee helften geknipt door de aanleg van Rijksweg 43 en is als dorp uit de gemeentelijke administratie geschrapt. Het oude ...

lees meer

Oude Leije
© FrieslandWonderland

Oude Leije

Oude Leije is een streeknederzetting die in de late Middeleeuwen al is ontstaan maar pas na de oorlog de status van dorp heeft gekregen. Delen van de buurschap hebben lang bij drie grietenijen gehoord...

lees meer

Oudebildtdijk
© FrieslandWonderland

Oudebildtdijk

Langste straat van Nederland
Bezoek de Oudebildtdijk met zijn typische dijkhuisjes en monumentale boerderijen. Dit is de langste straat van Nederland! Op de dijken van Oude Bildtzijl vind u...

lees meer

Oudebildtzijl
© FrieslandWonderland

Oudebildtzijl

Oudebildtzijl is een dorpje van ongeveer duizend inwoners en één van de pareltjes in het karakteristieke Bildtse landschap, dat gekenmerkt wordt door het prachtige lijnenspel van de akkerlanden en d...

lees meer

Oudega (Gaasterlân Sleat)
© Jan Dijkstra

Oudega (Gaasterlân Sleat)

Oudega is een van de vier dorpen van de streek Noordwolde, waar de oorspronkelijke grietenijnaam ‘Hemelumer Olderphaert en Noordwolde’ op wees. De hele streek is in 1984 bij Gaasterlân-Sleat gevo...

lees meer

Oudega (Smallingerland)
© FrieslandWonderland

Oudega (Smallingerland)

Oudega is een streekdorp dat in de Middeleeuwen op een zandrug tussen venen en een reeks meren en plassen is ontstaan. Tot de droogmaking in 1922 lag het dorp aan de Oudegaaster Zanding. In 1788 is de...

lees meer

Oudega (Súdwest-Fryslân)
© FrieslandWonderland

Oudega (Súdwest-Fryslân)

Het dorp Oudega ligt aan het water van de Oudegaaster Brekken. Oudega, Idzega en Sandfirden vormen samen een buurtschap. Alle drie dorpen liggen aan het water. Naast de agrarische sector vormt het toe...

lees meer

Oudehaske
© FrieslandWonderland

Oudehaske

Dit is het oudste dorp van de oorspronkelijke gemeente Haskerland. Al in 1315 had het dorp een kapel en het dorp moet toen al minstens honderd jaar bestaan hebben. De naam `Haske' duidt op een st...

lees meer

Oudehorne
© FrieslandWonderland

Oudehorne

Gezellig is het in de bij elkaar 2500 inwoners tellende tweelingdorpen Oudehorne en Nieuwehorne. Het winkelcentrum vormt de kern van het dorp. Naast vele bezienswaardigheden zoals de prachtige Hervorm...

lees meer

Oudemirdum
© FrieslandWonderland

Oudemirdum

Oudemirdum is een dorp in het zuiden van Gaasterland. Het heuvelachtige landschap is ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd. Gletsjers voerden stenen en puin mee waardoor er een opgestuwde laag keile...

lees meer

Oudeschoot
© FrieslandWonderland

Oudeschoot

Streekdorp dat in de late Middeleeuwen is ontstaan en eeuwenlang de hoofdplaats van Schoterland is geweest. De buurt ontwikkelde zich aanvankelijk west-oost langs de Schoterlandseweg, vrij dicht bij d...

lees meer

Oudwoude
© FrieslandWonderland

Oudwoude

Oudwoude is een streekdorp op een laat-middeleeuwse ontginningsas, de Foarwei, en een waarschijnlijk iets jongere tweede, dwars daarop staande streek in het noorden, de Wijgeest. In de Tegenwoordige S...

lees meer

Ouwster-Nijega
© FrieslandWonderland

Ouwster-Nijega

Ouwster-Nijega is een streekdorp van middeleeuwse oorsprong. Het is het kleinste dorp van de Ouwster Trijega. Ten noordwesten lag de Nijegasterpoel.

De torenloze kerk stond vrij ver ten oosten van ...

lees meer

Ouwsterhaule
© Jan Dijkstra

Ouwsterhaule

Tussen Joure en het Tjeukemeer liggen de dorpjes Ouwsterhaule, Oldeouwer en Ouwster Nijega. Deze kleine plaatsjes vormen met hun drieën de zogenaamde Ouster Trijegeaën, zeg maar een drielingdorp.

...

lees meer

Paesens
© FrieslandWonderland

Paesens

Paesens en Modddergat: duo-dorpen aan de Waddenzee. Dubbel zoveel vertier. De zee altijd dichtbij. Geniet van de oude vissershuisjes. Herinneringen aan de verdwenen kustvisserij waaien u tegemoet.
...

lees meer

Parrega
© Marica van der Meer

Parrega

Het langgerekte streekdorp Parrega ligt precies tussen Bolsward en Workum in. Het dorp wordt in tweeën gesplitst door de Workumer trekvaart, die dwars door het plaatsje stroomt. Om van de ene naar de...

lees meer

Peins
© FrieslandWonderland

Peins

Het terpdorp Peins ligt in het oosten van Franekeradeel: ten oosten van Franeker en ook van Schalsum waarmee het door een tunnel onder de autosnelweg A31 is verbonden. Het behoort tot de reeks terpen ...

lees meer

Peperga
© Hendrik van Kampen

Peperga

Peperga is een streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan aan de Binnenweg van Oldemarkt naar Noordwolde, een ontwikkelingsas waar ook Blesdijke, Steggerda en Vinkega aan zijn ontwikkeld. Op de kaa...

lees meer

Piaam
© FrieslandWonderland

Piaam

Het komdorp Piaam telt ongeveer vijftig inwoners. Het dorp ligt prachtig, net achter de dijk. Het dorpsgezicht van Piaam is beschermd.

Geschiedenis
Piaam komt voor een Fries dorp laat in...

lees meer

Pietersbierum
© Hendrik van Kampen

Pietersbierum

Pietersbierum is het meest westelijke terpdorp van de reeks die in oostelijke richting op een kwelderwal loopt met Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum en verder. Pietersbierum is het kleine tweelingdor...

lees meer

Pingjum
© Hendrik van Kampen

Pingjum

Even ten oosten van de Afsluitdijk ligt Pingjum. Het oude terpdorpje telt ongeveer zeshonderd inwoners.

Geschiedenis
Pingjum is ontstaan aan de Marne, een oude zeearm van de Waddenzee. L...

lees meer

Poppenwier
© FrieslandWonderland

Poppenwier

Het terpdorp Poppenwier is het noordelijkste dorp van de Legean en behoort tot de verst landinwaarts gelegen terpdorpen van Friesland. In de late Middeleeuwen heeft het kleine klooster Engwerd bij Pop...

lees meer

Raard
© FrieslandWonderland

Raard

Raard is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan. Het is een radiale terp waarvan de min of meer ovaal verlopende ringweg nog voor ongeveer tweederde om de terp he...

lees meer

Raerd
© FrieslandWonderland

Raerd

Het dorpje Raerd is een typisch terpdorp waar de kerk op het hoogste punt van de terp is gebouwd. Ten noorden van Raerd bevindt zich in het Raerder Bosk de Stinspoort van de voormalige Jongemastate. D...

lees meer

Ravenswoud
© Hendrik van Kampen

Ravenswoud

Ravenswoud is een jong streekdorp in de uiterste zuidoostelijke hoek van Friesland. Het graven van de Opsterlandse Compagnonsvaart was omstreeks 1820 tot de hoogte van het latere Ravenswoud gevorderd....

lees meer

Readtsjerk
© Jan Dijkstra

Readtsjerk

Roodkerk is een lang streekdorp van voornamelijk verspreide bebouwing met hier en daar enige concentraties van vooral agrarische bebouwing. Het dorp schurkt tegen de Trynwâlden aan, de dorpenreeks in...

lees meer

Reahûs
© FrieslandWonderland

Reahûs

Greidedorp Reahûs

Midden in de weilanden van Friesland kunt u het dorpje Reahûs (Roodhuis) vinden, verscholen tussen Sneek, Bolsward en Wommels, aan de zuidkant van de gemeente Littensera...

lees meer

Reduzum
© FrieslandWonderland

Reduzum

Bij de Trije Romers komt u Reduzum binnen. Aan de rechterkant van de weg stond in de vorige eeuw het bekende Grand Hotel ‘De Trije Romers’, waar in 1879 het Fries Rundvee Stamboek en het Fries Paa...

lees meer

Reitsum
© FrieslandWonderland

Reitsum

Reitsum is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan. Met Ginnum, Lichtaard, Jislum vormt het kwartet van de Vlieterpen, vluchtterpen. Een merkwaardige benaming omda...

lees meer

Ried
© FrieslandWonderland

Ried

Het terpdorp Ried is gesticht op een van de zuidwest-noordoost lopende kwelderruggen in het oude Barradeel en Franekeradeel. Het heeft zijn naam te danken aan de naam van het water, de Ried, dat ten n...

lees meer

Rien
© FrieslandWonderland

Rien

Tot 1954 was Rien een buurschap van Lytsewierrum op de plaats waar de Franekervaart de oude dijk, de hoep, van het poldereiland van Easterein doorsnijdt. In 1954 kreeg Rien de dorpsstatus. De dijk dat...

lees meer

Rijs
© FrieslandWonderland

Rijs

Rijs is een streekdorp in het zuiden van Gaasterland, vlakbij het IJsselmeer. Begin 16e eeuw was er een uithof van het Sint-Odulphusabdij in Hemelum De Amsterdamse regent Hiob de Wildt heeft een belan...

lees meer

Rinsumageast
© FrieslandWonderland

Rinsumageast

Rinsumageest is als streekdorp op een zandrug – vandaar ‘geest’ in de naam – op de overgang van de klei in het noorden en het veen in het zuiden ontstaan in de Middeleeuwen. Toen vestigden zic...

lees meer

Ritsumasyl
© FrieslandWonderland

Ritsumasyl

Ritsumazijl (ook Ritzumazijl; Fries: Ritsumasyl) is een buurtschap in de gemeente Menaldumadeel, provincie Friesland (Nederland), behorende bij het dorp Marssum. Het ligt tussen het dorp Deinum en de ...

lees meer

Rohel
© FrieslandWonderland

Rohel

Rohel (in het Fries Reahel) is een buurtschap over een relatief groot gebied. Het ligt aan de noordoost-kant van het Tjeukemeer, in het zuiden van de gemeente.

Rohel komt aan haar naam door de kleu...

lees meer

Rotstergaast
© FrieslandWonderland

Rotstergaast

De inwoners van Rotstergaast wonen in het uiterste zuidoosten van Skarsterlân, even ten zuiden van Heerenveen. Rotstergaast heeft haar naam te danken aan haar hoge ligging: ‘gaast’ staat voor hoo...

lees meer

Rotsterhaule
© FrieslandWonderland

Rotsterhaule

Als u niet op de plaatsnaamborden let, gaat u ongemerkt van Sintjohannesga Rotsterhaule in. Logisch, beide plaatsen lopen in elkaar over en Rotsterhaule en Sintjohannesga worden terecht tweelingdorpen...

lees meer

Rottevalle
© FrieslandWonderland

Rottevalle

Rottevalle is een vaartdorp waarvan de naam voor het eerst voorkomt in 1622 en dat in het midden van de 17de eeuw aan de Lits gestalte kreeg. Er stonden een herberg, een bierbrouwerij en een molen. De...

lees meer

Rottum
© FrieslandWonderland

Rottum

Het dorp heeft waarschijnlijk zijn naam vroeger ontleend aan een edele met name Tjalling Rotmers. Hier staat de grootste zwerfkei van Nederland. De granieten kei is circa 200.000 jaar geleden in de ij...

lees meer

Ruigahuizen
© Hendrik van Kampen

Ruigahuizen

Hoewel het streekdorp Ruigahuizen ten zuidwesten van Balk het karakter van een buurschap heeft, wordt het vanouds aangemerkt als een zelfstandig dorp. Aan de Coenderssingel, de Rûchhústerwei en voor...

lees meer

Ryptsjerk
© FrieslandWonderland

Ryptsjerk

Ryptsjerk is een streekdorp dat mogelijk al in de Middeleeuwen is ontstaan en dat in de 16de eeuw een impuls kreeg toen stadhouder George Schenk van Toutenburg ten zuidwesten van de streek een buiten ...

lees meer

Sandfirden
© FrieslandWonderland

Sandfirden

Het dorpje Sandfirden ligt aan het water van het meer De Ringwiel. Het kleine plaatsje telt zo’n twintig inwoners. Net als Idzega zijn de inwoners voor hun voorzieningen gericht op het nabijgelegen ...

lees meer

Schalsum
© Hendrik van Kampen

Schalsum

Schalsum ligt ten oosten van Franeker en vormde met Boer, Ried, Peins en Zweins de zogenoemde Franeker Vijfga: noordelijke dorpen van de kleine plattelandsgrietenij Franekeradeel. Het lijkt een streek...

lees meer

Scharl
© Jan Dijkstra

Scharl

Het buurtschap Scharl (Skarl in het Fries) telt ongeveer veertig inwoners. Scharl hoort tot het dorpsgebied van Warns en ligt vlakbij het IJsselmeer, nabij het Rode Klif. Scharl ontstond in de 14de ee...

lees meer

Scharnegoutum
© Dorpsbelang Scharnegoutum/Looiinga

Scharnegoutum

Scharnegoutum, dorp aan de Zwette, gelegen enkele kilometers noordelijk van Sneek, is het enige dorp in Friesland waar de Elfstedentocht, via de Zwette, rechtstreeks doorheen voert. De Zwette is het v...

lees meer

Scharsterbrug
© FrieslandWonderland

Scharsterbrug

Scharsterbrug (Skarsterbrêge) is een jong dorp even ten zuiden van Joure, dat in de negentiende eeuw bij de brug over de Scharsterrijn, bij de scharren, ontstond. Het is dan ook lang De Scharren geno...

lees meer

Scherpenzeel
© Hendrik van Kampen

Scherpenzeel

Scherpenzeel is een streekdorp dat in de Middeleeuwen aan de Padsloot is ontstaan. De eerste vermelding van het dorp is van 1245. Vanaf het zuiden, vanaf Spanga, liep de Padsloot in een boog door de w...

lees meer

Schettens
© FrieslandWonderland

Schettens

Tussen Witmarsum en Bolsward ligt het terpdorp Schettens. Op de terp staat hoog en droog de kerk van Schettens. De Witmarsumervaart slingert langs het kerkhof richting Witmarsum. Het inwoneraantal van...

lees meer

Schiermonnikoog
© FrieslandWonderland

Schiermonnikoog

Het dorp Schiermonnikoog, ook wel Oosterburen genoemd, is een streekdorp op het eiland dat is genoemd naar de cisterciënzer monniken in hun grijze pijen, die vanuit klooster Klaarkamp een uithof op h...

lees meer

Schraard
© FrieslandWonderland

Schraard

Het dorpje Schraard is één van de vijf bedevaartsplaatsen in Fryslân. Deze status dankt het dorp aan het hostiewonder in het jaar 1410. Schraard ligt ten zuidoosten van Witmarsum en telt zo’n twe...

lees meer

Sexbierum
© FrieslandWonderland

Sexbierum

Dit dorp vormt een driehoeksverhouding met Franeker en Harlingen. Deze vorm komt vaak terug in het dorp. Dit omdat u er de piramide van Aeolus vind. Dit betekent letterlijk ‘God van de Wind’.
...

lees meer

Sibrandabuorren
© William Wissink

Sibrandabuorren

Het komdorp Sibrandabuorren ligt aan de oostelijke zijde van de voormalige Middelzee en is een van de dorpen in de Lege Geaen (of Legean), de lage landen, het lage zuidwestelijke gedeelte van de vroeg...

lees meer

Sibrandahûs
© FrieslandWonderland

Sibrandahûs

Sijbrandahuis is een klein dorp, een relatief jonge nederzetting die in het bedijkte Friesland niet meer op een terp gebouwd hoefde te worden. Het dorp heeft geen kern, maar bestaat uit een kerkje in ...

lees meer

Siegerswoude
© Hendrik van Kampen

Siegerswoude

Het dorp Siegerswoude (Sigerswâld) ligt in een halfopen tot open hoogveenontginningsgebied, op de grens tussen het brongebied van het Alddjip (Koningsdiep) en de noordelijke zandrug. Vroeger waren er...

lees meer

Sint Nicolaasga
© FrieslandWonderland

Sint Nicolaasga

Het dorp Sint Nicolaasga, door Friezen Sint Nyk genoemd, ligt even ten zuidwesten van Joure, prachtig tussen het Tjeukemeer en de Langweerder Wielen.

Het beeld van Sint Nicolaasga wordt voor een de...

lees meer

Sintjohannesga
© FrieslandWonderland

Sintjohannesga

Sintjohannesga kreeg haar naam van de Heilige Johannes. Het landschap bestaat uit een laag gelegen gebied wat in de 18e-19e eeuw is uitgeveend. Hierdoor heeft dit gebied nog steeds een open karakter, ...

lees meer

Skingen
© Hendrik van Kampen

Skingen

Schingen is een terpdorp dat omstreeks het begin van de jaartelling is ontstaan. Misschien zelfs eerder, omdat er in de buurt vondsten uit de Romeinse tijd zijn gedaan, die aantonen dat het gebied toe...

lees meer

Slappeterp
© FrieslandWonderland

Slappeterp

Slappeterp is een terpdorp dat mogelijk aan het begin van de jaartelling is ontstaan op een lange kwelderwal. Het behoort tot de reeks terpen die van Arkens bij Franeker over Schalsum, Peins, Tamterp,...

lees meer

Slijkenburg
© FrieslandWonderland

Slijkenburg

Slijkenburg is een komdorp dat in 1585 op het dorpsgebied van Spanga is gesticht als verdedigingsschans voor Friesland aan de Linde. De schans zou in 1702 zijn geslecht om de vrijkomende aarde te benu...

lees meer

Smalle Ee
© FrieslandWonderland

Smalle Ee

Smalle Ee is een klein streekdorp, dat niet zijn roemruchte verleden verraadt. De oorsprong heeft het te danken aan een benedictijner kloosterstichting die al vóór 1250 heeft plaatsgevonden. Het ‘...

lees meer

Smallebrugge
© Hendrik van Kampen

Smallebrugge

Smallebrugge telt vijf woningen en zo’n tien inwoners. Hiermee is het de kleinste plaats van Fryslân.

Geschiedenis
Op oude kaarten is te zien dat Smallebrugge in 1716 nog een kerk h...

lees meer

Snakkerburen
© FrieslandWonderland

Snakkerburen

Snakkerburen is een vaartdorp van oude oorsprong maar jonge leeftijd. De buurt langs de Dokkumer Ee is waarschijnlijk al in de 15de eeuw ontstaan, maar kreeg in de jaren zeventig pas de status van dor...

lees meer

Snikzwaag
© FrieslandWonderland

Snikzwaag

Snikzwaag (Sniksweach) is met Oudehaske, Nieuwehaske, Haskerhorne en (het inmiddels door Joure overvleugelde) Westermeer één van de vijf oorspronkelijke kerkdorpen van de voormalige gemeente Haskerl...

lees meer

Sondel
© FrieslandWonderland

Sondel

Het streekdorp Sondel ligt op de zuidelijke zandrug van Gaasterlân en zal evenals de andere dorpen op deze rug omstreeks 1300 zijn ontstaan. Het dorp kent bij de kerk een komvormige verdichting. Bij ...

lees meer

Sonnega
© FrieslandWonderland

Sonnega

Sonnega is een streekdorp van middeleeuwse oorsprong aan de Middelweg (thans Sonnegaweg) meteen ten westen van Wolvega. Op de grietenijkaart in de atlas van Schotanus uit 1716 is het een flink uitgest...

lees meer

Spanga
© Hendrik van Kampen

Spanga

Spanga is een streekdorp dat mogelijk in de late Middeleeuwen aan de Padsloot is ontstaan. Een vroege vermelding dateert uit 1399, maar de nederzetting kan ouder zijn. Vanaf het zuiden, vanaf Spanga, ...

lees meer

Spannum
© Peter Karstkarel

Spannum

Het terpdorp Spannum ligt in de groene greidestreek. Het lijkt vooral een wegdorp met een verdichting rond de kerk nabij de kruisende Spannumer Opvaart. Maar Spannum is een echt terpdorp met al een ou...

lees meer

St.-Annaparochie
© FrieslandWonderland

St.-Annaparochie

Dorp van Rembrandt van Rijn
Rembrandt van Rijn en zijn Saskia gaven elkaar in de kerk van St.annaparochie het jawoord. Het bronzen beeld voor de Van Harenskerk herinnert zich hier nog iede...

lees meer

St.-Jacobiparochie
© Hendrik van Kampen

St.-Jacobiparochie

Het streekdorp St.-Jacobiparochie werd op de tekentafel bedacht. Hertog George van Saksen gaf in 1505 drie Zuid-Hollandse heren de opdracht voor het inpolderen van de monding van de Middelzee. De Hol...

lees meer

Steggerda
© Hendrik van Kampen

Steggerda

Steggerda is een streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan aan de Binnenweg van Oldemarkt naar Noordwolde, een nederzettingsas waaraan ook Blesdijke, Peperga en Vinkega zijn ontstaan. Op de griete...

lees meer

Stiens
© Erica Schaafsma

Stiens

Stiens is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan op een kwelderwal ten oosten van de Boarnstroom. Van de grote reeks terpen ten noorden van Leeuwarden groeide Sti...

lees meer

Stroobos
© FrieslandWonderland

Stroobos

Stroobos is een jong dorp dat aan het eind van de 18de eeuw die status nog niet bezit: ‘Onder Gerkesklooster behoort ook de buurt Strobosch, aan de Groninger grenzen gelegen, en meerendeels op ’t ...

lees meer

Sumar
© Hendrik van Kampen

Sumar

Sumar is een streekdorp van laat-middeleeuwse oorsprong ten zuidwesten van het Bergumermeer, ontstaan op de noordelijke rand van een groot zandplateau. Ten zuiden van het dorp lag een uitgestrekt heid...

lees meer

Surhuisterveen
© Jan Dijkstra

Surhuisterveen

Surhuisterveen is een veenkoloniedorp dat omstreeks 1600 is ontstaan op het uitgestrekte dorpsgebied van Surhuizum, waar ook de nog zuidelijker veengebieden tot en met de Smallingerlandse grenzen toe ...

lees meer

Surhuizum
© FrieslandWonderland

Surhuizum

Surhuizum is een agrarisch streekdorp met een middeleeuwse oorsprong. De boerderijen staan nog steeds aan weerszijden van It Noard, Doarpstrjitte en It Súd. Boerderijen, waarvan verschillende een mon...

lees meer

Suwâld
© FrieslandWonderland

Suwâld

Suwâld is een streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan op een langgerekte smalle zandrug. Weliswaar van geringe hoogte, maar die toch boven het laagveen aan weerszijden uitstak. Volgens de griet...

lees meer

Swichum
© FrieslandWonderland

Swichum

Swichum is een terpdorp dat – getuige een vondst van bronzen voorwerpen – al voor het begin van de jaartelling op een kwelderwal in een moerassige streek omstreeks 400 voor Christus ontstond. Ten ...

lees meer

Teerns
© Peter Karstkarel

Teerns

Teerns is een dorp dat van de geschiedenis ongelijk heeft gekregen. Oorspronkelijk hoorde het als buurt bij Goutum, maar toen het een eigen kerkgebouw kreeg, werd het een zelfstandig dorp. Nadat de ke...

lees meer

Ter Idzard
© Hendrik van Kampen

Ter Idzard

Ter Idzard is een lang streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan in de streek van Weststellingwerf waar de Tsjonger in het noorden en de Linde in het zuiden het dichtst bij elkaar komen. In de dri...

lees meer

Terband
© FrieslandWonderland

Terband

Terband is een streekdorp dat deel uitmaakt van de dorpenreeks – van west naar oost – Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot, die De Streek van het oude Aengwirden vormen. Ze zijn met het noo...

lees meer

Terherne
© FrieslandWonderland

Terherne

Het Friese kameleondorp
U kent ze wel, de tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer die één belangrijk levensdoel hebben: het uithalen van kattenkwaad! In Terherne kunt u de avonturen én all...

lees meer

Terkaple
© FrieslandWonderland

Terkaple

Klein maar fijn
Terkaple vormt een tweelingdorp met Akmarijp en heeft slechts 200 inwoners! Terkaple ligt vlakbij de Terkaplesterpoelen en het Sneekermeer.

Kapel
Het dorp dank...

lees meer

Ternaard
© FrieslandWonderland

Ternaard

Gebouwd op een terp. Dichtbij Dokkum. De kerk moest verplaatst worden omdat de zee te dicht bij kwam. De kerk dateert uit het tweede kwart van de zestiende eeuw en heeft een gaaf interieur uit het mid...

lees meer

Teroele
© FrieslandWonderland

Teroele

Teroele en Idskenhuizen liggen vlakbij de belangrijkste vaarverbinding van Fryslân, namelijk het Prinses Margriet kanaal.

Dit is een mooie en eeuwenoude streek midden in een ongerept stukje Fries ...

lees meer

Tersoal
© Jan Dijkstra

Tersoal

Tersoal is een van de dorpen van de Lege Geaen, verkort de Legean, ten zuidoosten van de voormalige Middelzee, even noordoostelijker dan Sibrandabuorren. De schilderachtige kern wordt gevormd door de ...

lees meer

Terwispel
© FrieslandWonderland

Terwispel

Terwispel ligt in het westen van de gemeente Opsterland, dichtbij Gorredijk, de grootste kern van Opsterland. Terwispel is één van de oudere nederzettingen van de gemeente en was vroeger een boerend...

lees meer

Tijnje
© FrieslandWonderland

Tijnje

Tijnje (De Tynje) is een woondorp, gelegen in het westelijk veenweidegebied van Opsterland. Tijnje ligt vlak langs de A7, halverwege Drachten en Heerenveen, en aan de doorgaande weg tussen Gorredijk e...

lees meer

Tirns
© Jan Dijkstra

Tirns

Tirns is een klein terpdorp aan de Franekervaart. Het inwoneraantal schommelt al jaren rond de honderdtachtig. Tirns ligt vijf kilometer boven Sneek en is een gewilde woonplaats voor forensen. Het dor...

lees meer

Tjalhuizum
© Jan Dijkstra

Tjalhuizum

Net boven Sneek, op circa twee kilometer van de stad, ligt Tjalhuizum. Het dorpje heeft geen echter dorpskern, want de huizen liggen verspreid. Tjalhuizum bestaat in feite uit een toren omringd door e...

lees meer

Tjalleberd
© Hendrik van Kampen

Tjalleberd

Tjalleberd is een streekdorp dat deel uitmaakt van de dorpenreeks – van west naar oost – Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot, die De Streek van het oude Aengwirden vormen. Ze zijn in 1936 ...

lees meer

Tjerkgaast
© FrieslandWonderland

Tjerkgaast

Tjerkgaast ligt helemaal in de zuidwestpunt van Skarsterlân, vlakbij Sloten, aan de oude verbindingsweg tussen Lemmer en Joure. Een gaast is een soort zandrug, of hoge zandachtige grond. Dit soort za...

lees meer

Tjerkwerd
© FrieslandWonderland

Tjerkwerd

Nog geen vier kilometer onder Bolsward ligt Tjerkwerd. Het dorp heeft ongeveer vierhonderdvijftig inwoners en vormt daarmee de kern voor de vele omliggende buurtschappen. Met de ligging aan de Bolswar...

lees meer

Triemen
© FrieslandWonderland

Triemen

Triemen is een streekdorp dat officieel een vrij jonge leeftijd bezit maar al van hoge ouderdom is. De streek komt in 1467 voor het eerst in de bronnen voor en wordt dan Trema genoemd. Deze moeten we ...

lees meer

Twijzel
© FrieslandWonderland

Twijzel

Twijzel is een langgerekt, oud streekdorp aan de oude drukke straatweg tussen Leeuwarden en Groningen. Het is van oorsprong een boerendorp en dat karakter heeft het goeddeels behouden. In de ongeveer ...

lees meer

Twijzelerheide
© Hendrik van Kampen

Twijzelerheide

Twijzelerheide is een jong heidedorp dat in de 18de en 19de eeuw geleidelijk is ontstaan op de afgegraven hoge veengronden op de noordwestelijke gedeelten van de dorpen Koten en Twijzel die tot De Swa...

lees meer

Tytsjerk
© FrieslandWonderland

Tytsjerk

Tytsjerk is een streekdorp dat is ontstaan in de late Middeleeuwen. Het dorp bezat net als de andere dorpen in de noordwestelijke hoek van Tytsjerksteradiel een losse bebouwing aan of nabij de weg die...

lees meer

Tzum
© Jan Dijkstra

Tzum

Het terpdorp Tzum is van heinde en ver te herkennen aan de hoge kerktoren. De toren is in totaal 72 meter hoog en bezit een opmerkelijk hoge spits: de romp meet 31, de spits 41 meter. De spits is een ...

lees meer

Tzummarum
© Jan Dijkstra

Tzummarum

Tzummarum werd gebouwd op een kwelderwal tussen Sexbierum en Minnertsga. Op deze kwelderwal werden terpen opgeworpen om de dorpen te beschermen tegen het water. Het water was ook een bron van inkomste...

lees meer

Uitwellingerga
© FrieslandWonderland

Uitwellingerga

Een oude legende vertelt over het ontstaan van de dorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga. Ooit hebben hier drie reuzen gewoond, zo beweert de vertelling. Broer, Douwe en Jarich. De drie broers waren zo ...

lees meer

Ureterp
© Jan Dijkstra

Ureterp

Ureterp (Oerterp) is één van de oudere boerennederzettingen op de hogere zandruggen ten noorden van het Alddjip (Koningsdiep). Het dorp ligt enkele kilometers ten zuidoosten van Drachten, aan de weg...

lees meer

Veenklooster
© Peter Karstkarel

Veenklooster

Veenklooster is een streekdorp met in het midden een brinkachtige ruimte. De nederzetting heeft nooit een kerk gehad, maar de ontwikkeling hangt wel samen met een kloosterstichting. Het is ontstaan bi...

lees meer

Vegelinsoord
© FrieslandWonderland

Vegelinsoord

Het dorpje aan de noordoostkant van Joure, ligt midden tussen de groene weiden. Het plaatsje heet pas sinds 1955 Vegelinsoord, genoemd naar de familie Vegelin van Claerbergen, die hier in de regio in ...

lees meer

Vinkega
© Hendrik van Kampen

Vinkega

Vinkega is een streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan aan de Binnenweg van Oldemarkt naar Noordwolde, een ontginningsas waaraan ook Blesdijke, Peperga en Steggerda zijn ontwikkeld. In het ooste...

lees meer

Vrouwenparochie
© FrieslandWonderland

Vrouwenparochie

Vrouwenparochie is een streekdorp dat in de loop van de 16de eeuw is ontstaan nadat in 1505 Het Bildt ingepolderd was. Het is het oostelijkste van de Bildtdorpen. Net als Sint-Annaen Sint-Jacobiparoch...

lees meer

Waaksens
© FrieslandWonderland

Waaksens

Waaksens is een klein terpdorp ten zuiden van de Lollumervaart. Vanuit het verleden is de bescheiden omvang verklaarbaar. Het dorp miste niet alleen een directe waterverbinding, maar lag vroeger over ...

lees meer

Waaxens
© Hendrik van Kampen

Waaxens

Het kleine terpdorp Waaxens ligt net als de zusterdorpen Brantgum en Foudgum langs de weg van Dokkum naar Holwerd. In een goedereninventaris van het klooster Fulda uit het jaar 744 is het dorp al aang...

lees meer

Wâlterswâld
© FrieslandWonderland

Wâlterswâld

Wâlterswâld ligt in het gebied dat wel wordt aangeduid als de Dokkumer Wâlden. Dat gebied is op zijn beurt onderdeel van Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden. Dit kleinschalige e...

lees meer

Wânswert
© FrieslandWonderland

Wânswert

Het oude terpdorp Wânswert ligt in het Noord-Friese kleigebied, iets ten noordwesten van het aan de Dokkumer Ee gelegen Burdaard. De naam is waarschijnlijk afgeleid van Wodan- of Wanders-wierde. In d...

lees meer

Warfstermolen
© Hendrik van Kampen

Warfstermolen

Warfstermolen is een streekdorp dat aan de omstreeks 1315 aangelegde oude zeedijk is ontstaan, waarschijnlijk nadat in 1529 de nieuwe dijk om het Nieuwkruisland was aangelegd. Het element ‘warf’ i...

lees meer

Warns
© Marica van der Meer

Warns

In het Zuidwesten van Friesland, nog geen vijf kilometer ten oosten van Stavoren, ligt Warns. Een langgerekt lintdorp, dat loopt van het Johan Willem Friso kanaal tot Laaksum aan het IJsselmeer. Het d...

lees meer

Warstiens
© Erica Schaafsma

Warstiens

Op circa 2 km. afstand van Wergea is de boeren-gemeenschap Warstiens gelegen, met zo'n 40 inwoners.

Op de terp bevindt zich een kerk waarvan de toren aan de oostzijde is gebouwd. Zeer ongebrui...

lees meer

Warten
© FrieslandWonderland

Warten

Warten is een landbouwdorp met typisch Friese doorkijkjes en oude historische panden.

Voor het jaar 1000 kwam hier al bewoning op de terpen voor. Tot in het begin van de 19e eeuw was Warten geïsol...

lees meer

Waskemeer
© Hendrik van Kampen

Waskemeer

Waskemeer is een karakteristiek en jong veenkoloniedorp, een streekdorp langs de Compagnonsvaart, de Haulerwijkstervaart. De vaart werd in 1756 door de Drachtster Compagnie gegraven op het dorpsgebied...

lees meer

Weidum
© FrieslandWonderland

Weidum

Het terpdorp Weidum ligt in de Greidhoeke ten zuidwesten van Leeuwarden. De Hegedyk beschermde het oude land tegen de voormalige middelzee. Het nieuwland aan de andere kant van de dijk is nog duidelij...

lees meer

Wergea
© FrieslandWonderland

Wergea

Wergea is echt één van die dorpen in Mid-Fryslân, die men bezocht móet hebben. Op circa 2 km. afstand van Wergea is de boeren-gemeenschap Warstiens gelegen, met zo'n 40 inwoners.
Eeuwenla...

lees meer

West-Terschelling
© Hendrik van Kampen

West-Terschelling

West-Terschelling is een komdorp dat in de 13de eeuw is ontstaan op de plek waar later de vuurtoren Brandaris werd gebouwd. Het is sinds lange tijd het hoofddorp van het eiland, al hadden de vroegst b...

lees meer

Westergeest
© FrieslandWonderland

Westergeest

Westergeest is een streekdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan op een zandopduiking ten noordwesten van de hoge gronden van de Wouden en die daarvan gescheiden is door een laag gebied, de War...

lees meer

Westernijtsjerk
© FrieslandWonderland

Westernijtsjerk

Westernijtsjerk is een streekdorp dat mogelijk in de volle Middeleeuwen is ontstaan op een kwelderwal en tegen een dijkcomplex, de Hoge Herenweg, als een nieuwe (het ‘nij’ in de naam) nederzetting...

lees meer

Westhem
© FrieslandWonderland

Westhem

Het terpdorp Westhem ligt op nog geen twee kilometer van Blauwhuis. De smalle klinkerweg De Kat geeft toegang tot het dorp. Via een aftakking van de hoofdweg komt men in het aangrenzende buurtschap Fe...

lees meer

Westhoek
© FrieslandWonderland

Westhoek

Het streekdorp Westhoek ligt in het Bildt. Deze streek heeft een interessante geschiedenis. Het Bildt werd in 1505 ingepolderd in opdracht van de hertog van Saksen. Drie adellijke broers uit Zuid-Holl...

lees meer

Wetsens
© FrieslandWonderland

Wetsens

Wetsens is een radiaal terpdorp waarvan de ovale ringweg nog voor meer dan de helft bestaat. De rest van de omvang van de oorspronkelijke terp is aan een stuk ringsloot en de perceelsgrenzen te herken...

lees meer

Wier
© FrieslandWonderland

Wier

Wier is een terpdorp dat mogelijk aan het begin van de jaartelling is ontstaan bij de monding van de Middelzee. Het dorp komt in de bronnen van de 13de tot het begin van de 16de eeuw voor als ‘Weer...

lees meer

Wierum
© FrieslandWonderland

Wierum

Wierum is een terpdorp dat op een kwelderwal vlak bij de zee in de vroege Middeleeuwen is ontstaan. Deze gevaarlijke ligging is niet zonder gevolg geweest. Het noordoostelijke gedeelte van de rechthoe...

lees meer

Wijckel
© FrieslandWonderland

Wijckel

Wijckel is een relatief hooggelegen komdorp ten zuiden van het Slotermeer dat in de 12de eeuw voor het eerst in de bronnen voorkomt. Buiten de dorpskom kent het vooral langs de uitvalswegen vrij veel ...

lees meer

Wijnaldum
© Jan Dijkstra

Wijnaldum

Vlakbij Harlingen ligt het kleine terpdorp Wijnaldum. Het dorp werd gebouwd op een kwelderrug aan het einde van de Riedslenk. Een deel van deze slenk is nu de Seisbierrumer Feart. Oostelijk van het d...

lees meer

Wijnjeterp
© FrieslandWonderland

Wijnjeterp

Duurswoude en Wijnjeterp zijn twee streekdorpen die in de late Middeleeuwen in elkaars verlengde op een zandrug zijn ontstaan. Ze zijn in 1974 tot het dorp Wijnjewoude samengevoegd, hoewel ze tot in d...

lees meer

Wijnjewoude
© FrieslandWonderland

Wijnjewoude

Wijnjewoude (Wynjewâld) is een van de oudere boerennederzettingen in Opsterland. Wijnjewoude ligt tussen Bakkeveen en Hemrik vlakbij de oostgrens van de gemeente Opsterland, aan de N31 (Oosterwolde -...

lees meer

Winsum
© FrieslandWonderland

Winsum

Winsum is een terpdorp. Het heeft zelfs een van de hoogste terpen van Friesland. Het valt nauwelijks op. Wel is de keermuur van het kerkhof bij de driesprong bij de Skâns behoorlijk hoog en heet de s...

lees meer

Wirdum
© FrieslandWonderland

Wirdum

Wirdum is een terpdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan. De nederzetting had in het moerassige gebied ten oosten van de Middelzee goede waterverbindingen naar alle richtingen, vooral de Wirdu...

lees meer

Witmarsum
© FrieslandWonderland

Witmarsum

Net over de Afsluitdijk, langs de weg richting Bolsward ligt Witmarsum. De hoofdplaats van de voormalige gemeente Wûnseradiel is een aantrekkelijk dorp om te wonen. Witmarsum telt circa zeventienhond...

lees meer

Wiuwert
© FrieslandWonderland

Wiuwert

Het oude terpdorp Wiuwert ligt in de Greidhoeke tussen Leeuwarden en Sneek. Vroeger lag het aan de voormalige Middelzee.

In die tijd werd er ook veel gevist in het nabijgelegen Britswerdermeer en S...

lees meer

Wjelsryp
© Bernard Veerman

Wjelsryp

Wjelsryp is een terpdorp met een vrij losse structuur. Het dorp was ontsloten door de Franekervaart aan de westzijde. De enige ontsluitingsweg is in zuidelijke richting over de Wjelsrypstertille. Na d...

lees meer

Wolsum
© Jan Dijkstra

Wolsum

Het dorpje Wolsum, dat een kleine honderdvijftig inwoners telt, ligt even ten zuidoosten van Bolsward. Langs het dorp stroomt de Wijmerts, die een scheiding vormt tussen het dorp en het aangrenzende b...

lees meer

Wolvega
© FrieslandWonderland

Wolvega

Wolvega is oorspronkelijk een streekdorp van middeleeuwse oorsprong dat in 1218 voor het eerst in de bronnen voorkomt. Vanaf het midden van de 19de eeuw heeft het zich ontwikkeld tot een grote plaats....

lees meer

Wommels
© Marica van der Meer

Wommels

Na de herindeling van 1984 werd het terpdorp Wommels aangewezen als hoofdplaats van de gemeente Littenseradiel. Van oudsher had het al een centrumfunctie met vooral handel in kaas.

Sporen van de ...

lees meer

Wons
© Jan Dijkstra

Wons

Net boven Makkum, op nog geen vijf kilometer van de Afsluitdijk ligt Wons. Deze locatie, zo vlak bij de belangrijkste toegangsweg tot Noord-Holland, zorgde er voor dat het dorp een belangrijke rol spe...

lees meer

Workum
© Marica van der Meer

Workum

Workum, misschien wel meer bekend als de stad van Jopie Huisman en het naar hem genoemde museum, dan als één van de Friese Elfsteden. Wellicht is het de invloed van die beroemde en unieke kunstenaar...

lees meer

Woudsend
© FrieslandWonderland

Woudsend

Terrasjes aan het water
Een modern watersportdorp met een officieel beschermd dorpsgezicht. Ruime terrassen aan het water. Een goddelijk restaurant.

De charme ligt in de steegjes
In Woud...

lees meer

Wyns
© FrieslandWonderland

Wyns

Wyns is een terpdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan nabij de oever van de Ee. In deze Middeleeuwen was Wyns een centrum voor de wijde omgeving en is het de hoofdplaats geweest van het district Win...

lees meer

Wytgaard
© FrieslandWonderland

Wytgaard

Wytgaard is een streekdorp aan de Hegedyk, de oude dijk van de Middelzee. Het is na de Hervorming in de loop van de 17de eeuw geleidelijk tot nederzetting gegroeid, als enclave van mensen uit de omgev...

lees meer

Ypecolsga
© Jan Dijkstra

Ypecolsga

Ypecolsga telt ongeveer zeventig inwoners. Het dorpje ligt aan de rand van het Slotermeer. De inwoners zijn sterk op Woudsend gericht.

Geschiedenis
Ypecolsga is een streekdorp en agraris...

lees meer

Ysbrechtum
© FrieslandWonderland

Ysbrechtum

Onder de rook van Sneek, op circa twee kilometer van de stad, ligt Ysbrechtum. Een typisch komdorp met ruim zeshonderd inwoners. Ysbrechtum is met name bekend om het zeventiende eeuwse landgoed Epemas...

lees meer

Zandbulten
© Hendrik van Kampen

Zandbulten

Zandbulten is een streekdorp dat de status van dorp officieel niet bezit. Het wordt als streek bij Kollumerzwaag gerekend en nog eerder was het een buurschap van Westergeest. De streek is vanaf de 18d...

lees meer

Zandhuizen
© Hendrik van Kampen

Zandhuizen

Zandhuizen is een jong heidedorp. Zo jong en aanvankelijk onbeduidend dat het in de oudere bronnen niet voorkomt. Het was in elk geval een buurt met een es ten zuiden van de Zandhuizerweg, iets ten oo...

lees meer

Zurich
© FrieslandWonderland

Zurich

De naam Zurich doet denken aan die grote stad in Zwitserland. Het dorpje vlak bij de Afsluitdijk verwelkomt dan ook geregeld bezoekers uit dit land. Toen de voormalige gemeente Wûnseradiel in 2000 vo...

lees meer

Zwagerbosch
© FrieslandWonderland

Zwagerbosch

Zwagerbosch is een jong streekdorp in de uiterste zuidwesthoek van Kollumerland dat pas in 1940 de status van dorp heeft gekregen. Daarvoor was het een buurschap bij het toch vrij ver verwijderde Koll...

lees meer

Zweins
© Hendrik van Kampen

Zweins

Zweins is een terpdorp en ligt tussen de rijksstraatweg van Leeuwarden naar Harlingen en de trekvaart tussen deze steden, het huidige Harinxmakanaal. Het dorp heeft geen echte kern; het bestaat uit ee...

lees meer