Tsjerkebuorren

Tsjerkebuorren
©: Jan Hiemstra

De Tsjerkebuorren is een van de oudere straten van Easterein. Toen het dorp nog geen straatnamen had, vormde dit deel een onderdeel van de ' Achterburen ' (zo werd het deel aan de oostkant van de kerk genoemd ). De Tsjerkebuorren begint bij nr 33 (de voormalige slachterij) en loopt op tot bij de eerdere pastorie nummer 1. De vaart liep ook door van het ene naar het andere punt. De huizen die aan de Tsjerkebuorren staan, stonden er nog niet toen de vaart er nog stroomde. Het was een keurig rijtje met op één plek (tussen de nummers 23 en 25) een ruimte waar voor de oorlog een huis is afgebroken.

Over de ophaalbrug kwam je voor WO II op de Tsjerkebuorren. Op de foto is duidelijk te zien dat de vaart vroeger is afgesloten. Het vlonder links vooraan werd het lijkvlonder genoemd. In een tijd dat het vervoer over land, vooral in herfst en winter, moeilijk was en er toch mensen buiten het dorp overledenden, werd het lijk met een bootje vervoerd en kwam hier aan wal.

Colofon

Jan Hiemstra


© Tekst: Jan Hiemstra - © Foto voorblad: Jan Hiemstra

Gerelateerde informatie


Foto’s

Tsjerkebuorren 1 Pastorie
Deze foto is aldus de huidige eigenaar/bewoner, dhr. Menno Landstra rond 1995 gemaakt. De fotograaf heeft naar alle waarschijnlijkheid met de rug naar de grote notenboom gestaan. Deze imposante boom s

Disclaimer

1980, Tsjerkebuorren 29
Dit oorspronkelijke schoolgebouw is op deze foto waarschijnlijk al bedrijfs- en vergader ruimte. Rechts, met een afzuiger in het raam, werd vergaderd en zat de damclub. Jarenlang heeft de beheerder v

Disclaimer

Tsjerkebuorren 5, It Kleaster
De voorste woning is afgebroken.

Disclaimer

1955, Tsjerkebuorren 23
De VIVO-winkel in de avonduren. Misschien is dit wel in de weken voor Sinterklaas geweest. Dan hadden de Eastereiner winkeliers een feestelijke etalage en zaten er ' fouten ' in die de mensen moesten

Disclaimer

Tsjerkebuorren (r/l) 27-25-afgebroken-23
Zo ziet de Tsjerkebuorren er in de jaren vijftig uit. De houten elektriciteitspalen, met op enkele daarvan een lamp als straatverlichting, met nog bovengrondse elektriciteit draden, ' sieren ' het dor

Disclaimer

Hekkelen
Hier wordt de sloot tussen pastorie en het pad om het kerkhof gehekkeld. Op de achtergrond het betonnen bruggetje dat in de plaats is gekomen van het oorspronkelijke houten bruggetje. Dit bruggetje sc

Disclaimer

Tsjerkebuorren1, Pastorie
De pastorie is gebouwd in 1861. Aan de westkant zat oorspronkelijk een serre. De bomen hebben al een flinke hoogte. Schatting is dat deze foto dateert van ongeveer 1900. In een apart venster zal meer

Disclaimer

Tsjerkebuorren 5, It Kleaster
Dit huis, met de naam It Kleaster, heeft een bijzondere geschiedenis. In een apart venster zal dit worden beschreven. Zo zag It Kleaster er in 1950 nog uit: eerst twee woningen onder één kap en daa

Disclaimer

Brugje naar It Kleaster rond 1930
Om over het kerkhof naar de nummers 3 en 5 ( Kleaster) van de Tsjerkebuorren te komen, moest je over een bruggetje. Dit bruggetje is later vervangen door een dam. Het huis rechts van de dam (mogelijk

Disclaimer

Tsjerkebuorren 27
Wellicht is dit de situatie van vlak naar WO II is. (1950) Rechts de toegang naar het Skilplein.

Disclaimer

Oostkant van de kerk rond 1940
Deze foto begint links bij wat nu Tsjerkebuorren 19 is en eindigt bij Tsjerkebuorren 29 (toen de Ald Skoalle ). Nr 19 met het huis ernaast vormen nog niet één geheel, het grote winkelraam in de woni

Disclaimer

Tsjerkebuorren 27-25-23
Rond 1950 In huis nummer 27 zijn al grote winkelramen met etalages gekomen, nr 25 ziet er dan al heel vervallen uit en zal al snel worden afgebroken en nr 23 heeft een winkelruit met etalage gekregen

Disclaimer

Tsjerkebuorren 23
Rond 1955 Hier de voorgevel van de VIVO-winkel in volle glorie. Wat moest ik hier vaak naartoe van mijn moeder om boodschappen te halen bij Tiede en Aly. Het ' boekje ' mee, waarin de boodschappen wer

Disclaimer

1940, Tsjerkebuorren 25
In dit huis woonde de schilder. Aan de achterkant was de ververswinkel waar je via het Skilplein binnenkwam. Het huis links is nog niet afgebroken. Mooie zonneschermen voor de ramen; een groot verschi

Disclaimer

Tsjerkebuorren 27-25-23
Rond 1930 Dit is een foto van voor de oorlog. Op het tweede huis van rechts zitten op de schoorstenen, schoorsteenborden. Die zaten er voor de sier maar ook om inregenen te voorkomen. Het kwam voor da

Disclaimer

Tsjerkebuorren 33 - 31 rond 1926
Nummer 33 was een slagerij en nummer 31 was een bakker. Via de Grieneleane naar de Tsjerkebuorren. Op deze foto staat de ophaalbrug en ook het 'lykstalt' (aanlegsteiger voor aanvoer van lijken als de

Disclaimer

Tsjerkebuorren (r/l) 33-31
Een ' plaatje ' uit begin jaren vijftig. Links de bakkerswinkel, bakkerij en ijsfabriek van Johannes Strikwerda met de bakfiets ervoor en het ronde reclamebord om Tarwebôle te eten aan de muur. Voora

Disclaimer

Tsjerkebuorren 1925
Op deze foto met het zicht op de zuidkant van de kerk staan o.a. Sijtse Lucas en Geart Sijtsma. Volgens mij is de vrouw rechts Geart (spreek uit Gjet) en de man met pet op Sijtse (spreek uit Sietse ).

Disclaimer

Tekening van afgebroken huis
Dit is een impressie van het in 1941 afgebroken huis aan de vaart langs het Tsjerkebuorren 3/5. Deze tekening is gemaakt door Evert van Urk op aanwijzing van Jelle Bergsma. De tekening is vanaf het ke

Disclaimer

Tsjerkebuorren
De koster Pieter Reitsma (1930) staat op de foto met zijn vrouw Antje Loonstra (1934). Zij waren koster van 1964- 1970 van de Hervormde kerk. Op de achtergrond het uithangbord van de VIVO. Ze woonden

Disclaimer

Tsjerkebuorren (r/l) 27-25-afgebroken-23-21-19-17
Geen omschrijving

Disclaimer

Tekening van afgebroken huis
Dit is een impressie van het in 1941 afgebroken huis aan de vaart langs het Tsjerkebuorren 3/5. Deze tekening is gemaakt door Evert van Urk op aanwijzing van Jelle Bergsma. De tekening is vanaf het ke

Disclaimer


|
Archivering van erfgoedinformatie met het ErfgoedCMS™

Bent u geïnteresseerd in erfgoedinformatie en hoe u dit op een professionele en duurzame manier kunt ontsluiten op het internet, dan is het volgende voor u van belang.

Sinds kort is er namelijk het ErfgoedCMS™ van DeeEnAa. Met dit op maat gemaakte ErfgoedCMS™ kan ieder dorp of iedere stad haar erfgoedinformatie registreren, rubriceren en ontsluiten. Daarnaast kan het ErfgoedCMS™ worden ingezet als webshop voor lokale producten en kan het de basis vormen voor dorps- of stadswandelingen compleet met QR-code bordjes.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag naar de pagina over het ErfgoedCMS™ op de ErfgoedCMS-website via onderstaande knop.