Deel:


Bezienswaardigheden in Jorwert


Sint-Radboudkerk (protestants)

De aan Sint-Radboud gewijde kerk staat op de terprest, een hoog door bomen en struiken omzoomd kerkhof. De grotendeels van tufsteen gebouwde kerk met toren bestaat uit het schip dat dateert uit de vroege 12de eeuw met een lang, rondgesloten koor en een toren die aan het einde van deze 12de eeuw tot stand kwam. Het algemene beeld is vrij zuiver romaans. Het muurwerk van schip en koor worden bekroond door een bloklijst. Het schip heeft aan beide zijden hooggeplaatste, kleine rondboogvensters, maar meer naar het oosten zijn grote gotische spitsboogvensters ingebroken, aan de noordzijde twee, aan

Jorwerd

Bouwstijl: Romaans
Datering: 12e eeuw
Restauratie: 1950

Exterieur
De toren van deze tufstenen kerk is een van de mooiste in haar soort. De muren zijn verfraaid met een indeling met banden van tufsteen en keperfriezen De galmgaten zijn rijk gedetailleerd met deelzuiltjes van Bremer zandsteen. Een zadeldak bekroont het geheel. Aan de westzijde van de toren bevindt zicht een spitsboogingang.
De twee klokken zijn van 1394 en 1749. Ze worden elke dag om 12.00 uur handmatig geluid door de leden van het ‘klokkenluidergilde’, maar op donderdag doen leerlingen van d

St. Radboudkerk

De kerk staat meestal open. Mocht de deur gesloten zijn dan is de sleutel verkrijgbaar op Sluytermanwei 19 en 8.

De Sint Radboudkerk van Jorwert is een romaans tufstenen gebouw uit de 12e eeuw. Vooral de toren is bijzonder. Deze is in zijn oude vorm herbouwd, nadat hij op 25 augustus 1951 was ingestort. Binnen staat links een grote driedubbele herenbank. Kaarsenstandaards verfraaien het geheel. De 17e eeuwse preekstoel heeft zelfs een standaard voor twee kaarsen. In het koor staat een altaar met een originele altaarsteen. Hier liggen in de vloer nog middeleeuwse sarcofaagdeksels. In de vlo

Albertus van Gruisen orgel (1799)

Tekst niet aanwezig!