Postkantoor

|

Postkantoor

Postkantoor
©: Provincie Fryslân

Makkum, Plein 15: post- en telegraafkantoor

Het tot stand brengen van een telegraafverbinding op het hulppostkantoor van Makkum vormde de aanleiding voor de ingezetenen om bij de Staatsposterijen een verzoek in te dienen voor de bouw van een afzonderlijk post- en telegraaÍkantoor. De postkantoren werden doorgaans ontworpen door de gemeentearchitecten. Ook het kantoor te Makkum is mogelijk van de hand van de gemeentearchitect, J. van Rhenen.

Het bouwblok bestaat uit twee lagen met een afgeknot schilddak: beneden bevond zich het kantoorgedeelte, op de verdieping de directeurswoning.

De voorgevel is vier traveeën breed; de buitenste traveeën worden geflankeerd door gemetselde, imitatie rustica-lisenen over beide bouwlagen. In de rusticablokken onder de cordon- en gevellijst zijn rozetankers aangebracht. De gevellijst heeft in het midden het opschrift 'Post -en Telegraafkantoor'. De linker travee bevat de toegang tot het kantoor; de rechter travee leidt naar de bovenwoning.

Locatie

Plein 15 - Makkum

© Foto voorblad: Provincie Fryslân


Archivering van erfgoedinformatie met het ErfgoedCMS™

Bent u geïnteresseerd in erfgoedinformatie en hoe u dit op een professionele en duurzame manier kunt ontsluiten op het internet, dan is het volgende voor u van belang.

Sinds kort is er namelijk het ErfgoedCMS™ van DeeEnAa. Met dit op maat gemaakte ErfgoedCMS™ kan ieder dorp of iedere stad haar erfgoedinformatie registreren, rubriceren en ontsluiten. Daarnaast kan het ErfgoedCMS™ worden ingezet als webshop voor lokale producten en kan het de basis vormen voor dorps- of stadswandelingen compleet met QR-code bordjes.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag naar de pagina over het ErfgoedCMS™ op de ErfgoedCMS-website via onderstaande knop.