Deel:


Terschelling

Waar ligt het


Terschelling is het middelste Nederlandse Waddeneiland en ligt tussen Ameland en Vlieland in. De veerdienst naar het eiland vertrekt uit Harlingen. Het eiland zelf met zijn unieke sfeer, natuur en landschap is erg in trek bij toeristen. Daarmee zijn drie belangrijke pijlers van het eiland genoemd: de zee, het toerisme en de natuur. Terschelling wordt aan de noordkant begrensd door de Noordzee en aan de zuidkant door de Waddenzee.


Toerisme


Op Terschelling is een breed scala aan overnachtingaccommodaties aanwezig. Het aanbod loopt uiteen van kleinschalige kampeerterreinen tot luxe hotels. Bijzonder zijn de in het duingebied aanwezige zomerwoningen en appartementen in voormalige boerderijpanden. Daarnaast biedt de passantenhaven in West-Terschelling ligplaats aan zo'n 350 schepen en is de haven voor de zogenaamde bruine vloot (charterzeilschepen) regelmatig gevuld met rond de 30 vaartuigen. Informatie over de verschillende accommodaties is verkrijgbaar bij de lokale VVV.


Landschap


Het Terschellinger landschap wordt met name gekenmerkt door de grote afwisseling. Van zuid naar noord komt de bezoeker eerst het uitzonderlijke Waddenzeelandschap tegen met de droogvallende platen en kwelders. Over de dijk is de Terschellinger polder, deels open en deels afgeschermd door elzensingels, met de hierin aanwezige pittoreske dorpen. Na de polder is er het duingebied met ondergelopen duinvalleien afgewisseld met bos. Aan de noordkant wordt het eiland begrensd door het brede Noordzeestrand.


Wonen en Werken


Het aantal huur- en koopwoningen op Terschelling is beperkt. Daarom zijn er regels over de verdeling van de woonruimte vastgelegd in de huisvestingsverordening. Een onderdeel uit die verordening gaat over de huisvestingsvergunning.
Om in aanmerking te komen voor een huisvestingsvergunning, moet één van de volwassenen van het huishouden een zogenaamde economische of maatschappelijke binding hebben met het eiland. De belangrijkste pijler van de werkgelegenheid is het toerisme. Andere “grote” werkgevers zijn Staatsbosbeheer en het Maritiem Instituut 'Willem Barentsz' (zeevaartschool), een aparte faculteit binnen de Stichting Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Ook vinden van oudsher veel eilander emplooi in de zeevaart.


Tekst: Gemeente Terschelling


include '../../ftdata/koppelingen/rechten.htm';
include '../../ftdata/koppelingen/reacties.htm';
?>


© Tekst: