Alles rund um Cornwerd
FrieslandWonderland
NederlandsFriesEngels

Leider können wir im Moment nur Teile dieser Website in deutscher Sprache zur Verfügung stellen. Für diejenigen Teile der Website, die noch nicht übersetzt wurden, empfehlen wir die Verwendung der oben genannten Google Translate-Option.

Alles rund um Cornwerd


Deel:

-

-

Cornwerd

Cornwerd

Het dorpje Cornwerd, circa tachtig inwoners, ligt tegen de voormalige Zuiderzeedijk aan. De Afsluitdijk ligt zo dichtbij dat Amsterdam maar een flink uur rijden is. De kerk vormt al zo’n negen eeuwen het centrum van het dorp. Maar door tal van verbouwingen heeft zij haar middeleeuwse karakter enigszins verloren. Cornwerd heeft een beschermd dorpsgezicht.

Geschiedenis
Het Fries Museum heeft een bijzonder bronzen paardje uit de eerste eeuw na Christus in zijn bezit. Dit bijzondere stuk is gevonden net ten zuiden van Cornwerd, in het buurtschap Sotterum. Mogelijk is het gebied dus al lang bewoond. De kerk staat op een terp. Zij dateert uit de 12de eeuw. Begin 20ste eeuw is het gebedshuis echter ingrijpend verbouwd. Architect Raadsma tekende voor een nieuwe ommetseling, die in 1916 door plaatselijk aannemer Roosjen werd uitgevoerd. In 1898 bouwde hij ook al de nieuwe toren van de kerk. Deze toren is niet alleen opvallend hoog, maar is ook opmerkelijk rijk versierd met lijstwerk en blokken van kunststeen.
De beroemdste inwoner van Cornwerd is dichter Obe Postma (1868 – 1963), die in zijn geboortedorp begraven ligt.

Bezienswaardigheden
Behalve de kerk, is ook de Cornwerdermolen iets ten zuiden van het dorp het bezichtigen waard. De poldermolen uit 1907 moest het waterschap Cornwerd droog houden. Deze polder ontstond door het samenvoegen van vijf kleinere polders. In het najaar van 1972 raakte de molen ernstig beschadigd door een zware storm. De molen raakte vervolgens in verval, maar werd in 1999 is gerestaureerd. Vandaag de dag staat de houten achtkant weer fier aan de oever van de Cornwerdervaart.

Wonen en leven
De inwoners van Cornwerd maken gebruik van de voorzieningen van ongeveer vier kilometer verderop gelegen Makkum. De dichtstbijzijnde ‘grote’ stad is Harlingen (twaalf kilometer).

© Gemeente Sudwest Fryslân

Geschichte von Cornwerd

Das 100 Einwohner zählende Terpdorf Cornwerd steht unter Denkmalschutz. Es besteht eigentlich nur aus zwei Viertel mit einem breiter werden Weg, der zur Kirche auf der Terp führt. Diese stammt aus dem 12. Jh., wurde aber 1916 renoviert (Architekt F. Raadsma). Die Kirche besitzt Bleiverglasungen in den Rundbogenfesntern und graue gebrannte Lucas IJsbrand-Dachpfannen. Der hohe Turm ist aus dem Jahr 1898 – ein Entwurf von L. Reitsma aus Witmarsum. Auf dem Turmkdach fällt das Schmiedehandwerk mit herunterhängenden Blumen auf.

Cornwerd ist Geburtsort des friesischen Landschaftsdichters Obe Postma (1868-1963), der auch auf dem Cornwerder Friedhof begraben ist. Im Gedicht Hous-ter Herne (Houwster Hoek) beschreibt Postma seine glücklichen Jugendjahre:

‘O boartersplak yn blide bernedagen,
Do herne oan "e igge fan ’e see,
Wat lok wâlt op yn ’t swiet te-binnen-bringen
Fan ’t noflik boartsjen op dyn fredich stee.’

‘Oh Spielplatz froher Kindertage,
Du Aushang am Ufer des Meers,
Wieviel Glück quillt hervor in süßen Erinnerungen
Vom glückseligen spielen an der friedlichen Stelle.’

Im Süden von Cornwerd liegt das Viertel Sotterum hinter dem Deichgraben; dort machte man einen beachtlichen archäologischen Fund: eine bronzefarbenes Pferd aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Es ist nun im Friesischen Museum von Leeuwarden zu besichtigen.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © FrieslandWonderland

Webshop

Mogelijk hebben de volgende produkten uit onze webshop ook uw interesse. Deze produkten worden u aangeboden in samenwerking met diverse uitgeverijen, erfgoedinstellingen en fotografen.