All about Hurdegaryp
NederlandsFriesDuits

Unfortunately, at the moment we can provide only parts of this website in the English language. For those parts of the website that not yet have been translated we recommend use of the Google Translate option above.

Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Aanbieding: Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!

| Prijs inclusief verzenden: € 29,90

All about Hurdegaryp


Deel:

-

-

Hurdegaryp

Hurdegaryp

Generally, the main reason why Hurdegaryp differs from other villages in the region is that there are many different natural and cultural assets, which make it an interesting destination for visitors not only from Friesland but across the Netherlands and beyond. As discovered during the excursion to the village, in which various interviews have been conducted, it quickly became clear that Hurdegaryp has a lot more to offer than previously expected. In fact, the village represents a certain historic background and offers a variety of possibilities for potential tourists to enjoy. Despite its small dimensions, the village was eager to develop a certain tourism infrastructure while maintaining a rural and authentic atmosphere. A few of the elementary facilities, which make the village an appealing destination, are directly constituted in the overall setting and scenery as well as the oftentimes unspoiled nature. Further, many tourists describe the village as a typical piece of Dutch architecture, culture and nature. In detail, these assets display an interesting option for certain target groups and furthermore consist of local architecture such as windmills, historic farm houses and the famous Elfstedentocht route, which can be followed by bike. In addition, another important aspect of Hurdegaryp as a potential tourism destination is the easy and convenient accessibility from major cities such as Groningen and Amsterdam, as well as the short travelling time to the Frisian capital of Leeuwarden, which is located just 11 kilometers west of the village. Especially Leeuwarden and its direct surroundings add upon the appeal of Hurdegaryp as it provides tourists of all target groups with certain amenities that make the stay more convenient and comfortable. Just outside of the village, tourists have the chance to visit places such as the interesting Aqua Zoo Friesland, the nearby located golf club De Groene Ster, as well as the natural habits Grote Wielen and Kleine Wielen, which offer a wide range of outdoor activities in an unspoiled natural setting. Furthermore, Hurdegaryp provides a diverse offer of different accommodation types that range from family-owned bed and breakfasts to rather upscale and high standard hotel chains such as the Van der Valk Hotel, which operates numerous locations across the Netherlands, Belgium and Germany. Besides its easily accessible connection to other cities when travelling by car. The village furthermore features a train station with regularly conducted services across Friesland and to major cities such as Groningen. International visitors who arrive at Schiphol Airport have the chance the easily access the village by one of the train connections towards Leeuwarden. In fact, Hurdegaryp displays an example of combined possibilities for tourism activity, as it is a suitable destination for various target groups. Firstly, the village is the perfect place for business tourists who are travelling to Leeuwarden for business related purposes. Hurdegaryp provides the tourist with a relaxed setting and atmosphere just outside the city border of the Frisian capital. In addition, the village displays a perfect resort for travellers who would like to stop during their long journey across Europe. Nevertheless, even longer stays with direct attention to the village itself are possible and assumed to be frequently requested in the future. It is a quiet yet multifaceted place and suitable for couples, families, seniors and even those who are looking for a rather different kind of tourism such as bird watching, hiking or history enthusiasts. In fact, the village commands a war memorial, which is frequently visited by International tourists. Despite the variety of features that tourists are able to enjoy in Hurdegaryp, it is also advisable to travel to adjacent villages and town, especially during longer stays. Hurdegaryp and its nearby located neighboring villages form the municipality of Tytsjerksteradiel with an approximated number of 10.000 inhabitants. Taking everything into consideration, Hurdegaryp is a charming little village in the outskirts of Leeuwarden, combining easy accessibility, qualitative accommodation and natural assets into a perfect getaway destination for nearly every target group.

©

History of Hurdegaryp

Hurdegaryp is een langgerekt streekdorp, in de Middeleeuwen ontstaan op een zandrug. De dorpskern met een 13de-eeuwse kerk lag aanvankelijk zuidelijker dan waar nu het centrum is te vinden. Nog zuidelijker lag nog de buurschap Gaastmaburen die grotendeels tot Hurdegaryp behoorde. Daar stond tot 1829 de Grovestins, een kloeke torenstins.

Op de grietenijkaart van Tytsjerksteradiel in de atlas van Schotanus uit 1716 staat op de plaats waar het huidige dorp ligt bebouwing aan weerszijden van het verlengde van de in 1528/’31 aangelegde Zwarteweg die van Leeuwarden in oostelijke richting liep. Daar is ook Huize Bennema ingetekend met de mededeling dat de familie Fortuijn er dan woont. Aan de zuidelijk lopende Zomerweg woonden nog niet zoveel mensen, maar daar stond de kerk wel. Weer zuidelijker kende Gaastmaburen een behoorlijke bebouwing. De Tegenwoordige Staat van Friesland vermeldde: ‘Dit dorp heeft een fraaje Kerk en toren, met een schoone buurt huizen. De Kerk stond weleer aan de Zomerweg; doch is in ’t jaar 1714 by de buurt geplaatst, welke bestaat uit een dubbele streek huizen, by welke men eene fraaje hofstede ziet, aldaar door zekeren Bennema van Leeuwarden gesticht, aan den vermaakelyken rydweg die van hier naar Veenwouden loopt, en thans behoorende aan de Familie van Boelens. In ’t Zuidwesten ligt eene buurt en een groot gebouw met naame Gaalslot, voorzien van eene schoone plantagie. In ’t Zuidzuidoosten, niet verre van Bergum, ligt in ’t geboomte de buurt Gaastmabuuren […]. By deeze huizen lag weleer de state Groustins, waar van het stins nog in weezen is.’

De Grovestins staat op de grietenijkaart in de atlas van Eekhoff uit 1847 nog aangegeven, al was het gebouw in 1829 reeds gesloopt. Bij de verkeersweg in het noorden staat de nieuwe kerk ingetekend en op de plaats van de middeleeuwse kerk is het Oud Kerkhof aangegeven en vlak daarbij het Priestershuis. In 1830 is de rijksweg van Leeuwarden naar Groningen aangelegd, deels over het tracé van de Zwarteweg. Door Hurdegaryp liep ongeveer op de huidige plaats ook al een weg. Aan de westelijke zijde van de buurt die daar groeide, is in 1711 de nieuwe hervormde kerk gebouwd door timmerman Eilof Johannes uit Wyns. Dat geeft een opschrift boven de ingang te lezen. Het is een ingetogen zaalkerk met een driezijdig gesloten koor en een houten geveltoren. Binnen bezit de kerk een kansel uit het begin van de 18de eeuw met rijk snijwerk. Het meubel heeft corintische zuiltjes op de hoeken van de kuip en draagt evangelistensymbolen en er staan twee herenbanken, waarbij een 17deeeuwse die zeker uit de oude kerk afkomstig is. Verderop aan de Rijksstraatweg staat ook nog een evangelisatielokaal van de hervormden, een eenvoudig bouwwerk uit 1935 met enige expressionistische elementen.

Onder de woonhuizen valt vooral de wat naar achteren gerooide ‘Villa Nova’ op. De L-vormige villa met een uitgebouwde middenpartij is in 1856 gebouwd voor J. Hora en P.J. Hora- Adema in een mengstijl waarin het neoclassicisme domineert. Verder staat aan de hoofdader van de oude streek een aantal notabele woningen met een middengang waarbij de middenpartij is uitgebouwd of geaccentueerd door een sierlijke kajuit. Meer naar het westen toe staan woonhuispanden uit vooral de 20ste eeuw. Daartussen zijn ook karakteristieke exemplaren te vinden.

Op een ruime kavel op nummer 24 bouwde architect Abe Bonnema in 1961/’62 een doosvormige, modernistische houten villa op een staalskelet. Het werd het eigen woonhuis en kantoor voor zijn architectenbureau. Mien Ruys ontwierp de tuin. Vanaf de jaren zestig kreeg Hurdegaryp een stevige impuls doordat veel Leeuwarders er gingen wonen en in tien jaar tijd groeide het dorp uit tot een forensenplaats. Ten zuiden van de Rijksstraatweg kwamen omvangrijke woonwijken in een vrij strenge rechthoekige verkaveling tot stand. De voorzieningen zijn meegegroeid. Zo kreeg de plaats onlangs een marktplein aan de Fuormanderij, omzoomd door een winkelcentrum, deels met appartementen op de verdiepingen.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © FrieslandWonderland

Webshop

Mogelijk hebben de volgende producten uit onze webshop ook uw interesse. Deze producten worden u aangeboden in samenwerking met diverse uitgeverijen, erfgoedinstellingen en fotografen.

Tietjerksteradeel in de atlas van Eekhoff

Tietjerksteradeel in de atlas van Eekhoff

Tietjerksteradeel in de atlas van Schotanus

Tietjerksteradeel in de atlas van Schotanus