Wynserdyk, It Steechje

Wynserdyk, It Steechje
©: Berend Santema

It Steechje verbindt de Wynserdyk met de Grieneleane. De meeste woningen die aan it Steechje gebouwd zijn, horen bij de Wynserdyk. Twee huizen aan de zijde van de Grieneleane horen bij de Grieneleane. Omdat de huizen 7 tot 27b bij de Wynserdyk horen, komt de nummering van de huizen aan de linkerkant (vanaf het cafe naar Hidaard) veel hoger uit dan de rechterkant. Links is 55 het hoogste huisnummer rechts is dat nummer 30.

Net voorbij  huisnummer 7 stond begin 1900 een hekwerk als afsluiting van het pad. It Steechje is tot 1960 onverhard geweest. In de jaren 60 van de vorige eeuw is dat veranderd. De Gemeente Hennaarderadeel maakte de afspraak met de bewoners dat zij het onderhoud op zich zou nemen, als de bewoners de kosten van het betegelen betaalden. 

Paraplu

Halverwege it Steechje staat een bijzonder bouwwerk. Het wordt in de volksmond de Paraplu genoemd. Dat is te danken aan de vorm van het dak. Het zijn 4 huizen onder een dak.

Colofon

Boek Easterein

© Tekst: Jetske Santema © Foto voorblad: Berend Santema

Luchtfoto van het Steegje
Op de voorgrond Grieneleane 17. Dit huis werd eerder door twee gezinnen bewoond. Linkerkant de Paraplu, met daarachter de Gereformeerde kerk met de pastorie. (plat dak) Middenachter de boerderij van

Disclaimer

De paraplu
De Paraplu heeft vier huisnummers 21 tot en met 27. De Paraplu is gebouwd door Hette Jongema in 1904 op aangekocht land van Dirk de Gavere. Door de dakconstructie kreeg het de naam Paraplu.

Disclaimer

Wynserdyk 7
Het huis was oorspronkelijk in tweeën gedeeld. In de ene helft woonde Sjirk Joustra (1884- 1968) met zijn vrouw Geertje Zijlstra (1883- 1960). Ze kwamen hier wonen in 1904 . In de andere helft kwam

Disclaimer

Wynserdyk 19
Het huis is gebouwd in 1895. De eerste bewoners waren Kornelis Nettinga (1869) en zijn vrouw Froukje Krol (1869). Nettinga was "meester" op de Christelijke school. Ook de bekende kleuterjuffrouw Joha

Disclaimer

Doorkijkje naar de Grieneleane

Disclaimer

Hok bij Wynserdyk 19
De schuur op het erf van Keimpe en Hiekje Meijer was voorheen een hok dat gebruikt werd voor de opslag van appels en peren uit de boomgaard van Anne Hingst. Hij had een winkeltje op de Grieneleane.

Disclaimer

Wynserdyk 27
Toegang naar nummer 27. Een van de vier woningen die onder "de paraplu" verblijven.

Disclaimer

De paraplu
Nummer 21 tot en met 27

Disclaimer

It Steechje
Een smal pad waar geen auto kan komen.

Disclaimer

Vanaf Vrijburg naar het Steegje
In 1988, op het moment dat de kleuterschool verkocht werd wilde de gemeente een derde ingang naar it Steechje maken. Met wat schuiven van grond van o.a. de familie Meijer is dat gelukt. Ook zijn er p

Disclaimer

Wynserdyk 11-13-15
Dit samengevoegde huis, nu Wynserdyk nummer 11, waren eerder drie woningen. Op nummer 11 woonde eerder Jan Leeverink (1880- 1946) met zijn vrouw Fransje van der Sloot (1888- 1963). Hij werkte bij de r

Disclaimer


|
Archivering van erfgoedinformatie met het ErfgoedCMS™

Bent u geïnteresseerd in erfgoedinformatie en hoe u dit op een professionele en duurzame manier kunt ontsluiten op het internet, dan is het volgende voor u van belang.

Sinds kort is er namelijk het ErfgoedCMS™ van DeeEnAa. Met dit op maat gemaakte ErfgoedCMS™ kan ieder dorp of iedere stad haar erfgoedinformatie registreren, rubriceren en ontsluiten. Daarnaast kan het ErfgoedCMS™ worden ingezet als webshop voor lokale producten en kan het de basis vormen voor dorps- of stadswandelingen compleet met QR-code bordjes.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag naar de pagina over het ErfgoedCMS™ op de ErfgoedCMS-website via onderstaande knop.