Rond de Oosterschar - regio in Friesland

|

Rond de Oosterschar

Rond de Oosterschar
©: FrieslandWonderland

Rottum, Rotsterhaule, Rotstergaast, Rohel Het zijn niet de meest uitnodigende namen. Toch is het gebied tussen Heerenveen en het Tjeukemeer een bezoek meer dan waard. De weidsheid van het landschap is adembenemend, de stilte is hoorbaar en de rust is ongekend.

Het gebied bestaat uit laaggelegen veengronden met hier en daar een zandopduiking. De uitgangen –haule en –gaast duiden op die hoger gelegen gronden. Aan de plaatsnamen is de bewoningsgeschiedenis af te lezen: vanuit Rottum (vermoedelijk genoemd naar een edelman, Tjalling Rotmers) zijn Rotsterhaule en Rotstergaast ontstaan, vanuit Oldeouwer (’oude oever’) Ouwster Nijegea en Ouwsterhaule en vanuit Oudehaske Nijehaske en Haskerhorne. ’Haske’ zou van oorsprong verwijzen naar een grassoort, maar het is ook Fries voor ’haasje’, het dier dat de vlag van de voormalige gemeente Haskerland sierde.

Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in de Oosterschar, een ruim 500 hectare groot natuurgebied tussen Sint Johannesga en het riviertje de Tsjonger. Het bestaat uit open water, rietlanden, grasland en moerasbos en is ontstaan door het afgraven van veen in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Ook het schilderachtig gelegen Nannewiid bij Oudehaske is het gevolg van turfwinning. Het is een paradijs voor de (kleine) watersport, vissers en zwemmers. Nog veel meer mogelijkheden voor watergebonden recreatie biedt natuurlijk het Tjeukemeer.

Colofon

FrieslandWonderland

© Foto voorblad: FrieslandWonderland
Lees meer
Archivering van erfgoedinformatie met het ErfgoedCMS™

Bent u geïnteresseerd in erfgoedinformatie en hoe u dit op een professionele en duurzame manier kunt ontsluiten op het internet, dan is het volgende voor u van belang.

Sinds kort is er namelijk het ErfgoedCMS™ van DeeEnAa. Met dit op maat gemaakte ErfgoedCMS™ kan ieder dorp of iedere stad haar erfgoedinformatie registreren, rubriceren en ontsluiten. Daarnaast kan het ErfgoedCMS™ worden ingezet als webshop voor lokale producten en kan het de basis vormen voor dorps- of stadswandelingen compleet met QR-code bordjes.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag naar de pagina over het ErfgoedCMS™ op de ErfgoedCMS-website via onderstaande knop.