Skilplein

Skilplein
©: Jan Hiemstra

Het deel van het dorp aan de oostkant van de kerk (Skilplein, een deel van 't Heechhiem, de verbinding tussen Skilplein en De Streek) werd vroeger de ` Achterbuorren ` genoemd.

Dit in tegenstelling tot de Foarbuorren aan de westkant van de kerk. Het Skilplein was het centrale punt van de Achterbuorren. Omdat de scholen jarenlang om het Skilplein stonden, werd de naam Schoolplein ook vaak gebruikt.

Het Skilplein had als bodumbedekking schil en dat waren fijngemaakte schelpen. Later werd er ook wel grind gebruikt en nog weer later (plm 1952) is het plein samen met het Schippersburen geplaveid.

© Tekst: Jan Hiemstra © Foto voorblad: Jan Hiemstra

Ingang school
Eerder was hier de Kleuterschool, nu is het een kapperzaak, 't Kniplokaaltsje'.

Disclaimer

Skilplein richting noorden
Nu kunnen de auto's parkeren op it Skilplein. Voorheen was het het schoolplein.

Disclaimer

Woning van het schoolhoofd
In 1940 stonden er lindebomen voor de woning.

Disclaimer

Veranda 1955
Tegen de schoolmuur was een overkapping gemaakt. Daar speelden de kleinere kinde

Disclaimer

Skilplein richting noorden
Overzicht foto van1955. De auto's kunnen parkeren op het Skilplein. Toen de scho

Disclaimer

Doorsteek Skilplein - kerkhof 1965
Deze nauwe steeg gaf doorgang van het schoolplein naar de kerk. Het huis rechts

Disclaimer

School als pakhuis
De school werd verkocht en door de firma Vellinga gebruikt als opslag. De contou

Disclaimer

Doorsteek Skilplein - kerkhof
Door deze steeg kon je van het schoolplein naar de kerk. Hier is de nieuwbouw re

Disclaimer

Doorgang Skilplein naar Heechhiem in 2008
De school is afgebroken, het brugje verdwenen, maar de doorgang is gebleven.

Disclaimer

Skilplein naar het Heechhiem
Zo kon je in 2008 van het Skilplein naar 't Heechhiem gaan. Links de oude school

Disclaimer

Kleuterschool 1995
Dit gebouw is in 1995 al geen kleuterschool meer. Het is oorspronkelijk gebouwd

Disclaimer

Us Gebou
Het gebouw is als naaischool gebouwd. Het is daarna ook een lagere school gewees

Disclaimer

Van Skilplein naar De Streek
2008, de doorgang van het Skilplein naar de Streek. Het blokje van acht woningen

Disclaimer

Skilplein oostkant 2008
Op de plek van de school zijn twee nieuwe woningen gekomen. De dakpannen zijn he

Disclaimer

Doorgang van Skilplein naar naar het Heechhiem rond 1948
De lagere school tussen 1882 en 1 januari 1954. (later fouragebedrijf Fa. Vellin

Disclaimer

Nieuwbouw Skilplein 1986
Skilplein 27 en 29. Deze huizen zijn op de plek gebouwd waar eerder de oude scho

Disclaimer

Skilplein 25
Schoolhuis met school. Deze foto is gemaakt in 2022. Rechts de school. Er is een

Disclaimer

Skilplein 23 en 25
Schoolhuis met school 2000. Tussen 1870 - 1892 was dit de christelijke school, r

Disclaimer

Skilplein 15
2008, het Skilplein vanuit de doorgang vanaf de Tsjerkebuorren. Hier woonde jare

Disclaimer

Skilplein 15
In dit pand is jarenlang een bakkerij gevestigd. Het is prachtig dat de overblij

Disclaimer

Skilplein 19
Dit huis is een van de oudste huizen in Easterein. Het stond al rond 1830. Jan S

Disclaimer

Schilderwerkplaats
Deze werkplaats hoort bij Tsjerkebuorren 25. Het voor het grootste gedeelte hout

Disclaimer

2022: Skilplein 9
In 1870 woonde hier weduwe Richtje Bosma - van der Schaaf (1807-1890) Haar zoon

Disclaimer

Overzichtsfoto 2022
De huizen zijn niet noemenswaard veranderd.

Disclaimer

Skilplein 3
Aan het begin van 1900 woonden hier Jetze D. Sandstra (1882-1930) met zijn vrouw

Disclaimer

Skilplein 5 (2022)
In 1906 werden twee woningen onder een dak gebouwd. ' In de Steeg bij de oosteli

Disclaimer

Skilplein 11
Het huis is gebouwd rond 1868. Hier woonde in 1870 de schilder Hotze G. Koster (

Disclaimer

2022: Skilplein 17
Rond 1850, woonden hier Dooitzen van der Zee (1819 - 1907) met zijn vrouw Baukje

Disclaimer

Schilderswerkplaats
Dit was de werkplaats in 1902 van Frans Hibma. De hoge deuren waren nodig om de

Disclaimer

Skilplein 31
Op de plek waar deze woning staat stonden in 1870 twee woningen. In een ervan wo

Disclaimer

Davidster
Skilplein 31 Prachtig ornament in de nok van het schoolmeesterhuis.

Disclaimer

Winkel
Dit gebouw werd eerder gebruikt als schilderswinkel, door Hotze G. Koster. Die w

Disclaimer

Palen overkapping school
De veranda van de school op het Skilplein had prachtige bewerkte palen. Bij de a

Disclaimer

Skilplein 5
Deze foto komt uit het boek van Easterein. Het huis was eerder woonhuis, heeft e

Disclaimer

Skilplein 1
Foto gemaakt in 2022

Disclaimer

Skilplein rond 1920
De hondenkar rechtsvoor. De meisjes met schorten aan staan midden op het plein m

Disclaimer


|
Archivering van erfgoedinformatie met het ErfgoedCMS™

Bent u geïnteresseerd in erfgoedinformatie en hoe u dit op een professionele en duurzame manier kunt ontsluiten op het internet, dan is het volgende voor u van belang.

Sinds kort is er namelijk het ErfgoedCMS™ van DeeEnAa. Met dit op maat gemaakte ErfgoedCMS™ kan ieder dorp of iedere stad haar erfgoedinformatie registreren, rubriceren en ontsluiten. Daarnaast kan het ErfgoedCMS™ worden ingezet als webshop voor lokale producten en kan het de basis vormen voor dorps- of stadswandelingen compleet met QR-code bordjes.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag naar de pagina over het ErfgoedCMS™ op de ErfgoedCMS-website via onderstaande knop.