All about Woudsend
FrieslandWonderland
NederlandsFriesDuits

Unfortunately, at the moment we can provide only parts of this website in the English language. For those parts of the website that not yet have been translated we recommend use of the Google Translate option above.

All about Woudsend


Deel:

-

-

Woudsend

Woudsend

Terraces along the waterside
A modern village in which water sports are playing the main role. Spacious terraces and great restaurants.

Charming streets
Within the village of Woudsend you enjoy the atmosphere of history. Renovated canal houses and charming small streets. Discover the secrets of this old sea village undertaking a walk through the village. Two beautiful mills sign the view of the village. Mill ’’t Lam’ still grinds grain. Watch this amazing mill and take delicious flour with you to make your own bread.

Restaurant of church?
Finish your day with a lovely lunch, cup of coffee or dinner. Restaurant ’’t Ponkje’ you will have you dinner in a previous church. For 35 years this holy building is a restaurant. When you walk through the doors of the church it looks like the religious worship just ended. Curved windows of stained glass, a pulpit and other religious elements staid intact. Enjoy your dinner heavenly!

Tips
• The Shantyfestival of Woudsend is a real experience. Enjoy the many choirs which are scattered throughout the village. A free market for children and historical dressed town-criers colour the festival cultural.

• During ’Skûtsjesilen’ the terraces of Woudsend are full! This is a typical Frisian water sport. Next to this Woudsend is located centrally when you want to enjoy more of this popular sailing event.

• ’‘t Lam’ is an old-fashioned mill and still grinds grain. Watch this amazing mill grinding and take delicious flour with you to make your own bread.

© Gemeente Sudwest Fryslân

History of Woudsend

Woudsend is een komdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan als een nederzetting aan het water en een totaal andere ontwikkeling onderging dan de agrarische dorpen in de omgeving. Door scheepvaart en handel die andere bedrijvigheid, zoals scheepsbouw en houtbewerking, deed ontstaan heeft Woudsend een kleinstedelijk karakter gekregen. Op de grietenijkaart in de Schotanus-atlas uit 1716 is het al een geconcentreerd komdorp met kerk en molen.

In de Tegenwoordige Staat van Friesland werd in 1788, aan het einde van een periode van grote bloei, gemeld: ‘Woudsend, wel het kleinste der Buitendykster Dorpen, ten opzichte der landeryen, doch ten aanzien der volkrykheid en ’t vermogen der Ingezetenen, verre het aanzienlykste der geheele Grieteny […] Dit dorp ligt zeer gelegen aan de vaart van Sneek op de Lemmer […]. Reeds voor veele jaaren was dit Dorp vry aanzienlyk, door de menigte van Turf- en Houtschippers, die van hier op Holland voeren; doch hier is in later tyd bygekomen eene aanzienlyke Reedery in Friesche Koopvaardyschepen, die hier worden gebouwd, en, na van al ’t noodige voorzien te zyn, doorgaans door Lemmer, naar Zee gezonden worden. Door deeze onderneeming heeft dit Dorp grootelyks in vermogen toegenomen. […] Behalven eenige Hellingen, of Timmerwerven worden ’er ook de vereischte Houtzaagmolen, Lynbaan, Blok- en Zeilmaakery, beneffens meer dan eene Smedery, gevonden. Voorts is dit Dorp zeer vermaakelyk, wegens de groote doorvaart van allerleye schepen, die van Leeuwarden, Sneek, en van elders naar de Lemmer vaaren. In den jaare 1660 werd hier eene nieuwe Kerk gebouwd.’

Het oude dorp ligt op de westelijke oever van de Ee. Pas in de 19de eeuw is er enige bebouwing aan de oostelijke oever gekomen. Het is rond de Midstrjitte en Iewâl een compact geheel van meest kleine huizen die dicht op elkaar staan en Woudsend tot een intiem kleinstedelijk geheel maken. De kerken staan verspreid, een collectie merkwaardige bouwwerken die elk iets bijzonders hebben. De trots van Woudsend zijn de molens: de houtzaagmolen aan de Ee en de korenmolen aan de oude noordwestelijke dorpsrand.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © FrieslandWonderland

Webshop

Mogelijk hebben de volgende produkten uit onze webshop ook uw interesse. Deze produkten worden u aangeboden in samenwerking met diverse uitgeverijen, erfgoedinstellingen en fotografen.