Skilplein

Skilplein
©: Jan Hiemstra

Het deel van het dorp aan de oostkant van de kerk (Skilplein, een deel van 't Heechhiem, de verbinding tussen Skilplein en De Streek) werd vroeger de ` Achterbuorren ` genoemd.

Dit in tegenstelling tot de Foarbuorren aan de westkant van de kerk. Het Skilplein was het centrale punt van de Achterbuorren. Omdat de scholen jarenlang om het Skilplein stonden, werd de naam Schoolplein ook vaak gebruikt.

Het Skilplein had als bodumbedekking schil en dat waren fijngemaakte schelpen. Later werd er ook wel grind gebruikt en nog weer later (plm 1952) is het plein samen met het Schippersburen geplaveid.

© Tekst: Jan Hiemstra © Foto voorblad: Jan Hiemstra

Ingang school
Eerder was hier de Kleuterschool, nu is het een kapperzaak, 't Kniplokaaltsje'.

Disclaimer

Skilplein richting noorden
Nu kunnen de auto's parkeren op it Skilplein. Voorheen was het het schoolplein. Eerst verhard met een laag schelpen en daarna met grind.

Disclaimer

Woning van het schoolhoofd
In 1940 stonden er lindebomen voor de woning.

Disclaimer

Veranda 1955
Tegen de schoolmuur was een overkapping gemaakt. Daar speelden de kleinere kinderen onder. De overkapping had hele mooie steunpalen. Op het schoolplein staat een grote 'Amerikaanse auto', linkst staat

Disclaimer

Skilplein richting noorden
Overzicht foto van1955. De auto's kunnen parkeren op het Skilplein. Toen de school er nog stond was het in gebruik als schoolplein. Eerst verhard met een laag schelpen, later werd dat grind.

Disclaimer

Doorsteek Skilplein - kerkhof 1965
Deze nauwe steeg gaf doorgang van het schoolplein naar de kerk. Het huis rechts (met een woning aan de voor- en achterzijde) geeft nog de situatie van voor de nieuwbouw aan.

Disclaimer

School als pakhuis
De school werd verkocht en door de firma Vellinga gebruikt als opslag. De contouren van de overkapping zijn nog te zien op de foto.

Disclaimer

Doorsteek Skilplein - kerkhof
Door deze steeg kon je van het schoolplein naar de kerk. Hier is de nieuwbouw rechts op de Tsjerkebuorren zichtbaar.

Disclaimer

Doorgang Skilplein naar Heechhiem in 2008
De school is afgebroken, het brugje verdwenen, maar de doorgang is gebleven.

Disclaimer

Skilplein naar het Heechhiem
Zo kon je in 2008 van het Skilplein naar 't Heechhiem gaan. Links de oude school. Rechts de nieuwbouw op het perceel van de lagere school.

Disclaimer

Kleuterschool 1995
Dit gebouw is in 1995 al geen kleuterschool meer. Het is oorspronkelijk gebouwd als openbare school. Daarna heeft het dienst gedaan als: winkel; verenigingsgebouw; kleuterschool; drukkerij; winkel; op

Disclaimer

Us Gebou
Het gebouw is als naaischool gebouwd. Het is daarna ook een lagere school geweest. Na de 50 er jaren is het in gebruik genomen als verenigingsgebouw. Links ging je oorspronkelijk het gebouw binnen. Da

Disclaimer

Van Skilplein naar De Streek
2008, de doorgang van het Skilplein naar de Streek. Het blokje van acht woningen (links) is verbouwd tot een winkel met woonhuis. De oorspronkelijke ingang van Us Gebou/ âld skoalle is rechts te zien

Disclaimer

Skilplein oostkant 2008
Op de plek van de school zijn twee nieuwe woningen gekomen. De dakpannen zijn hergebruikt van de eerdere school. Daarnaast de schoolmeesterswoning. En de lindebomen zijn gekapt

Disclaimer

Doorgang van Skilplein naar naar het Heechhiem rond 1948
De lagere school tussen 1882 en 1 januari 1954. (later fouragebedrijf Fa. Vellinga). Ramen op het noorden; vier lokalen en een met gele klinkers bestraat pad er voor langs. Voor de ramen rechts een pi

Disclaimer

Nieuwbouw Skilplein 1986
Skilplein 27 en 29. Deze huizen zijn op de plek gebouwd waar eerder de oude school stond. In de periode waarin de dorpsvernieuwing plaats vond zijn ook deze huizen gebouwd.

Disclaimer

Skilplein 25
Schoolhuis met school. Deze foto is gemaakt in 2022. Rechts de school. Er is een serre voor gebouwd.

Disclaimer

Skilplein 23 en 25
Schoolhuis met school 2000. Tussen 1870 - 1892 was dit de christelijke school, rechts. Daarnaast links woonde het hoofd van de school. Het schoolhuis is verbouwd tot twee woningen. Later is het weer s

Disclaimer

Skilplein 15
2008, het Skilplein vanuit de doorgang vanaf de Tsjerkebuorren. Hier woonde jarenlang de generaties bakker Dantuma. Voor de oorlog (1940-1945) was het al een moderne bakker.

Disclaimer

Skilplein 15
In dit pand is jarenlang een bakkerij gevestigd. Het is prachtig dat de overblijfselen nog boven de prachtige deur bewaard zijn gebleven. In het boek van Easterein staat te lezen dat de eerste (Bokke)

Disclaimer

Skilplein 19
Dit huis is een van de oudste huizen in Easterein. Het stond al rond 1830. Jan Sierks de Boer (1817- 1877) had er een winkeltje. In 1886 werd het gekocht door Albert Algera (1860-) die er een slageri

Disclaimer

Schilderwerkplaats
Deze werkplaats hoort bij Tsjerkebuorren 25. Het voor het grootste gedeelte houten gebouw is na 120 jaar nog steeds in goed staat. Bijzonder zijn de vorm van de ramen in de deur.

Disclaimer

2022: Skilplein 9
In 1870 woonde hier weduwe Richtje Bosma - van der Schaaf (1807-1890) Haar zoon Harmen Bosma (1814-1890) getrouwd met Martje Brouwer (1824-1899) kwamen hier in 1881 wonen.

Disclaimer

Overzichtsfoto 2022
De huizen zijn niet noemenswaard veranderd.

Disclaimer

Skilplein 3
Aan het begin van 1900 woonden hier Jetze D. Sandstra (1882-1930) met zijn vrouw Aafke Reitsma (1882-1969 ). Sandstra was kapitein van de stoomboot ' Onderneming III ' en had een beurtdienst in Leeuwa

Disclaimer

Skilplein 5 (2022)
In 1906 werden twee woningen onder een dak gebouwd. ' In de Steeg bij de oostelijke kerkdeur ' (uit aantekeningen van een kerkvoogdijbijeenkomst uit 1905). De eerste bewoners waren; Homme Joustra (* 1

Disclaimer

Skilplein 11
Het huis is gebouwd rond 1868. Hier woonde in 1870 de schilder Hotze G. Koster (1804-1871) en zijn vrouw Sijtske Menzo's Terpstra (1812-1891 ). De zaak is na zijn dood overgegaan naar zijn zonen, Gerr

Disclaimer

2022: Skilplein 17
Rond 1850, woonden hier Dooitzen van der Zee (1819 - 1907) met zijn vrouw Baukjen Slippens (1827-1910 ). Van der Zee was kuiper van beroep. Zijn zoon Sjoerd van de Zee (1861 ), getrouwd met Piertje va

Disclaimer

Schilderswerkplaats
Dit was de werkplaats in 1902 van Frans Hibma. De hoge deuren waren nodig om de rijtuigen naar binnen te rijden. Daar werden ze beschilderd. De ramen in de deuren maar ook in de top gevel zijn bijzond

Disclaimer

Skilplein 31
Op de plek waar deze woning staat stonden in 1870 twee woningen. In een ervan woonden Gerke Vollema (1845- 1911) en Sipkje Bijlsma (1850- 1929) en zij hadden een klein winkeltje. Achter de woningen wa

Disclaimer

Davidster
Skilplein 31 Prachtig ornament in de nok van het schoolmeesterhuis.

Disclaimer

Winkel
Dit gebouw werd eerder gebruikt als schilderswinkel, door Hotze G. Koster. Die woonde op Skilplein 11. Later werd het gekocht door bakker Dantuma als bakkerswinkel. Het hoort nu nog steeds bij het hui

Disclaimer

Palen overkapping school
De veranda van de school op het Skilplein had prachtige bewerkte palen. Bij de afbraak van de school is gelukkig voorkomen dat ze zijn afgevoerd. Dorpsbelang heeft er voor gezorgd dat ze zijn bewaard

Disclaimer

Skilplein 5
Deze foto komt uit het boek van Easterein. Het huis was eerder woonhuis, heeft een tijdje dienst gedaan als aula en is later weer woonhuis geworden. Het huis is het zelfde gebleven, alleen in 1995 was

Disclaimer

Skilplein 1
Foto gemaakt in 2022

Disclaimer

Skilplein rond 1920
De hondenkar rechtsvoor. De meisjes met schorten aan staan midden op het plein mooi geposeerd.

Disclaimer


|
Archivering van erfgoedinformatie met het ErfgoedCMS™

Bent u geïnteresseerd in erfgoedinformatie en hoe u dit op een professionele en duurzame manier kunt ontsluiten op het internet, dan is het volgende voor u van belang.

Sinds kort is er namelijk het ErfgoedCMS™ van DeeEnAa. Met dit op maat gemaakte ErfgoedCMS™ kan ieder dorp of iedere stad haar erfgoedinformatie registreren, rubriceren en ontsluiten. Daarnaast kan het ErfgoedCMS™ worden ingezet als webshop voor lokale producten en kan het de basis vormen voor dorps- of stadswandelingen compleet met QR-code bordjes.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u graag naar de pagina over het ErfgoedCMS™ op de ErfgoedCMS-website via onderstaande knop.