Dorpen in Friesland waarvan de naam begint met een B
FriesDuitsEngels
Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Aanbieding: Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!

| Prijs inclusief verzenden: € 29,90

1Dorpen in Friesland waarvan de naam begint met een B


Deel:

-

-

Er zijn meer dan vierhonderd dorpen in Friesland te vinden, van groot tot klein. Drachten is zondermeer de grootste. Leons wellicht het kleinste met haar kerk, woonhuis en boerderij. Allemaal hebben ze hun eigen interessante verhaal en ontstaansgeschiedenis. Hieronder zetten we dit voor u op een rij.

Om een bepaald dorp te vinden klikt u op de bijbehorende beginletter. Binnenkort voegen we meer zoekmogelijkheden toe aan deze pagina.

Beginletters:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(Klik hier voor de traditionele dorpen en stedenlijst)

Baaium
© FrieslandWonderland

Baaium

Baaium is een terpdorp dat geen compacte bebouwing kent, maar buurtjes en boerderijen die om de kleine kern met kerk in het landschap lijken te zijn gestrooid. Aan de doorgaande weg van Winsum naar Dr...

lees meer

Baard
© FrieslandWonderland

Baard

Baard is een terpdorp in de Greidhoeke. Vroeger nam het een bijzondere positie in vanwege het feit dat er recht werd gesproken. Het was ook de hoofdplaats van de voormalige grietenij Baarderadeel. De ...

lees meer

Bakhuizen
© Hendrik van Kampen

Bakhuizen

Bakhuizen is een komdorp aan de voet van een keileemrug die even ten oosten van het dorp tot meer dan 11 meter hoog is. Bakhuizen is omstreeks 1200 ontstaan als buurt die oorspronkelijk bij het zuidoo...

lees meer

Bakkeveen
© FrieslandWonderland

Bakkeveen

Bakkeveen (Bakkefean) is een prachtig dorp vlakbij het drie provinciënpunt van Friesland, Groningen en Drenthe. Een ongewoon stukje Friesland waar het bos, de heide en duinen de boventoon voeren. Een...

lees meer

Balk
© FrieslandWonderland

Balk

Balk is van oudsher de belangrijkste plaats van een bijzonder deel van Fryslân, Gaasterland. Het dorp heeft ongeveer 3800 inwoners. De Luts, die door het centrum van het dorp loopt, zorgt voor een di...

lees meer

Ballum
© FrieslandWonderland

Ballum

Ballum is een esdorp dat in de volle Middeleeuwen is ontstaan. In de eerste helft van de 15de eeuw is de Jelmerastate er gesticht, in de 16de eeuw uitgebouwd tot de representatieve residentie van de H...

lees meer

Bantega
© Hendrik van Kampen

Bantega

Bantega is een jong streekdorp, dat omstreeks 1900 in de uitgestrekte verveende en in cultuur gebrachte gebieden ten zuiden van Oosterzee en Echten is ontstaan. Na de oorlog kreeg het de dorpsstatus. ...

lees meer

Beers
© FrieslandWonderland

Beers

Het terpdorp Bears ligt ten Zuidwesten van Leeuwarden in de Greidhoeke. Het vormt samen met Jellum een tweelingdorp. De beide dorpen vormen samen een dorpsbelang en de dorpsfeesten wisselen elkaar af....

lees meer

Beetsterzwaag
© FrieslandWonderland

Beetsterzwaag

Beetsterzwaag (Beetstersweach) is een karaktervol, sfeervol en stijlvol dorp in het hart van de Friese Wouden. Beetsterzwaag was vroeger een dorp met aanzien. Niet voor niets staat Beetsterzwaag ook w...

lees meer

Berltsum
© FrieslandWonderland

Berltsum

Berltsum, beter bekend onder de Nederlandse naam Berlikum, is ontstaan op een oude oeverwal aan de Ried, een oude slenk met een open verbinding naar de voormalige Middelzee. Van oudsher is dit terpdor...

lees meer

Bitgum
© Hendrik van Kampen

Bitgum

Beetgum is een terpdorp, dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan op een kwelderwal, onmiddellijk ten westen van de Boarn of Bordine die zich in de Middeleeuwen had verbreed tot...

lees meer

Bitgummole
© Jan Dijkstra

Bitgummole

Beetgumermolen is een streekdorp, dat uit een buurschap bij Beetgum langs de oude Middelzeedijk is ontstaan. In de 17de eeuw lagen twee buurten ten oosten van Beetgum: ‘Bij de Molen’ en even verde...

lees meer

Blauwhuis
© Marica van der Meer

Blauwhuis

Blauwhuis is met 591 inwoners een klein, maar levendig dorp. Ieder jaar worden hier volop activiteiten georganiseerd. Zo vieren de Blauwhústers al sinds 1968 ieder jaar carnaval en staan in de zomer ...

lees meer

Blesdijke
© Hendrik van Kampen

Blesdijke

Blesdijke is een streekdorp dat in de late Middeleeuwen is ontstaan op een zandrug aan weerszijden van de weg van Oldemarkt naar Noordwolde. Op de grietenijkaart van Weststellingwerf van Schotanus uit...

lees meer

Blessum
© FrieslandWonderland

Blessum

Blessum is een terpdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan ten westen van de Middelzee. Het dorp is door de Blessumervaart naar het noorden ontsloten richting Harlingertrekvaart, nu Van Harinxm...

lees meer

Blije
© FrieslandWonderland

Blije

Het terpdorp Blije is ontstaan op een kwelderwal langs de Friese noordkust. In de levensbeschrijving van abt Frederik van Hallum uit de dertiende eeuw werd het dorp al vermeld als ‘Blythe’. De dor...

lees meer

Boazum
© FrieslandWonderland

Boazum

Het oude terpdorp Boazum ligt in de Greidhoeke, vroeger lag het aan de westelijke oever van de voormalige Middelzee.

Blikvanger in het dorp is de 12e eeuwse romaanse kerk, een van de oudste van Fr...

lees meer

Boelenslaan
© FrieslandWonderland

Boelenslaan

Boelenslaan is een jong heidedorp langs de kaarsrechte Boelenswei, vroeger Heidelaan genoemd. Tot het midden van de 19de eeuw bestond de nederzetting uit verspreid op de afgeveende heide staande spitk...

lees meer

Boer
© Hendrik van Kampen

Boer

Het terpdorp Boer ligt anderhalve kilometer oostelijk van Dongjum en met dit dorp en het oostelijk gelegen dorp Ried op dezelfde kwelderwal. Een paar boerderijen en enkele huizen, waaronder een oude p...

lees meer

Boijl
© Hendrik van Kampen

Boijl

Boijl is een streekdorp van vermoedelijk laatmiddeleeuwse oorsprong. Het is gelegen in de uiterste oostelijke punt van Weststellingwerf. Het bezit tussen de dorpen Oldeberkoop en Nijeberkoop in het no...

lees meer

Boksum
© Jan Dijkstra

Boksum

Boksum is een terpdorp dat op een oeverwal bij de Middelzee enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan. De hoge terp heeft een duidelijke radiale structuur.

In 1869 is de terp aan ...

lees meer

Bontebok
© FrieslandWonderland

Bontebok

Dit dorp met zijn bijzondere naam ligt zo’n 5 kilometer ten oosten van Heerenveen. De Schoterlandse Compagnonsvaart was vroeger de belangrijkste toegangsroute naar het gebied. Het dorpsgezicht weers...

lees meer

Boornbergum
© Hendrik van Kampen

Boornbergum

Boornbergum is een streekdorp dat in elk geval al aan het einde van de 17de eeuw bestond. Het was toen nog een bescheiden nederzetting van een kerk en enige verspreide boerderijen en huisjes aan de Bo...

lees meer

Boornzwaag
© FrieslandWonderland

Boornzwaag

Boornzwaag ligt aan de Scharsterrijn én aan de Langweerder Wielen. Het wateroppervlak wordt nog groter door de put van Nederhorst, een zandafgraving, die als een afgesloten plas grenst aan de Scharst...

lees meer

Bornwird
© FrieslandWonderland

Bornwird

Bornwird is een bijna leeg terpdorp met enige verspreide bebouwing in het land. In de bronnen komt het als Brunnenuurt voor het eerst voor in een lijst van parochies uit 945. De kerk staat op een, alt...

lees meer

Brantgum
© FrieslandWonderland

Brantgum

Het terpdorp Brantgum ligt in het uitgestrekte kleigebied ten noordwesten van Dokkum. Het dorp heeft een kenmerkende radiale vorm met de kerk in het midden. De oude ringweg is zelfs nog te herkennen. ...

lees meer

Breezanddijk
© Peter Karstkarel

Breezanddijk

Kornwerderzand en Breezanddijk hebben een bijzondere en korte geschiedenis. Ze zijn gesticht als werkeilanden voor de aanleg van de Afsluitdijk. Kornwerderzand is nu vooral bekend van zijn Kazematten....

lees meer

Britsum
© FrieslandWonderland

Britsum

Britsum is een terpdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan op een kwelderwal ten oosten van de Boornestroom die zich tot Middelzee had verbreed. De terp heeft een radiale structuur, maar na afg...

lees meer

Britswert
© FrieslandWonderland

Britswert

Het terpdorp Britswert ligt vlakbij Wiuwert, waarmee het kerkelijk en cultureel mee verbonden is. Symbool van de band tussen de twee dorpen is het beeld van een Zwaan. Van oudsher lag Britswert tussen...

lees meer

Broek
© FrieslandWonderland

Broek

Broek in twee helften

Ongeveer 750 jaar terug kwamen de eerste bewoners in Broek, waarschijnlijk uit de omgeving van Sneek. Ze vonden bij Broek een veenstroompje dat ze uitdiepten en verbre...

lees meer

Broeksterwâld
© FrieslandWonderland

Broeksterwâld

Lang hoorde de Broek, ook wel de Broekpollen genoemd, onder Akkerwoude. In 1964 is Broeksterwoude zelfstandig geworden. Het is een betrekkelijk jong ontginningsdorp dat is ontstaan op de af- en uitgev...

lees meer

Buitenpost
© FrieslandWonderland

Buitenpost

Buitenpost is een oud agrarisch wegdorp, is tamelijk hoog gelegen en was over land goed bereikbaar. Het dorp lag halverwege Leeuwarden-Groningen en aan die weg, de Voorstraat, concentreerde zich de be...

lees meer

Burdaard
© FrieslandWonderland

Burdaard

Het schilderachtige dorp Burdaard is ontstaan langs de oevers van de kronkelende Dokkumer Ie en ligt op de grens van het Friese kleigebied en de Dokkumer Wâlden. Ná Leeuwarden is dit de eerste plaat...

lees meer

Buren
© VVV Ameland

Buren

Buren is een streekdorp met een vrij open structuur. Het dorp is niet rijk aan geboomte en het silhouet is bescheiden. In Buren staat slechts een klein aantal hoge gebouwen. Vroeger werd het dorp besc...

lees meer

Burgum
© FrieslandWonderland

Burgum

Burgum is een streekdorp dat in de Middeleeuwen met verschillende kernen is ontstaan nabij het in de late 12de eeuw gestichte Sint- Nicolaasklooster of het Barraconvent. Burgum werd heel goed ontslote...

lees meer

Burgwerd
© Hendrik van Kampen

Burgwerd

Op nog geen twee kilometer ten noorden van Bolsward ligt Burgwerd. Midden door het dorp loopt de Bolswarder trekvaart. Met de ligging aan het water is Burgwerd een gewilde woonplaats voor mensen die i...

lees meer

Burum
© Hendrik van Kampen

Burum

Burum is een terpdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan op een kwelderwal. Als het dorp in 1408 voor het eerst in de bronnen wordt genoemd, blijken de Burumers hun kerk te hebben afgestaan aan...

lees meer